Mennesker med handicap skal behandles med respekt

I et velfærdssamfund som det danske, hvor det offentlige har et budget på over 1.100 mia. om året, er det uacceptabelt, at der begås så mange fejl og overskridelser af sagsbehandlingsfristerne på socialområdet.

Har du et handicap, der gør, at du har brug for hjælp, skal du have hjælpen. Og du skal have den rettidigt.

Nye Borgerliges plan vil løsrive handicapområdet fra kommunerne og sikre, at alle får den rette hjælp til den rette tid, uanset hvor i landet de bor.

Sådan hjælper Nye Borgerlige mennesker med handicap:

  • Handicapområdet skal væk fra kommunerne
  • Indtil det sker, skal kommuner, der giver en borger den forkerte hjælp, yde kompensation til borgeren
  • Kommuner, som ikke overholder egne sagsbehandlingsfrister, skal pålægges at betale dagbøder til borgeren
  • Pengene skal følge den enkelte borger
  • Jobcentrene nedlægges

Mennesker med handicap skal behandles med respekt.

Bliv medlem

Handicapområdet skal væk fra kommunerne:

Kommunerne magter ikke at yde den rette hjælp til mennesker med handicap. Tal fra Ankestyrelsen viser, at der er fejl i 42 procent af de sager, kommunerne behandler.

Tilmed er sagsbehandlingstiderne meget lange. Fristerne overskrides rutinemæssigt, og mennesker med handicap og deres pårørende fortæller igen og igen om nærmest absurde afgørelser, der tyder på udbredt kassetænkning ude i kommunerne.

Nye Borgerlige vil give alle mennesker med handicap en ensartet behandling ved at indføre en objektiv visitationsordning.

De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme for det enkelte menneske med handicap, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter hen over en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Kommunerne skal straffes for overskridelse af sagsbehandlingstider:

Imens Nye Borgerlige kæmper for at fratage kommunerne ansvaret for handicapområdet, skal der indføres sanktioner for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar.

Kommuner, der giver en borger den forkerte hjælpe, skal yde kompensation til borgeren. Og kommuner, som ikke overholder egne frister for sagsbehandlingen af tildeling af støtte, skal pålægges dagbøder, der udbetales til borgeren, eller – hvis der er tilfælde om et barn – familien.

Pengene skal følge den enkelte borger:

Nye Borgerlige mener, at danskerne skal have mulighed for at leve et værdigt liv i økonomisk tryghed.

Pengene skal følge den enkelte, så man sikres de samme vilkår og muligheder, uanset hvilken kommune man er tilknyttet. Danskere med fysisk handikap eller en diagnose skal sikres hjælp og støtte baseret på en uvildig vurdering.

Jobcentrene skal nedlægges:

Politikerne har udviklet et system, der piner og plager syge og nedslidte danskere.

Nye Borgerlige ønsker at nedlægge jobcentrene, så man ikke trækkes rundt i manegen af sagsbehandlere og DJØF’ere.

En midlertidig eller permanent førtidspension skal baseres på baggrund af en uvildig lægefaglig vurdering.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen