Familiepolitik

En stærkere familie

Sådan styrker vi de danske familier

Det er i familien, at fundamentet for vores liv og hverdag skabes og formes. Derfor er det et af Nye Borgerliges kerneområder at styrke den helt almindelige, danske familie.

Bedre økonomi giver mere selvbestemmelse over din egen hverdag

Nye Borgerlige vil gerne sikre, at sygeplejersker, pædagoger, skolelærere, politibetjente og alle andre grupper af helt almindelige danskere får mere til sig selv ved at gå på arbejde.

Ikke bare fordi det er rimeligt, at danskerne beholder flere af deres egne penge – men også fordi et større økonomisk overskud giver mere frihed og ansvar for sit eget liv. 

Vi mener, at de første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skal være skattefri. Derefter skal man betale 37 procent af resten. Det er enkelt og til at forstå.

En almindelig familie med to voksne og to børn vil med Nye Borgerliges samlede plan få hævet den disponible indkomst med 3.900 kroner om måneden.

Hvis man tilføjer værdien af de afgiftslettelser, som Nye Borgerliges økonomiske plan indeholder, vil en helt almindelige familie få op mod 5.900 kroner om måneden mere til familiens forbrug.

Og dermed vil de også få langt større indflydelse over deres egen hverdag.

Bedre økonomi giver mere selvbestemmelse over din egen hverdag

Nye Borgerlige vil gerne sikre, at sygeplejersker, pædagoger, skolelærere, politibetjente og alle andre grupper af helt almindelige danskere får mere til sig selv ved at gå på arbejde.

Ikke bare fordi det er rimeligt, at danskerne beholder flere af deres egne penge – men også fordi et større økonomisk overskud giver mere frihed og ansvar for sit eget liv. 

Vi mener, at de første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skal være skattefri. Derefter skal man betale 37 procent af resten. Det er enkelt og til at forstå.

En almindelig familie med to voksne og to børn vil med Nye Borgerliges samlede plan få hævet den disponible indkomst med 3.900 kroner om måneden.

Hvis man tilføjer værdien af de afgiftslettelser, som Nye Borgerliges økonomiske plan indeholder, vil en helt almindelige familie få op mod 5.900 kroner om måneden mere til familiens forbrug.

Og dermed vil de også få langt større indflydelse over deres egen hverdag.

Din familie skal selv bestemme, hvem der skal holde barsel

Familier er forskellige, og det må og skal være sådan, at det er i den enkelte familie, man finder ud af, hvordan barslen fordeles. Det er hverken staten eller EU, der skal bestemme, hvordan din familie skal leve. 

Men staten har nu efter krav fra EU bestemt præcis, hvor mange uger du og din partner som minimum skal afholde hver – også selvom I selv vil noget andet.

Nye Borgerlige kommer til at kæmpe indædt imod, at politikerne æder sig endnu længere ind i danskernes privatliv. Familielivet er nemlig dit – ikke statens.

Vores ønske er, at vi går i den stik modsatte retning og giver den enkelte familie fuld råderet over alle 52 ugers barsel, så man fuldstændig frit kan fordele barsel, som det passer den enkelte familie bedst, hvad enten det er mor, far eller bedsteforældre, der tager den.

Fradrag for at passe egne børn hjemme

I Danmark har helt almindelige familier ofte svært ved at leve af én indkomst, hvilket for mange betyder, at de er nødt til at sende deres små børn i institution, så begge forældre kan passe et arbejde.

Konkurrencestaten og det høje skattetryk ensretter familielivet og umuliggør en hverdag, der er skræddersyet den enkelte familie.

Sådan skal det ikke være, for vi ved, at de første 1.000 dage af et barns liv er de allervigtigste.

I Nye Borgerlige ønsker vi en familiepolitik, som sætter børns trivsel først, og det kræver forældre, der har reelle valgmuligheder i hverdagen. Vi vil give familier langt bedre mulighed for at passe egne børn hjemme eller hos en privat pasningsordning – måske endda hos bedsteforældrene. 

Dette vil vi sikre ved at give dig og din ægtefælle eller samlever et beskæftigelsesfradrag – altså lavere skat på arbejde – hvor I sparer op til 9.100 kr. om måneden efter skat og samtidig sparer den egenbetaling, I normalt betaler til en vuggestue- eller dagplejeplads.

