Den kommunale administration kan forbedres markant

Politikerne ude i landets 98 kommuner bruger 33,5 mia. kr. udover, hvad der er nødvendigt for at opretholde kernevelfærden. På grund af politisk slendrian og frås lader politikerne i alt for mange kommuner daleren rulle. 

Det kan man se, når man sammenligner kommunernes udgifter til administration og drift af skoler, dagtilbud, plejehjem osv. Alene på administration bruger kommunerne 8,3 mia. kr. for meget.

Det er frås med 8,3 mia. kroner af danskernes penge, og det er mangel på respekt for, at det er andres penge, de forvalter.

Nogle kommuner gør det langt bedre end andre. Men alle kommuner kan inden for enkelte områder forbedre sig.

Hvis alle kommuner blev drevet lige så godt og effektivt som Vejle Kommune, der ligger i top, ville danskerne kunne få 33,5 mia. kr. tilbage i skat.

Nye Borgerliges plan for et mere borgerligt Danmark bygger på, at vi systematisk gennemgår politikernes sløsede måde at bruge penge på, afslører spildet og reducerer frås for 6 milliarder kroner om året frem mod 2035.

Alene ved at komme overadministration til livs i kommunerne vil man kunne spare 8,3 mia. kr. hvert år.

Vi ved godt, at de fleste andre politikere begynder at vride hænder og sende himmelvendte blikke, hver gang man taler om, at politikerne skal holde op med at bruge så mange af vores penge.

De lader som om, at hver en krone bliver brugt fornuftigt og rigtigt i dag, og at den eneste løsning er at bruge endnu flere penge.

Det accepterer vi ikke i Nye Borgerlige som en politisk naturlov. Vi påtager os opgaven med at samle og vise konkret, hvor der fråses med danskernes penge.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen