Sådan stopper vi udlændinges svindel med sociale ydelser

Pernille Vermund Nye Borgerlige Politiaftale Socialt bedrageri

 Afslør dem. Døm dem. Udvis dem.

Det er den tretrinsraket, Nye Borgerlige og jeg vil have sat ind i en ny politiaftale, som Folketingets partier skal forhandle i efteråret. Vi kæmper for en specialenhed i politiet, der skal bekæmpe socialt bedrageri.

Alt for mange udlændinge lever i dag på offentlig forsørgelse. Alt for mange svindler sig til ydelser, de slet ikke er berettigede til.

Det får lov at fortsætte. Kommunerne skrider ikke ind. Politiet efterforsker ikke, og de få, der bliver dømt, får latterligt milde straffe. Ingen bliver udvist, og de svindlende udlændinge fortsætter med at få offentlig forsørgelse.

Det skal stoppes. Vi skal ikke finde os i, at folk kommer hertil, lever på offentlig forsørgelse, og så oven i svindler sig til danskernes penge.

Tilmeld dig kampagnen – og gå ikke glip af seneste nyt!
Ja – STOP udlændinges sociale bedrageri

Tilmeld dig kampagnen, så sender jeg dig løbende:

  •  Opdateringer om, hvordan det går, når jeg skal forhandle en aftale på plads med justitsminister Nick Hækkerup og de andre partier
  • Mere information om, hvor slemt det står til med socialt bedrageri.
    Ja, tak – tilmeld mig kampagnen “Udlændinge, der svindler, skal ud”
Ja – STOP udlændinges sociale bedrageri

Baggrund

Udlændinge svindler mere end danskere – en ny specialenhed skal afsløre dem

Udlændinge er generelt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikker – og det gælder også for socialt bedrageri. Hele 16,7% af dem, der modtog en dom for socialt bedrageri i 2019, var udenlandske statsborgere.

Der snydes og svindles i alle landets kommuner, men politiet får kun kendskab til en brøkdel af bedrageriet, og meget få udenlandske bedragere kommer for retten.

Nye Borgerlige foreslår en specialenhed i politiet, der skal dæmme op for socialt bedrageri og få flere skyldige udlændinge udvist konsekvent og efter første dom.

De bliver aldrig udvist – loven skal strammes

Siden 2010 har der været cirka 1.200 sigtelser for socialt bedrageri begået af udlændinge. Men kun én udlænding er de sidste 20 år blevet dømt til udvisning for socialt bedrageri.

De skal ud alle sammen. Vi skal ikke finde os i, at udlændinge bedrager sig til offentlig forsørgelse. De skal udvises konsekvent og efter første dom.

Nye Borgerlige vil have loven strammet, så socialt bedrageri giver ubetinget fængsel hver gang. Dermed tvinges domstolene til at dømme til udvisning.

Alt for få sager fører til dom – berøringsangst skal brydes

Kun 144 blev i 2019 dømt for socialt bedrageri. Men en opgørelse viser, at den samlede svindel udgør mange milliarder kroner hvert år.

Nye Borgerlige vil have, at sagerne skal efterforskes af specialuddannede politifolk. Kommunernes berøringsangst over for indvandrere kan vi ikke leve med. Den skal brydes.

Der svindles for meget store beløb – pengene skal tilbage til de danske familier

En opgørelse fra KMD viser, at der bliver udbetalt mellem 7–12 milliarder kroner i uberettigede ydelser om året.

Ikke det hele, men en del af det store beløb kan tilskrives bedrageri, og udlændinge står efter alt at dømme for en uacceptabel stor andel af svindlen.

Nye Borgerlige vil have svindlen bremset og pengene tilbage til de danske familier. Vi skal have et godt socialt sikkerhedsnet for danskere, men vi skal ikke betale til indvandrere, der svindler.

De gør det igen og igen – de skal ud efter første dom

43,8 % af de udlændinge, der dømmes for socialt bedrageri, er i forvejen kriminelle.

Blot ved konsekvent at udvise kriminelle udlændinge efter første dom kan halvdelen af udlændinges sociale bedrageri undgås.

Nye Borgerlige vil have kriminelle udlændinge udvist konsekvent efter første dom.

Udlændinge holder ferie på danskernes regning – effektiv kontrol skal stoppe misbrug

Stikprøver i lufthavnen i sommer viste, at 53,8 % af dem, der blev afsløret i at rejse på ferie – samtidig med at de hævede enten dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse – havde udenlandsk baggrund.

Udlændinge, der misbruger vores tillidsbaserede samfund, skal i langt højere grad findes, sigtes, anklages, dømmes – og udvises.

Nye Borgerlige vil have en ny specialenhed i politiet, der kan samarbejde med både skattevæsenet og kommuner, så svindlerne afsløres og dømmes.

Mørketal skal frem i lyset – politiet skal have flere muskler

Meget tyder på, at mange udlændinge svindler systematisk med offentlige ydelser, men meget få sager efterforskes.

Ansatte i kommuner og i Udbetaling Danmark er ikke klædt godt nok på til at efterforske og afsløre udlændinges sociale bedrageri.

En rundspørge i 2017 blandt kommunale sagsbehandlere i kontrolenheder viste, at over 30% har været udsat for trusler eller intimidering. Det kan være svært at sætte sig op mod et bandemedlem, hvis sagerne ikke bliver forfulgt.

Nye Borgerlige vil have alle sager med mistanke om svindel overført til en ny en specialenhed i politiet med tilstrækkelige ressourcer, hvor politifolkene er specialister i at afsløre svindel. Det skal få mørketallene frem i lyset.

 Tilmeld dig kampagnen  ‘STOP socialt bedrageri’ – skriv dig op til vores nyhedsbrev her!
Ja – STOP udlændinges sociale bedrageri