Et bedre land at være ung i

Danmark er et godt land at være ung i.

Vi er en del af et nationalt værdifællesskab med dybe rødder – men samtidig åbne over for omverdenen. Her er både muligheder for at få en god uddannelse, opleve verdenen, finde meningsfuldt arbejde og få et godt familieliv.

Men vi plages. På den ene side af høje skatter og en stor, bureaukratisk offentlig sektor. På den anden side af årtiers indvandring, som belaster de offentlige finanser og alt for mange steder skaber utryghed.

Nye Borgerlige vil løse udlændingepolitikken fra bunden. Der skal indføres asylstop, og flygtninge skal hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Og udlændinge skal forsørge sig selv.

På den anden side vil vi sænke skatter og afgifter samt slanke den offentlige sektor ved at lade pengene følge borgerne og komme politikernes fråseri til livs.

Nye Borgerlige vil gøre fremtidens Danmark mere trygt, frit og rigt, så alle får bedre muligheder for at leve det liv, de ønsker.

Sådan hjælper Nye Borgerlige de unge:

  • Der skabes 233.000 nye jobs i den private sektor, og Danmark bliver 80 mia. kr. rigere
  • Arbejdsmarkedsbidraget afskaffes, og du skal ikke betale skat af de første 90.000 kr. om året, du tjener
  • Registreringsafgiften på køretøjer afskaffes, og benzin- og elafgiften lempes
  • Afgifter på alt fra is, kaffe og chokolade til vin, spiritus og øl nedsættes eller fjernes helt
  • Skattefradrag på op til 9.100 kr. om måneden, hvis I fravælger det offentlige dagtilbud
  • Skatten på opsparing sættes ned fra 42 % til 25 %

Nye Borgerlige vil sikre trygheden og velstanden til den næste generation.

Bliv medlem

Der skabes 233.000 nye jobs i den private sektor, og Danmark bliver 80 mia. kr. rigere:

Når Danmark samlet set bliver rigere, er der råd til de ting, der betyder noget: kernevelfærd, oplevelser, frihed til at leve det liv, man vil.

Ved at sænke skatter og afgifter, som Nye Borgerlige vil, bliver væksten højere, flere vil arbejde mere, investeringerne vil stige og Danmark vil samlet set blive rigere.

Nye Borgerliges plan for et mere borgerligt Danmark løfter velstanden i samfundet med hele 80 mia. kr. og skaber 233.000 nye jobs i den private sektor.

Flere jobs og økonomisk vækst giver mere plads til kernevelfærd, oplevelser og muligheder for unge mennesker, uanset hvor de bor, arbejder eller vælger at stifte familie.

Arbejdsmarkedsbidraget afskaffes, og du skal ikke betale skat af de første 90.000 kr. om året, du tjener: 

Ingen skal betale skat af de første 90.000 kr., de tjener om året. Samtidig fjerner vi arbejdsmarkedsbidraget, som er på 8 % af al indkomst.

Derefter skal man kun betale 37 procent af resten.

Det er enkelt og til at forstå. Enhver vil med et enkelt skattesystem kunne regne sin egen skat ud.

Det sikrer, at alle i beskæftigelse får mærkbart flere penge til sig selv.

Hvis Nye Borgerliges plan gennemføres vil Danmark få et skattetryk som det norske.

Registreringsafgiften på køretøjer afskaffes, og benzin- og elafgiften lempes:

Det skal være lettere at være familie – uanset om man bor i byen eller på landet.

Biler er ofte helt nødvendige for dem, der ønsker at bosætte sig andre steder end i hovedstaden. Mange familier ønsker at bo uden for storbyerne, men høje transportudgifter gør det dyrt. Nye Borgerliges plan om at fjerne registreringsafgiften og lempe benzinafgiften vil gøre det nemmere at være familie, uanset hvor i landet du bor. Lavere afgifter på el og forbrug vil give et større råderum.

Samlet set betyder vil Nye Borgerliges plan give en typisk arbejderfamilie på fire knap 6.000 kr. mere om måneden.

Skattefradrag på op til 9.100 kr. om måneden, hvis I fravælger det offentlige dagtilbud:

Nye Borgerlige ønsker, at familier skal have langt større fleksibilitet i hverdagen.

Som nybagte forældre kan hamsterhjulet med vuggestue, arbejde, indkøb og madlavning være en stor udfordring for familiens trivsel. I Nye Borgerlige ønsker vi, at der skal være plads til alle typer af familier – også dem, der prioriterer mere tid med børnene.

Derfor vil Nye Borgerliges med sin plan give familier et skattefradrag på op til 9.100 kr. om måneden, hvis man har et barn i alderen 6-35 måneder, som ikke benytter sig af det offentlige dagtilbud.

Fradragets – og dermed skatterabattens størrelse – er afhængig af, hvor meget I betaler i skat af jeres lønindkomst. Familien vil kunne få op til 109.200 kr. årligt, men det forudsætter, at I betaler mindst 109.200 i indkomstskat. Betaler I eksempelvis kun 80.000 kr. i indkomstskat af lønindkomst, vil fradragsværdien være 80.000 kr.

Skatten på opsparing sættes ned fra 42 % til 25 %:

Det kan ikke være rigtigt, at dem, som vælger at spare op, skal plukkes af staten.

At spare op og skabe en formue er godt for den enkelte og godt for samfundet. De store skattelettelser i vores plan skal også kunne gå til opsparing.

Derfor sænker vi skatten på aktie- og kapitalindkomst til 25 %. Det betyder, at mange flere kan få del i festen – også selvom de ikke ejer en dyr bolig tæt på storbyen.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen