Landbrug

Verdens bedste landbrug

Dansk landbrug er blandt de mest klimavenlige i verden. Vi er den landbrugsnation, der er bedst til at udvikle ny teknologi og nye metoder, som er mere effektive og bæredygtige.

Landbruget skal udvikles – ikke afvikles

Dansk landbrugs viden og kompetencer er respekteret og efterspurgt i hele verden. Danske landmænd producerer nogle af verdens bedste og mest eftertragtede fødevarer.

Dyrkningen og forarbejdningen i fødevareklyngen giver tusindvis af danskere arbejde og giver et livsgrundlag for danske familier. Disse familier holder liv i landområdernes særegne kultur, livsmåde og ånd.

Hvis arbejdspladserne i fødevareklyngen rykker til udlandet, vil affolkning udrydde det liv, der findes i de små samfund. Det må ikke ske.

Vi ønsker at skabe rammerne for et moderne højteknologisk landbrug, der får en fair mulighed for at genvinde tabte markedsandele, udvikle produktionen og formindske aftrykket på miljøet.

Vi ønsker at tilbagerulle den overimplementering af EU-direktiver, som er stærkt konkurrenceforvridende for erhvervet samt skader kvaliteten af produktionen.

Vi ønsker arealstøtten afviklet over tid, og vi ønsker at afskaffe afgifter på bekæmpelsesmidler og ejendomsskatter, således at landmanden beskattes, når han har tjent pengene – ikke inden.

Dansk landbrugs indsats udgør en hjørnesten i Danmarks moderne historie. Landbruget blev grundlaget for velstanden i Danmark. Den historie er ikke slut.

Landbruget skal udvikles – ikke afvikles

Dansk landbrugs viden og kompetencer er respekteret og efterspurgt i hele verden. Danske landmænd producerer nogle af verdens bedste og mest eftertragtede fødevarer.

Dyrkningen og forarbejdningen i fødevareklyngen giver tusindvis af danskere arbejde og giver et livsgrundlag for danske familier. Disse familier holder liv i landområdernes særegne kultur, livsmåde og ånd.

Hvis arbejdspladserne i fødevareklyngen rykker til udlandet, vil affolkning udrydde det liv, der findes i de små samfund. Det må ikke ske.

Vi ønsker at skabe rammerne for et moderne højteknologisk landbrug, der får en fair mulighed for at genvinde tabte markedsandele, udvikle produktionen og formindske aftrykket på miljøet.

Vi ønsker at tilbagerulle den overimplementering af EU-direktiver, som er stærkt konkurrenceforvridende for erhvervet samt skader kvaliteten af produktionen.

Vi ønsker arealstøtten afviklet over tid, og vi ønsker at afskaffe afgifter på bekæmpelsesmidler og ejendomsskatter, således at landmanden beskattes, når han har tjent pengene – ikke inden.

Dansk landbrugs indsats udgør en hjørnesten i Danmarks moderne historie. Landbruget blev grundlaget for velstanden i Danmark. Den historie er ikke slut.

Imod CO2-afgift på dansk landbrug og fiskeri

Det er blevet dyrere at være dansker. Vi er alle ramt af stigende priser på energi og på dagligvarer. Og nu vil de røde – men desværre også blå partier – gøre det endnu dyrere.

De vil indføre en CO2-afgift på dansk landbrug. Det er absolut IKKE det, danskerne har brug for lige nu. Det vil koste arbejdspladser. Både i landbruget og i virksomhederne omkring landbruget.

For højere afgifter til landmændene vil mindske produktionen af mælk, kød, mel og alle de andre dagligvarer, som vi er afhængige af i vores hverdag. Og det vil naturligvis sætte sig i priserne, når vi handler.

For der er ikke meget, der tyder på, at vi danskerne er villige til at erstatte eksempelvis vores danske mælk med mælk fra Tyskland eller Polen.

Og hvorfor skulle vi også det? Dansk mælk er sundt. Og det smager godt.

Danske landmænd er blandt de dygtigste i verden. De producerer nogle af verdens bedste fødevarer. Og det gør de med et af verdens laveste CO2-aftryk per produceret enhed.

Det er tudetosset at gøre det endnu sværere for vores danske landmænd at producere god og sund mad. Og det er helt vanvittigt, at selv borgerlige partier vil gøre det dyrere at være dansker.

I Nye Borgerlige siger vi klart og rungende NEJ TAK til en CO2-afgift på landbruget og fiskeriet.

Vurdering af minkskandalen og erstatning til minkavlerne – NU

Takket være tusindvis af danskere indsamlede vi i Nye Borgerlige midlerne til en uvildig advokatvurdering af, hvorvidt der kunne rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen.

Advokaterne fremlagde deres rapport i september, og konklusionen var klar: Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt og kan dømmes efter ministeransvarsloven.

Ingen partier – udover Nye Borgerlige – mente, at den uafhængige advokatvurdering, der var bestilt af danskerne, kunne bruges. 

De andre partier ønskede en vurdering bestilt af Folketinget, hvilket vi støttede, da alternativet ville være, at Mette Frederiksen slap for at blive stillet til ansvar for sit lovbrud.

Mette Frederiksen slap desværre alligevel af krogen på grund af Venstres og Moderaternes kovending om alligevel ikke at ville støtte en advokatvurdering af Mette Frederiksen. 

Hvad vi mener før valget, mener vi i Nye Borgerlige også efter valget. Vi bryder ikke de valgløfter, vi giver til danskerne.

Minkskandalen, der kostede et helt erhverv livet og påførte danskerne en regning på 19 milliarder kroner, bør vurderes til bunds. Minkavlerne skal have deres lovede erstatning hurtigst muligt. Og minkavl i Danmark skal ikke forbydes.

Vurdering af minkskandalen og erstatning til minkavlerne – NU

Takket være tusindvis af danskere indsamlede vi i Nye Borgerlige midlerne til en uvildig advokatvurdering af, hvorvidt der kunne rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen.

Advokaterne fremlagde deres rapport i september, og konklusionen var klar: Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt og kan dømmes efter ministeransvarsloven.

Ingen partier – udover Nye Borgerlige – mente, at den uafhængige advokatvurdering, der var bestilt af danskerne, kunne bruges. 

De andre partier ønskede en vurdering bestilt af Folketinget, hvilket vi støttede, da alternativet ville være, at Mette Frederiksen slap for at blive stillet til ansvar for sit lovbrud.

Mette Frederiksen slap desværre alligevel af krogen på grund af Venstres og Moderaternes kovending om alligevel ikke at ville støtte en advokatvurdering af Mette Frederiksen. 

Hvad vi mener før valget, mener vi i Nye Borgerlige også efter valget. Vi bryder ikke de valgløfter, vi giver til danskerne.

Minkskandalen, der kostede et helt erhverv livet og påførte danskerne en regning på 19 milliarder kroner, bør vurderes til bunds. Og minkavlerne skal selvfølgelig have deres lovede erstatning hurtigst muligt.

Dansk landbrug er respekteret og efterspurgt i hele verden

Nye Borgerlige vil hjælpe til at genskabe respekten for og anerkendelsen af landbruget i Danmark.

Danske landmænd er Danmarks vigtigste naturforvaltere og naturbeskyttere. Regulering af miljøhensyn skal ske i tillid til landmændenes rolle som naturforvaltere og basere sig på fakta, erfaring og sund fornuft.

Med bedre rammer for landbrugsproduktion og de tilknyttede virksomheder kan landbrugserhvervene blive en vækstmotor for landdistrikterne, som i dag trues af affolkning og stagnation.

Det skal vi udnytte.

Bedre rammevilkår betyder også mere fair konkurrence. Beregninger peger på, at en gennemsnits dansk landbrugsbedrift afleverer op mod 1 mio. kr. mere i skatter og afgifter m.v. end sammenlignelige konkurrenter omkring Danmark.

Den forskelsbehandling skal fjernes.

