Borgerlig Renæssance Nye Borgerlige

Danmark er et dejligt land

Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste samfund. Det er værd at værne om.

Det er borgerne, som skaber de værdier og den kultur, der har gjort Danmark, til hvad det er.

Men vores samfund er under pres. Den offentlige sektor er blevet for stor. Den er dyr og ineffektiv og den begrænser borgernes frihed.

Samtidig er vores stærke, kulturelle værdifællesskab – opbygget gennem århundreder – under pres fra kulturfremmed indvandring.

Det er en udvikling, der gør os fattigere og mindre frie.

Derfor er der brug for en anden tilgang. En borgerlig tilgang, hvor vi styrker borgernes frihed, ansvar og beslutningskraft.

Med udgangspunkt i en række konkrete områder, vil vi vise, hvad denne borgerlige tilgang er.

Vi kalder det Borgerlig Renæssance

Når vi taler frihed, er det fordi, politikerne skal bestemme mindre, og borgerne skal bestemme mere – også over egne penge.

Når vi taler familie, er det fordi familien udgør fundamentet ikke bare for det enkelte menneske, men også det borgerlige samfund. Derfor skal familien styrkes.

Og når vi taler fædreland, er det for at vise, hvor dyrebart det er at have et Danmark båret af et stærkt kulturelt værdifællesskab, hvor vi stoler på hinanden.

Sådan fortæller vi om den borgerlige tilgang på en række områder – fra velstand og kultur over natur og fremskridt til borgerlig solidaritet.

Vi skal genrejse det borgerlige Danmark – vi skal have en borgerlig renæssance.

Borgerlige Renæssance Nye Borgerlige