Vi har monopol-lignende tilstande i nyhedsformidlingen og debatten på sociale medier. Derfor er det nødvendigt at vi politisk forholder os til deres ageren.

Jeg bad derfor Statsministeren give svar på nogle helt konkrete spørgsmål om Facebook i et åbent samråd. Det ville hun desværre ikke at stille op til, så nu må jeg nøjes med Justitsministeren. Men svar, det vil vi have!

En ny virkelighed

Med den digitale udvikling forsamler vi os langt mindre fysisk. Hvor vi tidligere mødtes til debatter om aftenen i forsamlingshuse, så mødes vi i dag på de sociale medier, hvor debatten foregår lystigt. Men her er Facebook både styrende og dominerende, og det kan have fatale konsekvenser, hvis man bliver blokeret eller slettet derfra.

Det gælder både for privatpersonen som kan miste sit sociale netværk, eller virksomheden der mister sit kunde- og indtægtsgrundlag. Det kan være et politisk parti, som mister muligheden for at kommunikere sin politik ud til befolkningen.

Hvis der var 20 forskellige sociale medier, som hver især havde en relevant markedsandel, så ville det ikke være relevant. Så ville man kunne fravælge de medier, som anlægger politisk censur og egentlig udsagnssortering. Men det gør der ikke, og det giver Facebook en uhørt magt over den politiske debat.

For når Facebook som monopol-havende aktør, agerer både dommer og bøddel uden nogen gennemsigtig proces, så forandres deres position fra at være en platform, til at være et redaktionel spiller i den offentlige debat. Det rykker på borgernes grundlæggende ret til at kunne ytre og forsamle sig, og det må og skal vi forholde os til i et demokrati.

Rettigheder skal beskyttes

Nu vil nogle måske påstå at man jo bare kan ytre sig et andet sted, hvis man ikke må på Facebook. Men spørgsmålet er så bare hvor? For når man ytrer sig og kommunikerer, er det en grundlæggende, altafgørende præmis, at der er nogle som modtager kommunikationen.

Hvis man bliver nægtet den mulighed grundet sine holdninger, så er vi inde og rykke ved noget fundamentalt i vores samfund. Så handler det om ytringsfriheden og forsamlingsfriheden.

Derfor er det en helt central og yderst vigtig debat at rejse. Det betragter jeg som min pligt som folkevalgt i et demokrati, der konstant er i forandring og under pres.

Vores borgerrettigheder er ikke statiske. En rettighed vundet, er ikke en rettighed garanteret.