I alt tilfører dansk landbrug mere end 122 milliarder til dansk økonomi hvert år. Det skyldes både skabelsen af jobs i landområderne og den store eksport til hele verden.

I alt tilfører dansk landbrug mere end 122 milliarder til dansk økonomi hvert år. Det skyldes både skabelsen af jobs i landområderne og den store eksport til hele verden.

Giv en lovbunden garanti mod konkurrenceforvridende regler

Alt for ofte overimplementeres EU-regler på initiativ af danske embedsmænd og politikere.

Konkurrencegarantien skal være et værn mod overimplementering af EU-regler.

Konkret skal overimplementeringen af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og IE-direktivet fjernes.

Vandrammedirektivet, fordi alt for mange vandløb er klassificeret som naturlige.

Habitatdirektivet, fordi det skaber betydelige barrierer ved udvidelse af nye anlæg.

IE-direktivet, fordi Danmark har ladet betydeligt flere virksomheder og husdyrbrug omfatte af en miljøgodkendelsesordning end påkrævet.

Lempe krav om unyttige efterafgrøder

Efterafgrøder skal kun produceres, når det giver mening – enten af hensyn til miljøet eller til økonomien.

Den rigide datobaserede regulering af efterafgrøder er ødelæggende for en sund drift af landbrugsarealerne.

Derfor bør den erstattes af en ordning baseret på sund fornuft og tillid til landmanden.

Lempe krav om unyttige efterafgrøder

Efterafgrøder skal kun produceres, når det giver mening – enten af hensyn til miljøet eller til økonomien.

Den rigide datobaserede regulering af efterafgrøder er ødelæggende for en sund drift af landbrugsarealerne.

Derfor bør den erstattes af en ordning baseret på sund fornuft og tillid til landmanden.

Fakta om det danske landbrug

Danmark fylder verdens kølediske med klimavenlige varer
Dansk svinekød og mælk er nogle af de mest klimavenlige produkter på markedet. Den danske produktionsform er nemlig udviklet, så vi udleder mindre CO2 per produceret enhed end alle andre lande.

Dansk landbrug fører an på dyrevelfærd
Et af de vigtigste danske produkter er svinekød. Og som gris skal man ønske at blive født i Danmark fremfor alle andre steder. Især den danske grisevelfærd er nemlig i top, hvilket også kan måles i at lavt forbrug af antibiotika

Dansk landbrug bliver stadig mere effektivt
Siden 1990 er det danske landbrug blevet meget mere effektivt og bæredygtigt. Det danske landbrug har samlet set nedbragt udledningen af drivhusgasser med 16 procent siden 1990, men i samme periode øget produktionen med 21 procent.

Pesticidrester er sjældne i dansk frugt og grønt
Dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester end udenlandsk frugt og grønt. Det hjemlige landbrug er danskernes garanti for adgangen til friskt frugt og grønt, der er dyrket med så lidt sprøjtegift som muligt.

Fakta om det danske landbrug

Danmark fylder verdens kølediske med klimavenlige varer
Dansk svinekød og mælk er nogle af de mest klimavenlige produkter på markedet. Den danske produktionsform er nemlig udviklet, så vi udleder mindre CO2 per produceret enhed end alle andre lande.

Dansk landbrug fører an på dyrevelfærd
Et af de vigtigste danske produkter er svinekød. Og som gris skal man ønske at blive født i Danmark fremfor alle andre steder. Især den danske grisevelfærd er nemlig i top, hvilket også kan måles i at lavt forbrug af antibiotika

Dansk landbrug bliver stadig mere effektivt
Siden 1990 er det danske landbrug blevet meget mere effektivt og bæredygtigt. Det danske landbrug har samlet set nedbragt udledningen af drivhusgasser med 16 procent siden 1990, men i samme periode øget produktionen med 21 procent.

Pesticidrester er sjældne i dansk frugt og grønt
Dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester end udenlandsk frugt og grønt. Det hjemlige landbrug er danskernes garanti for adgangen til friskt frugt og grønt, der er dyrket med så lidt sprøjtegift som muligt.

