Socialpolitik

Mennesker med handicap skal behandles med respekt

I et velfærdssamfund som det danske, er det uacceptabelt, at der begås så mange fejl og overskridelser af sagsbehandlingsfristerne på socialområdet.

Har du et handicap, der gør, at du har brug for hjælp, skal du have hjælpen. Og du skal have den rettidigt.

Sådan hjælper Nye Borgerlige mennesker med handicap

–  Handicapområdet skal væk fra kommunerne

–  Indtil det sker, skal kommuner, der giver en borger den forkerte hjælp, yde kompensation til borgeren

–  Kommuner, som ikke overholder egne sagsbehandlingsfrister, skal pålægges at betale dagbøder til borgeren

–  Pengene skal følge den enkelte borger

–  jobcentrene nedlægges

Sådan hjælper Nye Borgerlige mennesker med handicap

–  Handicapområdet skal væk fra kommunerne

–  Indtil det sker, skal kommuner, der giver en borger den forkerte hjælp, yde kompensation til borgeren

–  Kommuner, som ikke overholder egne sagsbehandlingsfrister, skal pålægges at betale dagbøder til borgeren

–  Pengene skal følge den enkelte borger

–  jobcentrene nedlægges

Rettigheder kan man tage med sig

Nye Borgerlige vil give alle mennesker med handicap en ensartet behandling. De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme for det enkelte menneske med handicap, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter hen over en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Et uafhængigt nationalt fagligt råd

Til erstatning for kommunernes lemfældige og fejlbehæftede sagsbehandling vil vi oprette et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til mennesker med handicap.

Ydelser og hjælp finansieres over staten og tages dermed væk fra den kommunale kassetænkning. Rådet etablerer sig med teams i hele landet, så der aldrig er langt til den nærmeste.

Et uafhængigt nationalt fagligt råd

Til erstatning for kommunernes lemfældige og fejlbehæftede sagsbehandling vil vi oprette et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til mennesker med handicap.

Ydelser og hjælp finansieres over staten og tages dermed væk fra den kommunale kassetænkning. Rådet etablerer sig med teams i hele landet, så der aldrig er langt til den nærmeste.

Mennesker med handicap skal behandles med respekt

Kim Edberg Andersen, socialordfører, nye borgerlige

Ikke en sag – men et menneske 

Vi vil under det nationale faglige råd ansætte teams af fagpersoner til at møde og vurdere den enkelte som et helt menneske, hvor alle aspekter af ens situation inddrages med hensyn til pårørende, venner, boligsituation, funktionsnedsættelse, job, uddannelse osv.

Det samme team følger den enkelte helt til dørs, bevilger den nødvendige hjælp og følger op med jævne mellemrum for at tilpasse hjælpen efter behovene. Der skal være slut med et hav af kommunale sagsbehandlere, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør.

De enkelte teams bør være selvorganiserende og selvstyrende under ansvar for loven og det nationale råds koordinering.

Handicapområdet skal væk fra kommunerne

Kommunerne magter ikke at yde den rette hjælp til mennesker med handicap. Tal fra Ankestyrelsen viser, at der er fejl i 42 procent af de sager, kommunerne behandler.

Tilmed er sagsbehandlingstiderne meget lange. Fristerne overskrides rutinemæssigt, og mennesker med handicap og deres pårørende fortæller igen og igen om nærmest absurde afgørelser, der tyder på udbredt kassetænkning ude i kommunerne.

Nye Borgerlige vil give alle mennesker med handicap en ensartet behandling ved at indføre en objektiv visitationsordning.

De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme for det enkelte menneske med handicap, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter hen over en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Handicapområdet skal væk fra kommunerne

Kommunerne magter ikke at yde den rette hjælp til mennesker med handicap. Tal fra Ankestyrelsen viser, at der er fejl i 42 procent af de sager, kommunerne behandler.

Tilmed er sagsbehandlingstiderne meget lange. Fristerne overskrides rutinemæssigt, og mennesker med handicap og deres pårørende fortæller igen og igen om nærmest absurde afgørelser, der tyder på udbredt kassetænkning ude i kommunerne.

Nye Borgerlige vil give alle mennesker med handicap en ensartet behandling ved at indføre en objektiv visitationsordning.

De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme for det enkelte menneske med handicap, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter hen over en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Kommunerne skal straffes for overskridelse af sagsbehandlingstider

Imens Nye Borgerlige kæmper for at fratage kommunerne ansvaret for handicapområdet, skal der indføres sanktioner for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar.

Kommuner, der giver en borger den forkerte hjælpe, skal yde kompensation til borgeren. Og kommuner, som ikke overholder egne frister for sagsbehandlingen af tildeling af støtte, skal pålægges dagbøder, der udbetales til borgeren, eller – hvis der er tilfælde om et barn – familien.

Pengene skal følge den enkelte borger

Nye Borgerlige mener, at danskerne skal have mulighed for at leve et værdigt liv i økonomisk tryghed.

Pengene skal følge den enkelte, så man sikres de samme vilkår og muligheder, uanset hvilken kommune man er tilknyttet.

Danskere med fysisk handikap eller en diagnose skal sikres hjælp og støtte baseret på en uvildig vurdering.

Jobcentrene skal nedlægges

Politikerne har udviklet et system, der piner og plager syge og nedslidte danskere.

Nye Borgerlige ønsker at nedlægge jobcentrene, så man ikke trækkes rundt i manegen af sagsbehandlere og DJØF’ere.

En midlertidig eller permanent førtidspension skal baseres på baggrund af en uvildig lægefaglig vurdering.