Vil Danmark også være dansk om 200-500 år?

Det er ikke sikkert. Ikke, hvis vi ikke sætter hælen i jorden og begynder at føre en ansvarlig udlændingepolitik. En politik, der værner om det danske værdi- og folkefællesskab.

Det danske folk og værdifællesskab har sit udgangspunkt i en tusindårig historie og en kultur, der opbygget og forfinet gennem adskillige generationer. Men dansk kultur er flere steder ved at blive skiftet ud med islamisk kultur. Det kan vi se i flere områder af Danmark.

Fra 1980 til 2020 har ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt børn af ikke-vestlige efterkommere stået for knap 70% af den samlede befolkningstilvækst. Ikke-vestlige indvandrere, der for desværre alt for manges vedkommende, foragter dansk kultur og levevis. Mennesker, der på egen hånd har taget et valg om aldrig at blive en del af vores fællesskab – og som aktivt viser det ved at bosætte sig i egne islamisk dominerede boligområder og kun danne familie med egne kultur- & trosfæller.

Nogle har måske endda fået statsborgerskab, men har dette til trods aldrig assimileret sig ind i dansk kultur – og er dermed aldrig blevet en del af vores fællesskab.

Vores nationale solidaritet er speciel ved, at den ikke retter sig alene mod staten, men snarere imod folket. Det danske fællesskab er et folkefællesskab snarere end et statsfællesskab.

Af ovenstående årsager reproduceres eller videreføres dansk kultur i første omgang primært af danskere. Danskere har dog kun stået for tre procent af befolkningstilvæksten i samme periode.

Med andre ord. Over tid vil den danske kultur blive udskiftet og erstattet – og det danske folkefællesskab vil ophøre med at eksistere.

Hvis ikke-vestlige indvandrere i vid udstrækning giftede sig med danske borgere – og dermed indskrev sig selv og eventuelle børn i den røde tråd, der udgør det danske folks levnedsløb, ville dansk kultur også ad denne vej kunne blive overleveret til næste generation. Det gør de bare ikke.

–  Mange efterkommere af indvandrere fra de muslimske lande foretrækker at hente ægtefælle i deres hjemland, frem for at gifte sig og få børn med danskere.

–  Mange efterkommere af indvandrere fra de muslimske lande foretrækker at bo i områder, hvor der bor mange fra deres eget oprindelsesland frem for at flytte ud og bo blandt danskerne.

–  Mange efterkommere af indvandrere fra de muslimske lande sender i større omfang deres børn i skoler, hvor der går mange andre muslimer frem for at søge skoler, hvor deres børn vil få flere danske venner.

Med andre ord; Der sker en betydelig udskiftning af dansk kultur. En udskiftning drevet af mennesker, der aktivt afviser at tilegne sig og videreføre dansk kultur til de næste generationer.

Andelen af mennesker, der aldrig bliver danskere og derfor aldrig viderefører vores kultur, vokser. En stigning bestående af alt for mange mennesker, der aldrig indskriver sig i vores danske familie – og dermed nærer absolut ingen loyalitet til hverken Danmark eller danskere – alt imens andelen af danske børn, der for størstedelens vedkommende må forventes at reproducere dansk kultur, falder.

Andelen af folk, der betragter sig selv som et produkt af Danmark, dansk kultur og dansk historie falder, mens andelen af mennesker, der ikke nærer kulturel, historisk eller familiær tilknytning til Danmark og det danske folk, vokser. Endda meget drastisk.

En uhyggelig udvikling, vi for alt i verden må vende på hovedet.

Mikkel Bjørn

Spidskandidat til Folketinget

For Nye Borgerlige

I Fyns Storkreds