Fjerne afgifter på planteværn

Landbruget anvender ikke flere værnemidler end nødvendigt. Desuden er anvendelsen reguleret, så man undgår miljøfarlige stoffer, der kan sive ned og skade grundvandet.

De skadelige stoffer i grundvandet, som man finder i disse år, skyldes næsten udelukkende forureninger fra byerhverv.

Moderne planteværn er godt for både miljøet og for økonomien.

Anvendelse af planteværn reducerer også spild af gode råvarer, der kunne være blevet til mad til dyr og mennesker.

Derfor bør der ikke opstilles afgiftsmæssige barrierer for en optimal anvendelse af midlerne.

Konsekvenserne ved regeringens og støttepartiernes landbrugspolitik

Lækage af arbejdspladser

En CO2-skat på landbruget vil gøre det svært at være landmand i Danmark og få forretningen til at løbe rundt.

Det vil ifølge økonomerne betyde 25 % færre beskæftigede med dansk landbrug.

Især vil det ramme landområderne, hvor mange er beskæftiget med landbrug. Arbejdspladser, der i stedet vil opstå i udlandet.

Lækage af drivhusgasser

Dansk landbrug udleder i dag 16% mindre CO2 end i 1990. Og landbruget arbejder stadig på at blive bedre.

Men i andre lande tager man ikke CO2-udslip så tungt. Der vil derfor opstå en lækage af drivhusgasser.

Gasserne kommer til at stige mere i andre landbrugslande, der ikke er lige så klimavenlige.

Lækage af dyrevelfærd

På en række områder er den danske lovgivning om dyrevelfærd mere vidtgående end EU’s krav. Dansk dyrevelfærd er i top.

Det skyldes, at vi har tradition for at prioritere dyrevelfærd højt.

Dansk lovgivning er mere vidtgående end resten af EU.

Det gælder for dyretransporter, grisestalde og brugen af smertelindring.

Lækage af velstand

Udenlandske kølediske bugnet med danske varer. I 2018 eksporterede landbruget for 162 milliarder. Det svarer til en fjerdedel af eksporten.

Men den internationale efterspørgsel vil ikke ændre sig, hvis danske landbrug lukker.

Hvis dansk landbrugs eksport falder, vil indtjeningen i stedet komme mindre dygtige landbrugslande til gode.

Ingen jordskatter og arveafgift

Jordskatter og arveafgift er en uhensigtsmæssig beskatning af landbrugserhvervet, som står i vejen for udvikling, investeringer og generationsskifter.

For at sikre landbrugsproduktion i Danmark i de kommende generationer skal både den løbende beskatning af produktionsjord og arveafgiften fjernes helt.

Landmænd og jægere skal anerkendes som naturforvaltere

Danske landmænd er de vigtigste og dygtigste forvaltere af danske naturværdier.

Men Nye Borgerlige anerkender også jægerens væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

For dygtige jægere sætter en ære i at være naturforvalter og at sikre sunde bestande.

Derfor skal jagt som hobby respekteres og forsvares.

Vi vil derfor lytte til jægerne selv, når det kommer til regulering.

Et af vores ønsker er blandt andet bedre kontrol med udsætningen af gråænder.

Dette skal ske for at sikre, at denne jagtform fortsat får lov til at finde sted i Danmark og ikke bliver forbudt af venstrefløjen.

Landmænd og jægere skal anerkendes som naturforvaltere

Danske landmænd er de vigtigste og dygtigste forvaltere af danske naturværdier.

Men Nye Borgerlige anerkender også jægerens væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

For dygtige jægere sætter en ære i at være naturforvalter og at sikre sunde bestande.

Derfor skal jagt som hobby respekteres og forsvares.

Vi vil derfor lytte til jægerne selv, når det kommer til regulering.

Et af vores ønsker er blandt andet bedre kontrol med udsætningen af gråænder.

Dette skal ske for at sikre, at denne jagtform fortsat får lov til at finde sted i Danmark og ikke bliver forbudt af venstrefløjen.

Venstrefløjen vil tvinge det danske landbrug i knæ