Skattepolitik

Sådan får du flere penge til dig selv

Det skal være slut med, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor færrest vælger at blive selvstændig.

En almindelig familie med to børn vil gennem Nye Borgerliges samlede plan få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug.

De første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skal være skattefri. Derefter skal man betale 37 procent af resten.

Det er enkelt og til at forstå. Enhver vil med et enkelt skattesystem kunne regne sin egen skat ud.

Det er sund fornuft.

Vores økonomiske plan er den af alle partiernes, der vil have den største effekt for helt almindelige familiers husholdningsbudget.

Ingen skat af de første 90.000 kroner

Med Nye Borgerliges politik hæves bundfradraget, så du ikke skal betale skat af de første 90.000 kroner, du tjener om året. De penge skal du selv have lov til at bestemme over.
.

Flad indkomstskat på 37 %

Der er brug for et nyt og enkelt skattesystem. Med Nye Borgerliges politik sænkes skatten på arbejde til en flad sats på 37 %. Det vil sige, at alle indkomstgrupper skal betale den samme del af deres løn i skat.
.

Arbejdsmarkedsbidraget fjernes

Arbejdsmarkedsbidraget er en straf for at gå på arbejde og tager 8 % ud af din løn.

Dette skal fjernes.

Sænkning af kapital- og aktiebeskatning og bedre mulighed for medarbejderaktier

Beskatningen på kapitalindkomst er blandt de højeste i Europa, hvilket fjerner investeringslyst, ødelægger konkurrencekraft og incitamentet til fastholdelse, placering og udvikling af større virksomheder i Danmark.

Nye Borgerlige arbejder for, at beskatning af kapitalindkomst reduceres til 25 %, så iværksættere får gode muligheder for både dansk og international kapital.

Derudover vil mange iværksættervirksomheder gerne tilbyde medarbejderaktier, men gør det ikke i dag, fordi det er for besværligt at komme i gang med de bøvlede skatteregler, der står i vejen for, at iværksættere kan benytte medarbejderaktier til at tiltrække talentfulde medarbejdere.

Nye Borgerlige mener, at det med tildelte medarbejderaktier og warrants skal være muligt at benytte en værdisætning, der tager højde for illikviditeten af aktierne – for eksempel en illikviditetsrabat på 30 %.

Og den procentmæssige begrænsning for, hvor stor en del af medarbejderes løn, der kan tildeles som aktieløn, skal ophæves. I stedet indføres et krav om, at medarbejdere, der tildeles aktieløn, som minimum også skal have et fast beløb udbetalt

Sænkning af kapital- og aktiebeskatning og bedre mulighed for medarbejderaktier

Beskatningen på kapitalindkomst er blandt de højeste i Europa, hvilket fjerner investeringslyst, ødelægger konkurrencekraft og incitamentet til fastholdelse, placering og udvikling af større virksomheder i Danmark.

Nye Borgerlige arbejder for, at beskatning af kapitalindkomst reduceres til 25 %, så iværksættere får gode muligheder for både dansk og international kapital.

Derudover vil mange iværksættervirksomheder gerne tilbyde medarbejderaktier, men gør det ikke i dag, fordi det er for besværligt at komme i gang med de bøvlede skatteregler, der står i vejen for, at iværksættere kan benytte medarbejderaktier til at tiltrække talentfulde medarbejdere.

Nye Borgerlige mener, at det med tildelte medarbejderaktier og warrants skal være muligt at benytte en værdisætning, der tager højde for illikviditeten af aktierne – for eksempel en illikviditetsrabat på 30 %.

Og den procentmæssige begrænsning for, hvor stor en del af medarbejderes løn, der kan tildeles som aktieløn, skal ophæves. I stedet indføres et krav om, at medarbejdere, der tildeles aktieløn, som minimum også skal have et fast beløb udbetalt

Ned med selskabsskatten

Selskabsskatten ødelægger både konkurrencekraft, medarbejdernes lønniveau og incitamentet til fastholdelse, placering og udvikling af større virksomheder i Danmark.

Selskabsskatten er den mest væksthæmmende skat og bør derfor være så lav som muligt.

Nye Borgerlige arbejder for, at selskabsskatten reduceres til 15 %, som er på niveau med de dygtigste lande i Europa. Dette tiltrækker og fastholder veletablerede virksomheder til og i landet.

Væk med topskatten og arbejdsmarkedsbidraget

Nye Borgerlige ønsker en flad skat på 37 procent, hvilket betyder afskaffelse af topskat, arbejdsmarkedsbidrag og jobfradrag.

Fremover skal der kun være én skattesats at regne med. Af de første 90.000 i lønindkomst betaler man ingenting i skat, og derefter betaler man 37 % af resten.

Det vil gøre skattesystemet mere enkelt. Enhver vil med et enkelt skattesystem kunne regne sin egen skat ud.

Og det vil forøge konkurrencekraften og få flere til at arbejde mere, når de får mere ud af det til sig selv.

For virksomhederne betyder det, at man bedre kan belønne dygtige medarbejdere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Væk med topskatten og arbejdsmarkedsbidraget

Nye Borgerlige ønsker en flad skat på 37 procent, hvilket betyder afskaffelse af topskat, arbejdsmarkedsbidrag og jobfradrag.

Fremover skal der kun være én skattesats at regne med. Af de første 90.000 i lønindkomst betaler man ingenting i skat, og derefter betaler man 37 % af resten.

Det vil gøre skattesystemet mere enkelt. Enhver vil med et enkelt skattesystem kunne regne sin egen skat ud.

Og det vil forøge konkurrencekraften og få flere til at arbejde mere, når de får mere ud af det til sig selv.

For virksomhederne betyder det, at man bedre kan belønne dygtige medarbejdere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Sådan får du som arbejdende dansker, langt flere penge til dig selv samt mere frihed og kontrol over dit eget liv