Ældrepolitik

Sådan får du en værdig alderdom

Man har krav på selvbestemmelse og tryghed – også når man er ældre

Det skal ikke være politikerne, der bestemmer, hvordan du bruger dine år som pensionist. Det skal du selv.

Og du skal have råd til og mulighed for at træffe dine egne valg – så du får lige præcis den alderdom, du ønsker.

Respekt for de ældre

De ældre medborgere har levet et langt liv, der har givet dem erfaringer, vi kan trække på, og læring de kan give fra sig. De har bidraget til det danske samfund og skal have lov til at leve et liv på egne præmisser – ikke på politikernes.

De ældre skal kunne nyde deres alderdom med omsorg, nærvær og kærlighed – og behandles med respekt.

Det er en tryghed, vi som tillidsbaseret samfund skal kunne garantere de ældre og deres pårørende.

Respekt for de ældre

De ældre medborgere har levet et langt liv, der har givet dem erfaringer, vi kan trække på, og læring de kan give fra sig. De har bidraget til det danske samfund og skal have lov til at leve et liv på egne præmisser – ikke på politikernes.

Alderdommen i Danmark skal være tryg og værdig.

Ingen umyndiggørelse

Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den enkelte ældre.

Nye Borgerlige mener, at det er en soleklar ret for alle myndige selv at kunne disponere over sin indtægt – også når man er blevet pensionist eller for eksempelvis er visiteret til plejehjem.

Derfor skal ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – eksempelvis plejehjemsplads, mad og rengøring – gives som direkte tilskud på en voucher, som den ældre selv kan disponere over eller få hjælp til af sin familie.

Det skal selvfølgelig være finansieret via skatten som i dag.

Når pengene følger den enkelte ældre, så man kan vælge til og vælge fra. Gode tilbud vil blive valgt til. Dårlige vil blive valgt fra. Dårlige ledere og medarbejdere fyres. Gode hyres.

Flere friplejehjem

Det udvikler kvalitet og kommer danskerne til gode, når der er valgfrihed i velfærden. Derfor ønsker Nye Borgerlige, at pengene skal følge borgerne – fortsat finansieret over skatten.

Og så vil vi gøre det lettere at oprette friplejehjem og private plejehjem ved at give mulighed for, at private og selvejende organisationer kan bygge og drive flere plejehjem og ældrecentre.

Der skal være friplejehjem i alle kommuner, så man kan vælge frit.

Ved at give et frihedsbrev til alle de kommunale plejehjem, som vi ønsker, bliver det ledelsen på det enkelte plejehjem – og ikke politikerne og forvaltningen på rådhuset – der bestemmer, hvordan plejehjemmet skal drives og budgettet anvendes – i samarbejde med beboerne og de pårørende.

Frihed til institutionerne i kernevelfærden – som for eksempel plejehjem og ældrecentre – betyder, at de vil indrette sig på de ældres betingelser, i stedet for at det er de ældre og deres familier, der skal danse efter kommunens pibe.

Politikerne skal lære at holde fingrene væk, bestemme mindre og give større frihed til ledere, personale, beboere og pårørende.

Flere friplejehjem

Det udvikler kvalitet og kommer danskerne til gode, når der er valgfrihed i velfærden. Derfor ønsker Nye Borgerlige, at pengene skal følge borgerne – fortsat finansieret over skatten.

Og så vil vi gøre det lettere at oprette friplejehjem og private plejehjem ved at give mulighed for, at private og selvejende organisationer kan bygge og drive flere plejehjem og ældrecentre.

Der skal være friplejehjem i alle kommuner, så man kan vælge frit.

Ved at give et frihedsbrev til alle de kommunale plejehjem, som vi ønsker, bliver det ledelsen på det enkelte plejehjem – og ikke politikerne og forvaltningen på rådhuset – der bestemmer, hvordan plejehjemmet skal drives og budgettet anvendes – i samarbejde med beboerne og de pårørende.

Frihed til institutionerne i kernevelfærden – som for eksempel plejehjem og ældrecentre – betyder, at de vil indrette sig på de ældres betingelser, i stedet for at det er de ældre og deres familier, der skal danse efter kommunens pibe.

Politikerne skal lære at holde fingrene væk, bestemme mindre og give større frihed til ledere, personale, beboere og pårørende.

Dit liv – dine valg

Der er alt for meget bureaukrati i ældreplejen. Det skal der laves om på.

I Holland har de et velfærdsiværksætteri, der arbejder med pleje for ældre. Buurtzorg er navnet, hvilket betyder ‘nabolagsomsorg’, og det organiserer hjemmeplejen igennem små, selvledende hold på cirka 12 medarbejdere med en bred vifte af kompetencer.

Hvert hold har ansvaret for hjemmeplejen for 40 til 60 personer, og hele organisationen på næsten 900 hold understøttes af blot 50 personer på hovedkontoret og 20 “trænere”.

Fleksibilitet i visitationsreglerne og ledelsesstilen gør det muligt for personalet at være fleksible i deres omfang med borgerne. Holdene inddrager og bruger de pårørende til at løfte ydelsernes kvalitet og skræddersy omsorgen til den enkelte.

Resultaterne har ved første øjekast været slående. Medarbejderne og borgerne er mere tilfredse og motiverede, og omsorgens kvalitet er løftet, så timebehovet falder.

Hvis modellen skal blive en succes i Danmark, skal politikerne turde sætte fagpersonerne fri, så de administrative byrder og smarte løsninger kan veksles til kvalitetstid med borgeren.

Nye Borgerlige foreslår, at når en borger visiteres til en ydelse, følger pengene borgeren. Borgeren får ansvaret for, om kvaliteten står mål med prisen.

Modsat vil leverandørerne for at overleve være nødtvunget til at levere det bedst mulige for pengene – ellers vil borgeren vælge en anden leverandør.

Vi ser det som en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke er umyndiggørende.

Og derfor er det en soleklar ret for alle myndige selv at kunne disponere sin indtægt – også når man er blevet ældre.

Sådan hjælper Nye Borgerlige dig, der er pensionist:

Ældrechecken hæves med 12.000 kroner om året

Markant lavere afgifter på bl.a. el, brændstof, øl, vin, spiritus, is, kaffe og chokolade

Frit plejehjemvalg

Folkepensionen skal stige med velstanden

Billigere el, brændstof, øl, vin, spiritus, is, kaffe og chokolade

Politikerne bruger afgifter som en metode til at få flere penge i kassen. Ofte har man dækket sig ind ved at fremhæve ædle formål såsom større sundhed eller bedre miljø.

Men i realiteten er forbrugsafgifter blot en måde at opkræve ekstra skat på nogle af de varer, som omtrent alle danskere har et forbrug af.

Nye Borgerlige vil nedsætte og afskaffe afgifter.

Foto: Delmiro Junior / Shutterstock.com

Foto: Delmiro Junior / Shutterstock.com

Billigere el, brændstof, øl, vin, spiritus, is, kaffe og chokolade

Politikerne bruger afgifter som en metode til at få flere penge i kassen. Ofte har man dækket sig ind ved at fremhæve ædle formål såsom større sundhed eller bedre miljø.

Men i realiteten er forbrugsafgifter blot en måde at opkræve ekstra skat på nogle af de varer, som omtrent alle danskere har et forbrug af.

Nye Borgerlige vil nedsætte og afskaffe afgifter.

12.000 kroner mere om året

De pensionister, der ikke har fået sparet nok op selv og som ikke har nogen indtægter ved siden af folkepensionen, har virkelig ikke meget at leve for.

Nye Borgerlige vil hæve ældrechecken med 12.000 kroner, svarende til 1.000 kr. om måneden før skat. Det er en forøgelse af ældrechecken med 65 procent i forhold til i dag.

Det, synes vi, er rimeligt i betragtning af, at mange af de pensionister, som er afhængige af ældrechecken, ikke har haft mulighed for at spare tilstrækkeligt op til deres egen pension.

Folkepensionen skal stige med velstanden

Når samfundet bliver rigere, skal det gælde hele samfundet – også pensionisterne. Derfor vil Nye Borgerlige have, at folkepensionen stiger i samme takt som velstanden i samfundet.

Det er de ældre, der har været med til at lægge de sten, vi bygger vores velstand på, og derfor skal man også belønnes, selvom man ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Folkepensionen skal stige med velstanden

Når samfundet bliver rigere, skal det gælde hele samfundet – også pensionisterne. Derfor vil Nye Borgerlige have, at folkepensionen stiger i samme takt som velstanden i samfundet.

Det er de ældre, der har været med til at lægge de sten, vi bygger vores velstand på, og derfor skal man også belønnes, selvom man ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Afskaf arveafgiften

Arveafgiften er umoralsk og økonomisk skadelig. Det er umoralsk, at staten tager en andel af de værdier, som man allerede har betalt skat af én gang og gerne vil give videre til sine efterladte.

Når man som borgerlig betragter familien som fundamentet under samfundet, er arveafgiften et overgreb på nogle af de grundlæggende værdier.

Hvis man er socialdemokrat eller socialist, anser man staten for at være fundamentet snarere end familien. Derfor mener socialdemokrater og socialister, at det er helt retfærdigt med en skat på arv.

Det bliver her meget tydeligt, at skattepolitik også er værdipolitik.

Nye Borgerlige vil fjerne arveafgiften for både personer og virksomheder.

Nye Borgerliges ældrepolitik er fuldt finansieret