Energipolitik

Derfor er atomkraft løsningen

Sådan bliver Danmark bæredygtigt

Nye Borgerlige støtter brugen af atomkraft som energikilde i Danmark.

I 1985 vedtog det danske Folketing, at atomkraft ikke skulle indgå i dansk energiplanlægning. Det var en fejl.

I dag er atomkraft langt mere sikkert, det er CO2-neutralt og det er afgørende for vores uafhængighed af Rusland i forhold til energiforsyningen.

Der er kort sagt gode grunde til at se med friske øjne på atomkraft:

Atomkraft er en grøn energikilde

Atomkraft leverer stabil energi dag og nat året rundt

Atomkraft er anbefalet af FN som en del af løsningen på den globale temperaturstigning

Atomkraft er ligeså sikkert som andre energiformer

Affald fra atomkraftværker er et ikke-problem

Atomkraft er en stabil energikilde

Vi har brug for basisenergi til at sikre en stabil energiforsyning, der hverken er afhængig af fossile brændstoffer som olie, kul eller gas, og som heller ikke er afhængig af vejret, som tilfældet er med f.eks. sol- og vindenergi.

Her er atomkraft den oplagte vej at gå.

Selv FN anerkender, at atomkraft er nødvendig, hvis vi både skal have nok energi og samtidig holde de globale temperaturstigninger nede. Vind-, vejr eller solenergi er ikke tilstrækkelig til at opfylde begge parametre om tilstrækkelig energiforsyning og reduktion af temperaturstigningerne.

For i modsætning til både sol- og vindenergi er atomkraft ikke afhængig af vind og vejr. Og i modsætning til fossile brændstoffer, er atomkraft en ubegrænset energikilde.

Atomkraft er kort sagt en nødvendig stabil energikilde, der producerer energi dag og nat året rundt.

Atomkraft er en stabil energikilde

Vi har brug for basisenergi til at sikre en stabil energiforsyning, der hverken er afhængig af fossile brændstoffer som olie, kul eller gas, og som heller ikke er afhængig af vejret, som tilfældet er med f.eks. sol- og vindenergi.

Her er atomkraft den oplagte vej at gå.

Selv FN anerkender, at atomkraft er nødvendig, hvis vi både skal have nok energi og samtidig holde de globale temperaturstigninger nede. Vind-, vejr eller solenergi er ikke tilstrækkelig til at opfylde begge parametre om tilstrækkelig energiforsyning og reduktion af temperaturstigningerne.

For i modsætning til både sol- og vindenergi er atomkraft ikke afhængig af vind og vejr. Og i modsætning til fossile brændstoffer, er atomkraft en ubegrænset energikilde.

Atomkraft er kort sagt en nødvendig stabil energikilde, der producerer energi dag og nat året rundt.

Fremtidens kraftværker er små, billige og sikkerheden er i top

Når vi hører om atomkraft forestiller vi os ofte store, grimme betonbyggerier, der ligner noget der er løgn. Sådan er fremtidens kraftværker slet ikke.

De nyeste kraftværker der er under udvikling hos bl.a. danske Seaborg, er langt billigere at opføre i sammenligning med klassiske kraftværker, og er baseret på innovative teknologier såsom brugen af smeltet salt og uran.

En virksomhed som Rolls Royce er også i fuld gang med at udvikle nye banebrydende reaktorer, der både er nemme at opføre, fylder mindre og er omkostningseffektive.

Læs mere om Seaborg her

Se de innovative reaktorer fra Rolls Royce her

Atomkraft er i dag fremtidens grønneste og sikreste bud på dansk energi

Atomkraft udleder ikke Co2, og er derfor mere grøn end andre former for energikilder såsom olie og kul.

Professor Jens Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet udtaler bl.a. til Videnskab.dk følgende:

Fordi atomkraft er så rent, kan vi sådan set ikke få nok af det

–  Professor Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet

FN anbefaler brugen af atomkraft

FN’s Økonomiske Kommission for Europa, UNECE, udtaler at klimamålene er umulige at nå uden atomkraft. Desuden anbefaler UNECE følgende:

Lande, der vælger at forfølge det (kernekraft, red.), er derfor nødt til at accelerere udbredelsen af reaktorer markant i de kommende år for at forhindre en temperaturstigning på mere end to grader celsius[2]

Er atomkraft en sikker energiform?

Sammenlignet med andre energiformer er atomkraft den mest sikre. I forhold til produceret energi er kernekraft sammen med vindenergi den energiform der er renest på Co2-udledninger og har det laveste antal dødsfald i forhold til mængde af produceret energi

Bent Lauritzen, Afdelingsleder, Center for Nukleare Teknologier, DTU udtaler i Altinget:

”I dag ser vi konsekvenserne af det stigende energiforbrug, der hovedsageligt bygger på kul, olie og naturgas: øget forurening, aftagende forsyningssikkerhed og en voksende klimabelastning.

For at standse denne udvikling skal vi omstille energiproduktionen. Og løsningen ligger ligefor: De fossile brændsler skal erstattes med atomkraft og vedvarende energi. Vedvarende energi gør det ikke alene, så atomkraft er en forudsætning for, at energiomstillingen lykkes”.[3]

Er atomkraft en sikker energiform?

Sammenlignet med andre energiformer er atomkraft den mest sikre. I forhold til produceret energi er kernekraft sammen med vindenergi den energiform der er renest på Co2-udledninger og har det laveste antal dødsfald i forhold til mængde af produceret energi

Bent Lauritzen, Afdelingsleder, Center for Nukleare Teknologier, DTU udtaler i Altinget:

”I dag ser vi konsekvenserne af det stigende energiforbrug, der hovedsageligt bygger på kul, olie og naturgas: øget forurening, aftagende forsyningssikkerhed og en voksende klimabelastning.

For at standse denne udvikling skal vi omstille energiproduktionen. Og løsningen ligger ligefor: De fossile brændsler skal erstattes med atomkraft og vedvarende energi. Vedvarende energi gør det ikke alene, så atomkraft er en forudsætning for, at energiomstillingen lykkes”.[3]

Atomkraftværker har i dag en høj sikkerhed

atomkraftværker er i dag ikke afhængig af at personale manuelt kan stoppe reaktorerne, hvis uheldet er ude, som man så i Tjernobylulykken. Tværtimod.

Bent Lauritzen, Afdelingsleder, Center for Nukleare Teknologier, DTU udtaler i Altinget:

”Atomkraft er blevet mere sikkert – det kan bl.a. ses på frekvensen af hændelser og uplanlagte driftsstop, som er faldet markant.

Nye atomkraftværker har en større grad af passiv sikkerhed, dvs. systemer, der styrer værket, selv hvis der mangler mennesker til at gribe ind, eller elforsyningen afbrydes.

Hvis vi måler sikkerheden på tab af menneskeliv, er der færre mennesker, der dør som følge af atomkraft end af andre teknologier til elproduktion”.[4]

Affald fra atomkraftværker er et ikke-problem

Hvis Danmark fik al sin elektricitet fra atomkraft, ville vi skulle håndtere 12m3 radioaktivt affald om året. Altså en kasse 3 meter lang, 2 meter bred og 2 meter høj. Det er ikke noget stort problem. Det er et meget, meget lille problem.

Teknologien i moderne atomkraftværker udvikler sig desuden hastigt i disse år. Små værker, som kan opføres på kort tid, er ved at blive udviklet. De kan arbejde med lavere beriget uran, genbruge de gamle værkers opbrugte brændselselementer og dermed mindske affalds- og deponeringsbehovet.

Du kan læse mere om det i denne artikel af seniorforsker Rasmus Toft-Petersen

Affald fra atomkraftværker er et ikke-problem

Hvis Danmark fik al sin elektricitet fra atomkraft, ville vi skulle håndtere 12m3 radioaktivt affald om året. Altså en kasse 3 meter lang, 2 meter bred og 2 meter høj. Det er ikke noget stort problem. Det er et meget, meget lille problem.

Teknologien i moderne atomkraftværker udvikler sig desuden hastigt i disse år. Små værker, som kan opføres på kort tid, er ved at blive udviklet. De kan arbejde med lavere beriget uran, genbruge de gamle værkers opbrugte brændselselementer og dermed mindske affalds- og deponeringsbehovet.

Du kan læse mere om det i denne artikel af seniorforsker Rasmus Toft-Petersen

Spørgsmål & svar

Atomkraft er Co2-neutralt og derved den mest klimavenlige energiform. Atomkraftværker skader heller ikke nærmiljøet.

I 1985 besluttede Folketinget at kernekraft ikke skulle indgå i fremtidig energiplanlægning.

Flere gange har partier forsøgt at omstøde diskussionen uden held.

Senest fremsatte Nye Borgerlige i 2020 beslutningsforslag om, at atomkraft igen skulle indgå i den danske energiplanlægning.

Der var ikke flertal for beslutningsforslaget.

I modsætning til hvad mange tror, er atomkraft den energikilde der har været skyld i færrest dødsfald i forhold til mængden af energi der er produceret.

Affald fra atomkraftværker bliver håndteret ved at opbevare det i aflukkede tønder, der placeres i udgravninger. Den samlede mængde atomaffald i verden er så lille, at den kunne stables på en fodboldbane i 10 meters højde.

Hvis man anerkender, at den globale temperaturstigning skal holdes nede, er atomkraft uundgåeligt for i fremtiden.

FN’s Økonomiske Kommission for Europa, UNECE, udtaler at klimamålene er umulige at nå uden kernekraft. Desuden anbefaler UNECE følgende:

Lande, der vælger at forfølge det (kernekraft, red.), er derfor nødt til at accelerere udbredelsen af reaktorer markant i de kommende år for at forhindre en temperaturstigning på mere end to grader celsius

Atomkraft er vedvarende energi, idet at det ikke er afhængig af vejrforhold, kul eller olie.

Atomkraft udleder ikke Co2 og er dermed den mest stabile, grønne energiform.

Danmark har ikke atomkraftværker. Vi modtager dog en smule energi fra atomkraftværker i Sverige.

Har du læst vores energipolitik?