Mere vækst er bedre end mere omfordeling

Det er væksten, der har fjernet fattigdom i Danmark. Velfærdsstatens omfordeling har kun gjort lidt godt for dem med de laveste indkomster.

Ændringen i fordelingen af indkomst fra 1916 til 2016 kan højst forklare en tiendedel af indkomstfremgangen for de 40 pct., som tjener mindst.

Over halvdelen af disses indkomstfremgang skyldes den økonomiske vækst direkte, mens resten skyldes, at væksten har øget det, der er at omfordele af. Eller sagt på en anden måde: 90% af indkomstfremgangen for de 40%, som tjener mindst, skyldes altså økonomisk vækst.

Et af de store problemer med omfordeling er, at der er et betydeligt økonomisk tab ved det: Når man ‘straffer’ dem, der arbejder hårdt, jo mindre vil man motivere dem til at arbejde – dermed taber alle. Og der vil være færre penge at omfordele af. Derfor er vækst vigtigt.

Jo rigere et samfund bliver, jo bedre er det i stand til at løse de udfordringer, det står over for.

Det gælder fx klimaforandringer og naturkatastrofer. Store dele af såvel Holland som Bangladesh ligger under havets overflade, men i Holland er der råd til at bygge diger.

Med større velstand er der bedre råd til at ombygge og beskytte. Det gælder også udfordringer for Danmarks sikkerhed: større velstand sikrer bedre råd til at sikre dansk forsvar med det bedste materiel.

Det gælder sundhed, hvor højere velstand sikrer bedre råd til indkøb af apparater og medicin. Og det gælder også for den enkelte: med flere penge er der bedre råd til at løfte livskvaliteten.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen