Ordførerskaber

Vi har konstitueret os og fordelt ordførerskaber imellem os:

Gruppeformand – Pernille Vermund
Gruppenæstformand – Mette Thiesen
Politisk ordfører – Pernille Vermund
Gruppesekretær – Mette Thiesen

Pernille Vermund

Fædrelandsordfører
Ordførerskaber

Udlændingeordfører
Retsordfører
Kirkeordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Erhvervsordfører
Ligestillingsordfører

Lars Boje Mathiesen

Frihedssordfører
Ordførerskaber

Finansordfører
Skatteordfører
Beskæftigelsesordfører
Sundhedsordfører
Ældreordfører
Boligordfører

Peter Seier Christensen

Fremskridtsordfører
Ordførerskaber

Klimaordfører
Landbrugsordfører
Forsvarsordfører
Forskningsordfører
EU-ordfører
Energiordfører
Uddannelsesordfører
Miljøordfører
Fødevareordfører
Fiskeriordfører
Udenrigsordfører
Grønlandsordfører
Færøordfører
Ordfører for nordisk samarbejde

Mette Thiesen

Familieordfører
Ordførerskaber

Undervisningsordfører
Børneordfører
Socialordfører
Transportordfører
Indenrigsordfører
Indfødsretsordfører
Landdistriktsordfører