Ordførerskaber

nyeborgerlige fb
Vi har konstitueret os og fordelt ordførerskaber imellem os:

Gruppeformand – Peter Seier Christensen
Gruppenæstformand – Kim Edberg Andersen
Politisk ordfører – Pernille Vermund

Pernille Vermund

Ordførerskaber:

 • Erhvervsordfører
 • Kirkeordfører
 • Kultur- og Medieordfører
 • Ordfører for det danske mindretal
 • Retsordfører
 • Skatteordfører

Peter Seier Christensen

Ordførerskaber:

 • EU-ordfører

Kim Edberg

Ordførerskaber:

 • Beskæftigelsesordfører
 • Dyrevelfærdsordfører
 • Fiskeriordfører
 • Handicapordfører
 • Landbrugsordfører
 • Boligordfører
 • Ligestillingsordfører
 • Børne- og undervisningsordfører
 • Indenrigs- og Kommunalordfører
 • Uddannelse- og Forskningsordfører
 • IT- og Digitaliseringsordfører
 • Energi-, Klima- og Forsyningsordfører
 • Finansordfører
 • Miljø- og Fødevareordfører
 • Ordfører for landdistrikter og øer
 • Socialordfører
 • Sundheds- og Psykiatriordfører
 • Transportordfører
 • Ældreordfører
 • Forsvarsordfører
 • Færøordfører
 • Grønlandsordfører
 • Indfødsretsordfører
 • Ordfører vedrørende nordisk samarbejde
 • Udenrigs- og Udviklingsordfører
 • Udlændingeordfører

Del denne side