100 BORGERLIGE MÆRKESAGER

Valgoplæg

Læs mere

Sådan løser vi udlændingepolitikken fra bunden

Læs mere

PLANEN – for et mere borgerligt Danmark

Læs mere

Borgerlig Renæssance

Vi har brug for en borgerlig renæssance. De borgerlige og liberale partier har længe forsømt fortællingen om frihed og det nationale værdifællesskab.

Læs mere om Borgerlig Renæssance

Frihed
Familie
Fremskridt
Lov
Fædreland
Kultur
Solidaritet
Velstand
Natur

Vores Værdier.

For os er al politik værdipolitik
Vi skal styrke de værdier, som generationer af danskere før os har opbygget – og som vi er forpligtede til at videregive.

For at bevare tilliden, friheden og trygheden i vores samfund, må vi stille krav om, at udlændinge respekterer vores levevis, overholder vores love og bidrager økonomisk. Udlændinge, der kommer til Danmark, skal ikke svække det danske fællesskab. De skal skabe værdi for vores samfund.

Vi skal være et frit folk, hvor Grundloven beskytter os og folkestyret sætter rammerne. Men den bærende kraft for danskernes friheder ikke staten. Og det er heller ikke EU. Det er civilsamfundet, familierne og den tillidsbaserede kultur, der binder os sammen som folk, knytter os til vores fortid og gør os ansvarlige for vores fremtid.

Derfor skal politikerne og teknokraterne i EU blande sig meget mindre i danskernes liv. De danske familier og de nære, frivillige fællesskaber skal have bedre rammer for at trives og udvikles.

Tilliden har gjort os rige
Vores land, vores demokrati og vores velstand er skabt gennem generationer og bygger på tilliden mellem danskerne. Det er tilliden, der gør, at vi er gode til at handle med hinanden, at vi kan færdes trygt ude i samfundet og tør tage chancer og forfølge vores håb og drømme. Tilliden giver os frihed.

Men i stedet for tilliden som bærende værdi mellem danskerne har vi fået et vildtvoksende regime af love og regler. Staten og politikerne har fået alt for meget magt over danskernes hverdag og har ladet love og regler vokse vildt gennem mange år. Magten er blevet centraliseret.

Omsorg for det danske fællesskab
Det er ikke velfærdsstatens love og regler, men det danske værdifællesskab, som tilskynder os til at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv, til at tage os af de ældre, de syge og de svage.

Vi skal udvikle vores velfærdssamfund på den borgerlige solidaritet. Medmenneskeligheden og omsorgen for dem, der er ramt af ulykke og sygdom, mister fodfæstet i livet i en periode, eller ikke kan klare sig selv på grund af handicap.

Borgerlig solidaritet frem for mere stat
Vi vil give det nationale værdifællesskab et stærkere indhold tilbage og styrke den borgerlige solidaritet. Det betyder, at politikerne skal lovgive mindre, lave færre regler og lade danskerne bestemme meget mere selv. Også over deres egne penge.

Derfor foreslår vi ofte at lægge et rent snit. At afvikle en afgift helt, at afskaffe et helt område i lovgivningen eller fjerne alle tilskud på en gang. Det er vores modtræk til den uoverskuelige kompleksitet, der i stigende grad dominerer både lovgivning og forvaltning og umyndiggør danskerne.

Centraliseringen har været dyr for danskerne
Vi tager erfaringerne fra strukturreformen, kommunalreformen og politireformen alvorligt. Reformerne har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter.

Vi vil derfor deregulere og decentralisere. Danskerne skal bestemme mere selv, og offentlige beslutninger skal tages tættere på borgerne.

Vores generations ansvar – ikke vores børns
Når tilliden mellem danskerne svækkes, bliver vi fattigere, mindre frie og mere utrygge. Det er det, der er ved at ske. Og flygtninge- og udlændingepolitikken har meget med det at gøre.

Vi har gennem snart 40 år lukket 100.000vis af mennesker ind i vores land, som ikke deler vores værdier, og mange kommer aldrig til det. Politikerne troede naivt, at de tilrejsende med tiden ville blive som os og tage vores værdier til sig. De tog grusomt fejl.

Det må og skal vi rette op på. Og vi skal gøre det nu. Det er et ansvar, der ligger på vores generation. Vi kan ikke tillade os at skubbe problemerne videre til vores børn.

Problemerne med uintegrerbare indvandrere fra de muslimske lande bliver værre år for år. Politikernes lappeløsninger virker ikke.

Problemerne skal løses fra bunden. Får vi ikke vendt udviklingen nu, kan alt andet være lige meget, for så smuldrer fundamentet under vores frie og trygge samfund, og Danmark forandres for evigt.