Forslaget er et borgerligt kinderæg, da det giver valgfrihed til familierne, letter skattetrykket og sænker det offentlige forbrug – alt sammen uden at stille nogen ringere end andre.

Både enlige og par kan få gavn af forslaget, der er et tilbud om et alternativ til dagpleje og vuggestue – og som er frivilligt at benytte.

Fradrag for at passe egne børn hjemme

I Danmark har helt almindelige familier ofte svært ved at leve af én indkomst, hvilket for mange betyder, at de er nødt til at sende deres små børn i institution, så begge forældre kan passe et arbejde.

Konkurrencestaten og det høje skattetryk ensretter familielivet og umuliggør en hverdag, der er skræddersyet den enkelte familie.

Sådan skal det ikke være, for vi ved, at de første 1.000 dage af et barns liv er de allervigtigste.

I Nye Borgerlige ønsker vi en familiepolitik, som sætter børns trivsel først, og det kræver forældre, der har reelle valgmuligheder i hverdagen. Vi vil give familier langt bedre mulighed for at passe egne børn hjemme eller hos en privat pasningsordning – måske endda hos bedsteforældrene. 

Dette vil vi sikre ved at give dig og din ægtefælle eller samlever et beskæftigelsesfradrag – altså lavere skat på arbejde – hvor I sparer op til 9.100 kr. om måneden efter skat og samtidig sparer den egenbetaling, I normalt betaler til en vuggestue- eller dagplejeplads.

Forslaget er et borgerligt kinderæg, da det giver valgfrihed til familierne, letter skattetrykket og sænker det offentlige forbrug – alt sammen uden at stille nogen ringere end andre.

Både enlige og par kan få gavn af forslaget, der er et tilbud om et alternativ til dagpleje og vuggestue – og som er frivilligt at benytte.

Familier er under pres, og vi får for få børn

Flere undersøgelser peger på, at kvinder ikke får så mange børn, som de reelt har lyst til. Det er der nok mange årsager til. Vi vælger i højere grad frihed og egne karriereplaner frem for et stadigt mere fortravlet familieliv. Det er på trods af, at familien og parforhold er en betydelig del af det at have et lykkeligt liv – over hele livet.

Men en ganske almindelig børnefamilie har svært ved at få økonomien til at løbe rundt, hvis ikke begge forældre arbejder fuldtid. Det betyder, at man får en fortravlet hverdag. 

Og det er synd; både for den enkelte familie og for Danmarks fremtid, som børn jo er helt afgørende for. 

Det skal vi som samfund have en ambition om at gøre bedre. 

Nye Borgerliges familiepolitik er den af alle partiernes, der vil sikre ganske almindelige børnefamilier det størst mulige økonomiske råderum. Vores forslag om skatte- og afgiftslettelser vil nemlig lade familierne beholde langt flere af deres egne penge selv til gavn for både børn og forældre – og for det danske samfund som helhed. 

Meget billigere biler

De rekordhøje danske bilafgifter gør et stort indhug på danske familiers økonomi og muligheder. Og det gør sig særligt gældende i landområderne og blandt børnefamilier, hvor det ofte er nødvendigt at have to biler for at få hverdagen til at hænge sammen.

Skatteministeriets beregninger viser, at danskere udenfor de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer. Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere i bilafgifter end andre familietyper.

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Nye Borgerlige vil udfase registreringsafgiften over en passende tidshorisont. På den måde undgår man, at de, som netop har købt bil, oplever urimelige værditab. Ved at forpligte sig til en udfasning over tid vil danske familier opleve en kraftig forbedring i deres økonomi, eftersom de kan få bedre biler til færre penge. Dermed får de samtidig bedre råd til andre ting, de har behov for.

Meget billigere biler

De rekordhøje danske bilafgifter gør et stort indhug på danske familiers økonomi og muligheder. Og det gør sig særligt gældende i landområderne og blandt børnefamilier, hvor det ofte er nødvendigt at have to biler for at få hverdagen til at hænge sammen.

Skatteministeriets beregninger viser, at danskere udenfor de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer. Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere i bilafgifter end andre familietyper.

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Nye Borgerlige vil udfase registreringsafgiften over en passende tidshorisont. På den måde undgår man, at de, som netop har købt bil, oplever urimelige værditab. Ved at forpligte sig til en udfasning over tid vil danske familier opleve en kraftig forbedring i deres økonomi, eftersom de kan få bedre biler til færre penge. Dermed får de samtidig bedre råd til andre ting, de har behov for.

Senere skolestart

At begynde i børnehave vil for mange børn åbne en spændende og stor verden fuld af eventyr og muligheder. Desværre har der i de senere år været en kedelig tendens, hvor nogle kommuner, som led i en spareøvelse presser vuggestuebørn i børnehave, hvor normeringerne er lavere, før barnet fylder 3 år.

Antallet af børn, der begynder tidligt i børnehave, er – stik imod eksperters anbefalinger – mangedoblet siden 2008. Med andre ord tilsidesættes barnets tarv til fordel for kommunens økonomi.

Derfor ønsker Nye Borgerlige, at det suverænt skal være forældrene – og ikke kommunen – der bestemmer, om deres barn skal starte i børnehave før tid.

Det samme gør sig gældende på skoleområdet, for det har store konsekvenser for de børn, der oplever en dårlig skolestart. Alligevel er det ikke en mulighed for alle forældre at få skoleudsat deres barn, da reglerne er forskellige fra kommune til kommune.

Nye Borgerlige mener, at de regler bør ensartes, så den enkelte familie får det sidste ord.

Derfor ønsker vi, at det skal være forældrenes egen afgørelse, om deres barn skal have udskudt skolestarten – og dermed blive et ekstra år i børnehaven.

For børn er forskellige, og det skal respekteres.

Nye Borgerlige mener

Al politik er værdipolitik

POLITIK ER VÆRDIPOLITIK

Familien er fundament og omdrejningspunkt for vores liv og hverdag. Det er her, vi lærer om sammenhold, kærlighed, pligter og ansvar. Kort sagt, hvad det vil sige at være menneske. En stærk familie ruster den enkelte til at indgå i fællesskaber og indtræde i samfundet.

Derfor er vi som borgerlige også bevidste om familiens helt afgørende betydning for det enkelte menneske og for samfundet. Det fællesskab, man fødes ind i, kan ikke erstattes af offentlige institutioner. Den kærlighed, familien giver, kan aldrig erstattes af nok så meget offentlig omsorg.

At værne om familien er derfor også at værne om både individ og samfund.

Flere friskoler

Nye Borgerlige vil give langt større frihed til skolerne, så kræfterne kan frisættes til at sikre børnene viden, kundskaber og trivsel.

Vi vil også gøre det lettere at oprette friskoler i de nære samfund og bevare lokale skoler, som storkommunerne ønsker at lukke.

Skolerne skal være friere, så de får flere muligheder og større ansvar. Skolerne skal kort sagt bestemme mere selv.

Kommunen skal have en tilsynspligt med skolerne – men ingen indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen.

Skolerne kan selv – og de kan samarbejde frit skolerne imellem. Men fagligheden skal selvfølgelig være på plads, hvilket kan ske ved indførelse af et grundlæggende, nationalt pensum, som alle skoler skal tage udgangspunkt i. Dermed sikres basale, faglige kundskaber og viden, samtidig med at en enkelte skole har frihed til at indrette skoledagen og undervisningen, så det passer til netop deres forhold og didaktiske tanker og behov. 

Pengene skal følge barnet – finansieret via skatten som i dag.

Det vil give forældrene frihed til at vælge den skole, som de mener, vil passe bedst til deres barn.

Flere friskoler

Nye Borgerlige vil give langt større frihed til skolerne, så kræfterne kan frisættes til at sikre børnene viden, kundskaber og trivsel.

Vi vil også gøre det lettere at oprette friskoler i de nære samfund og bevare lokale skoler, som storkommunerne ønsker at lukke.

Skolerne skal være friere, så de får flere muligheder og større ansvar. Skolerne skal kort sagt bestemme mere selv.

Kommunen skal have en tilsynspligt med skolerne – men ingen indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen.

Skolerne kan selv – og de kan samarbejde frit skolerne imellem. Men fagligheden skal selvfølgelig være på plads, hvilket kan ske ved indførelse af et grundlæggende, nationalt pensum, som alle skoler skal tage udgangspunkt i. Dermed sikres basale, faglige kundskaber og viden, samtidig med at en enkelte skole har frihed til at indrette skoledagen og undervisningen, så det passer til netop deres forhold og didaktiske tanker og behov. 

Pengene skal følge barnet – finansieret via skatten som i dag.

Det vil give forældrene frihed til at vælge den skole, som de mener, vil passe bedst til deres barn.

LGBT+ og Normstormerne ud af børns liv

Børn skal have lov til at være børn. Og de skal have lov til at finde tryghed i deres egen identitet. 

Derfor skal væsentlige områder som kønsidentitet og seksuel orientering ikke fylde i børnenes bevidsthed og skabe usikkerhed uden grund. Vi mener ikke, at ideologiske ideer om køn og seksualitet skal på skoleskemaet, som vi har set det i de senere år, men at børn og unge skal have lov at være i fred, frem for at seksualiseres for tidligt. 

Hvis der skal stormes normer, skal det komme fra den enkelte unge selv og ikke være noget, man påduttes udefra.

Køn er ikke noget, man vælger – det er noget, man fødes med. Og det køn skal man have lov at hvile i og udvikle sig sundt og naturligt med. 

Naturligvis skal der være hjælp at hente til det fåtal, der – når de bliver voksne – lever med en følelse af at være født i en forkert krop og derfor ønsker kønskorrigerende behandling – kirurgisk eller medicinsk. Men det må ikke være samfundsinstitutionerne, der igennem overdreven oplysning og fokus på et problem, der kun er relevant for ca. 1% af befolkningen, skaber utryghed og forvirring hos flertallet.   

Derfor mener vi, at kønskorrigerende kirurgi og medicinsk behandling skal forbydes, indtil barnet er fyldt 18 år. Som reglerne er nu, er der ingen nedre aldersgrænse for disse behandlinger, og dermed gør man i mange tilfælde irreversibel skade på børn – og skubber et endnu større antal ud unødvendige overvejelser. 

Det er uansvarligt og forkert, og man risikerer at skade flere, end man hjælper.  

Børn skal sikres en tryg og rolig barndom og pubertet. Og det er de voksnes opgave at sikre den – ikke at forstyrre den. 

En familieretssystem baseret på retfærdighed og retssikkerhed

Vi skal passe på familien – også når den går i stykker. Ægteskaber ender nogle gange i skilsmisser, og forhold slutter. Men i de ægteskaber og forhold, hvor der også er børn involveret, ser vi alt for ofte, at børnene bliver brugt som våben mod den ene forælder. 

Det er ofte bopælsforælderen, der kan køre samværsforælderen ud på et sidespor, og i værste fald kan det betyde, at samværsforælderen helt mister kontakten med sit barn eller sine børn.

En sådan mangel på retssikkerhed er hverken rimeligt over for den udsatte forælder eller for barnet. 

Vi skylder de børn og forældre, der kommer i klemme at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og løse problemerne. For det må aldrig være sådan, at man kan udnytte de lange sagsbehandlingstider til at stille sig selv bedre ved at udøve samværschikane.

Det handler om familielivet, som er det dyrebareste, vi har, og det må ikke gå i stykker på grund af et ineffektivt og uretfærdigt system.

En familieretssystem baseret på retfærdighed og retssikkerhed

Vi skal passe på familien – også når den går i stykker. Ægteskaber ender nogle gange i skilsmisser, og forhold slutter. Men i de ægteskaber og forhold, hvor der også er børn involveret, ser vi alt for ofte, at børnene bliver brugt som våben mod den ene forælder. 

Det er ofte bopælsforælderen, der kan køre samværsforælderen ud på et sidespor, og i værste fald kan det betyde, at samværsforælderen helt mister kontakten med sit barn eller sine børn.

En sådan mangel på retssikkerhed er hverken rimeligt over for den udsatte forælder eller for barnet. 

Vi skylder de børn og forældre, der kommer i klemme at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og løse problemerne. For det må aldrig være sådan, at man kan udnytte de lange sagsbehandlingstider til at stille sig selv bedre ved at udøve samværschikane.

Det handler om familielivet, som er det dyrebareste, vi har, og det må ikke gå i stykker på grund af et ineffektivt og uretfærdigt system.

En almindelig familie med to børn vil igennem Nye Borgerliges samlede plan få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug eller opsparing