FRÅS

Jobcentrene skal lukkes

Det er frås med danskernes penge

Politikerne har udviklet et system, der piner og plager de syge og nedslidte, sætter for mange på livslang offentlig forsørgelse, men reelt set ikke skaffer ret mange ledige et job.

Derfor skal de kommunale jobcentre lukkes

Jobcentrene koster alene i administration mere end 5 mia. kroner om året. Hele den mislykkede indsats i jobcentrene, der kun skaffer jobs til ganske få, løber op i mere end 14 mia. kroner om året. Lovgivningen på det område alene er på mere end 29.000 sider!

Det er et frygteligt frås med danskernes penge, som bør stoppes.

Nye Borgerlige mener, at man skal lukke jobcentrene og begynde forfra. Tillid og respekt skal være de bærende byggesten:

–  Udlændinge skal forsøge sig selv

–  Syge og nedslidte kontanthjælpsmodtageres erhvervsevne skal vurderes af et objektivt, lægefagligt råd

–  Tildeling af midlertidig eller permanent førtidspension til danskere skal gå hurtigere og være mere smidigt

–  Formynderiet skal afløses af tillid og hjælp frem for kontrol og styring

–  Raske og rørige skal tage ansvar for eget liv

Derfor skal de kommunale jobcentre lukkes

Jobcentrene koster alene i administration mere end 5 mia. kroner om året. Hele den mislykkede indsats i jobcentrene, der kun skaffer jobs til ganske få, løber op i mere end 14 mia. kroner om året. Lovgivningen på det område alene er på mere end 29.000 sider!

Det er et frygteligt frås med danskernes penge, som bør stoppes.

Nye Borgerlige mener, at man skal lukke jobcentrene og begynde forfra. Tillid og respekt skal være de bærende byggesten:

  • Udlændinge skal forsørge sig selv
  • Syge og nedslidte kontanthjælpsmodtageres erhvervsevne skal vurderes af et objektivt, lægefagligt råd
  • Tildeling af midlertidig eller permanent førtidspension til danskere skal gå hurtigere og være mere smidigt
  • Formynderiet skal afløses af tillid og hjælp frem for kontrol og styring
  • Raske og rørige skal tage ansvar for eget liv
Sådan påvirker jobcentrene de syge og nedslidte

Udlændinge skal ikke modtage offentlige ydelser.

For det første skal udlændinge slet ikke modtage offentlige ydelser. De må forsikre sig privat mod arbejdsløshed. Vil eller kan de ikke forsørge sig selv, må de tage hjem eller et andet sted hen.

Det vil lette byrden på danskernes skuldre gevaldigt.

For det andet skal syge og nedslidte danskere på kontanthjælp ikke pines og plages. De skal have hjælp og ud af kontanthjælpssystemet.

Det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse to til fem timers arbejde ud af folk, der reelt set ikke magter det. Samtidig er det tåbeligt, at man giver den samme ydelse til folk, uagtet hvor meget erhvervsevne de vurderes at have.

Det gør ikke noget godt for de mennesker, og samfundsøkonomisk er der tvivlsom gevinst ved det. Vi giver dem hellere en midlertidig eller en permanent førtidspension.

Når man først har fået de syge og nedslidte ud af kontanthjælpssystemet og fået gennemført, at udlændinge slet ikke skal være på offentlig forsørgelse, så kan man indføre en simpel trappemodel, som gør al kontrol overflødig.

Sådan påvirker jobcentrene de syge og nedslidte

Trappemodellen

De første tre måneder af din ledighed får du fuld kontanthjælp. Derefter nedsættes kontanthjælpen hver tredje måned, så du efter et år rammer Ydelseskommissionens grundsats på 7.600 kroner. Forsørgere får et forsørgertillæg, som ikke aftrappes.

Det vil – især hvis vi kombinerer det med lavere skat på arbejde i bunden af indkomstskalaen – give et meget stærkt incitament til, at man finder sig et job hurtigt.

Hvis man har brug for hjælp til jobsøgning, kan man få en voucher til at købe hjælp hos en privat jobkonsulent, hvor betalingen kun falder, hvis indsatsen fører til job.

Det kan godt gøres enkelt.

Trappemodellen vil spare milliarder i administration og frigive cirka 9.000 offentligt ansatte til gode, produktive jobs i den private sektor.

Borgerlige løsninger skal bygges på målsætningen om, at politikerne skal bestemme mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Trappemodellen

De første tre måneder af din ledighed får du fuld kontanthjælp. Derefter nedsættes kontanthjælpen hver tredje måned, så du efter et år rammer Ydelseskommissionens grundsats på 7.600 kroner. Forsørgere får et forsørgertillæg, som ikke aftrappes.

Det vil – især hvis vi kombinerer det med lavere skat på arbejde i bunden af indkomstskalaen – give et meget stærkt incitament til, at man finder sig et job hurtigt.

Hvis man har brug for hjælp til jobsøgning, kan man få en voucher til at købe hjælp hos en privat jobkonsulent, hvor betalingen kun falder, hvis indsatsen fører til job.

Det kan godt gøres enkelt.

Trappemodellen vil spare milliarder i administration og frigive cirka 9.000 offentligt ansatte til gode, produktive jobs i den private sektor.

Borgerlige løsninger skal bygges på målsætningen om, at politikerne skal bestemme mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Nye Borgerlige sætter mennesket før systemet

Bliv medlem

Raske og rørige på kontanthjælp ansvarliggøres

I et mere borgerligt samfund må raske og rørige tage ansvar for deres eget liv. Nye Borgerliges socialpolitik finansieres blandt andet ved, at raske på kontanthjælp kommer i arbejde.

Nye Borgerliges økonomiske plan gør kontanthjælpen mindre hver tredje måned, modtageren går ledig. Dog vil forældre modtage et børnetilskud.

I stedet for jobcentrene får kontanthjælpsmodtagere en tilgodebevis i hånden, som kan betale for professionel privat hjælp til jobjagten. Dog med den betingelse, at betalingen kun falder, hvis indsatsen fører til et job.

Mennesker med handicap skal fri af kommunen

Det nuværende system, hvor kommunerne har ansvar for visitering af borgere med handicap, fungerer meget dårligt.

Sagsbehandlingstiderne er lange, og fristerne overskrides alt for ofte. Afgørelser er i stort omfang præget af fejl. Det ses ved, at Ankenævnet omgør eller tilbageviser rigtig mange sager.

Nye Borgerlige vil tage ansvaret for handicapområdet fra kommunen. I stedet skal staten nedsætte et uafhængigt råd, der afgør ansøgninger om hjælp og støtte.

Mennesker med handicap skal være garanteret en hurtig sagsbehandling ved ansøgning om hjælp og støtte. Hverken afgørelsen eller kvaliteten skal fremover afhænge af den kommune, man bor i.

Mere fair og hurtig tildeling af førtidspension til syge og nedslidte danskere

Politikerne har lavet utallige komplicerede regler, som i dag gør det svært for den enkelte at vurdere sin egen chance for at komme på førtidspension. Det skal laves om.

Kommunens formynderi skal stoppes. I stedet skal din ansøgning afgøres af en lægefaglig vurdering. Syge og nedslidte skal ikke piskes rundt.

På den måde vil Nye Borgerlige sikre et gennemskueligt system, hvor syge og nedslidte danskere så hurtigt som muligt får bevilget en midlertidig eller permanent førtidspension.

Kort fortalt:

Jobcentrene lukkes. Du skal ikke stå til ansvar for kommunen
Mennesker med handicap skal fri af kommunen
Mere fair og hurtig tildeling af førtidspension til syge og nedslidte danskere
Raske og rørige på kontanthjælp skal ansvarliggøres

Vores politik er fuldt finansieret. Læs mere i vores plan for et borgerligt Danmark.

Læs planen