Syge og nedslidte danskere skal fri af kommunens kløer

Politikerne har skabt et umenneskeligt system, hvor syge og nedslidte danskere bliver pisket rundt i meningsløse aktiveringsforløb.

Nye Borgerlige vil stoppe det.

  • Jobcentrene lukkes. Du skal ikke stå til ansvar for kommunen
  • Mere fair og hurtig tildeling af førtidspension til syge og nedslidte danskere
  • Mennesker med handicap skal fri af kommunen
  • Raske og rørige på kontanthjælp skal ansvarliggøres

Nye Borgerlige sætter mennesket før systemet

Bliv medlem

Jobcentrene skal lukkes

Det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse to til fem timers arbejde ud af folk, der reelt set ikke magter det.

Samfundsøkonomisk er der ingen gevinst i jobcentrene. Faktisk koster hele indsatsen i jobcentrene mere end 14 milliarder om året.

Nye Borgerlige vil lukke jobcentrene. Syge og nedslidte danskere skal ikke stå til ansvar for kommunen. Mennesket skal komme før systemet.

Mere fair og hurtig tildeling af førtidspension til syge og nedslidte danskere

Politikerne har lavet utallige komplicerede regler, som i dag gør det svært for den enkelte at vurdere sin egen chance for at komme på førtidspension. Det skal laves om.

Kommunens formynderi skal stoppes. I stedet skal din ansøgning afgøres af en lægefaglig vurdering. Syge og nedslidte skal ikke piskes rundt.

På den måde vil Nye Borgerlige sikre et gennemskueligt system, hvor syge og nedslidte danskere så hurtigt som muligt får bevilget en midlertidig eller permanent førtidspension.

Mennesker med handicap skal fri af kommunen

Det nuværende system, hvor kommunerne har ansvar for visitering af borgere med handicap, fungerer meget dårligt.

Sagsbehandlingstiderne er lange, og fristerne overskrides alt for ofte. Afgørelser er i stort omfang præget af fejl. Det ses ved, at Ankenævnet omgør eller tilbageviser rigtig mange sager.

Nye Borgerlige vil tage ansvaret for handicapområdet fra kommunen. I stedet skal staten nedsætte et uafhængigt råd, der afgør ansøgninger om hjælp og støtte.

Mennesker med handicap skal være garanteret en hurtig sagsbehandling ved ansøgning om hjælp og støtte. Hverken afgørelsen eller kvaliteten skal fremover afhænge af den kommune, man bor i.

Raske og rørige på kontanthjælp ansvarliggøres

I et mere borgerligt samfund må raske og rørige tage ansvar for deres eget liv. Nye Borgerliges socialpolitik finansieres blandt andet ved, at raske på kontanthjælp kommer i arbejde.

Nye Borgerliges økonomiske plan gør kontanthjælpen mindre hver tredje måned, modtageren går ledig. Dog vil forældre modtage et børnetilskud.

I stedet for jobcentrene får kontanthjælpsmodtagere en tilgodebevis i hånden, som kan betale for professionel privat hjælp til jobjagten. Dog med den betingelse, at betalingen kun falder, hvis indsatsen fører til et job.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen