Sådan nedlægger vi jobcentrene

Politikerne har udviklet et system, der piner og plager de syge, udsatte og nedslidte danskere, sætter udlændinge på livslang offentlig forsørgelse, men reelt set ikke skaffer ret mange arbejdsløse et job. Det er virkeligheden i de kommunale jobcentre.

Derfor skal de kommunale jobcentre nedlægges

Jobcentrene koster alene i administration mere end 5 mia. kroner om året. Hele den mislykkede indsats i jobcentrene, der kun skaffer jobs til ganske få, løber op i mere end 14 mia. kroner om året.

Det er et frygteligt frås med danskernes penge, som bør stoppes. Samtidig vil en nedlæggelse af jobcentrene frigive cirka 9.000 offentligt ansatte til gode, produktive jobs i den private sektor.

Jobcentrene er udtryk for en ekstrem udgave af kontrol og formynderi, der efterhånden kendetegner en alt for stor del af den offentlige sektor.

Det er ikke en situation, som de ansatte eller borgerne har efterspurgt, men sådan er det blevet, fordi politikerne vil bestemme så meget, og fordi de tror, at kommunen og staten kan løse alt med regler og penge tilsat en hær af sagsbehandlere og DJØF’ere.

Nye Borgerlige mener, at man skal nedlægge jobcentrene og begynde forfra. Tillid og respekt skal være de bærende byggesten:

  • Syge og nedslidte kontanthjælpsmodtagere skal have upartisk hjælp af læger
  • Tildeling af førtidspension til danskere skal gå hurtigere og mere smidigt
  • Formynderiet skal afløses af tillid
  • De raske og rørige skal tage ansvar for deres eget liv
  • Udlændinge skal forsørge sig selv

Derfor skal de kommunale jobcentre nedlægges

Jobcentrene koster alene i administration mere end 5 mia. kroner om året. Hele den mislykkede indsats i jobcentrene, der kun skaffer jobs til ganske få, løber op i mere end 14 mia. kroner om året.

Det er et frygteligt frås med danskernes penge, som bør stoppes. Samtidig vil en nedlæggelse af jobcentrene frigive cirka 9.000 offentligt ansatte til gode, produktive jobs i den private sektor.

Jobcentrene er udtryk for en ekstrem udgave af kontrol og formynderi, der efterhånden kendetegner en alt for stor del af den offentlige sektor.

Det er ikke en situation, som de ansatte eller borgerne har efterspurgt, men sådan er det blevet, fordi politikerne vil bestemme så meget, og fordi de tror, at kommunen og staten kan løse alt med regler og penge tilsat en hær af sagsbehandlere og DJØF’ere.

Nye Borgerlige mener, at man skal nedlægge jobcentrene og begynde forfra. Tillid og respekt skal være de bærende byggesten:

  • Syge og nedslidte kontanthjælpsmodtagere skal have upartisk hjælp af læger
  • Tildeling af førtidspension til danskere skal gå hurtigere og mere smidigt
  • Formynderiet skal afløses af tillid
  • De raske og rørige skal tage ansvar for deres eget liv
  • Udlændinge skal forsørge sig selv

Mere fair og hurtig tildeling af førtidspension til syge, udsatte og nedslidte danskere

Syge, udsatte og nedslidte danskere på kontanthjælp skal ikke pines og plages. De skal have hjælp og ud af kontanthjælpssystemet.

Det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der reelt set ikke magter det.

Det gør ikke noget godt for de mennesker, og samfundsøkonomisk er der tvivlsom gevinst ved det.

Nye Borgerlige vil nedsætte et uafhængigt lægefagligt råd, som – i modsætning til de kommunale sagsbehandlere – indenfor få måneder kan give de udsatte, syge og nedslidte danskere en værdig og kompetent vurdering af, om de skal have en permanent eller en midlertidig førtidspension.

Den vurdering skal kunne gives hurtigt og indenfor få måneder, efter at man har ansøgt.

Det vil formentlig føre til, at flere danskere end i dag får en højere ydelse på førtidspension end den kontanthjælp, de er på. Det er rimeligt, for hvis man ikke kan arbejde, skal man have en værdig behandling og en førtidspension på et niveau, man kan leve fornuftigt af.

For at sikre, at de, der kan, får mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, skal det være muligt at tjene de første penge uden at miste retten til førtidspension.

Mennesker med handicap skal fri af kommunens kløer

Mennesker med handicap og deres pårørende oplever i dag, at kommunerne i alt for mange tilfælde administrerer ulovligt, så de ikke får den hjælp, de har krav på.

Som samfund kan vi ikke acceptere, at sagsbehandlingstiderne er meget lange, og at fristerne overskrides rutinemæssigt. Ankestyrelsen omgør eller tilbageviser rigtig mange sager.

Systemet skal brækkes ned, og noget nyt skal bygges op.

Derfor vil Nye Borgerlige give alle mennesker med handicap en ensartet behandling, hvor de vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter henover en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Til erstatning for kommunernes lemfældige og fejlbehæftede sagsbehandling skal der oprettes et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til mennesker med handicap – finansieret over staten og selvfølgelig som i dag via skatten.

Mennesker med handicap skal fri af kommunens kløer

Mennesker med handicap og deres pårørende oplever i dag, at kommunerne i alt for mange tilfælde administrerer ulovligt, så de ikke får den hjælp, de har krav på.

Som samfund kan vi ikke acceptere, at sagsbehandlingstiderne er meget lange, og at fristerne overskrides rutinemæssigt. Ankestyrelsen omgør eller tilbageviser rigtig mange sager.

Systemet skal brækkes ned, og noget nyt skal bygges op.

Derfor vil Nye Borgerlige give alle mennesker med handicap en ensartet behandling, hvor de vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter henover en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Til erstatning for kommunernes lemfældige og fejlbehæftede sagsbehandling skal der oprettes et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til mennesker med handicap – finansieret over staten og selvfølgelig som i dag via skatten.

Slut med kommunal kassetænkning

Det skal være slut med den kommunale kassetænkning, og det nye råd, hvori der ansættes fagpersoner til at møde og vurdere den enkelte som et helt menneske, skal etableres med teams i hele landet, så der aldrig er langt til den nærmeste.

Alle aspekter af ens situation skal inddrages med hensyn til eksempelvis familie, venner, boligsituation, funktionsnedsættelse, job samt uddannelse.

Det skal altid være det samme team, der følger den enkelte helt til dørs, bevilger den nødvendige hjælp og følger op med jævne mellemrum for at tilpasse hjælpen efter behovene.

Med andre ord skal det være slut med et hav af kommunale sagsbehandlere, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør.

Mere enkle regler samt korrekte og hurtigere afgørelser vil hjælpe det enkelte menneske med handicap til en hurtigere afklaring og i mange tilfælde til en højere grad af selvforsørgelse.

Og det vil også hjælpe de pårørende, der i dag oplever en enorm utryghed og ikke kan arbejde, fordi kommunen trækker tilbud om hjælp i langdrag, og de derfor i lange perioder selv må passe deres familiemedlem.

Slut med kommunal kassetænkning

Det skal være slut med den kommunale kassetænkning, og det nye råd, hvori der ansættes fagpersoner til at møde og vurdere den enkelte som et helt menneske, skal etableres med teams i hele landet, så der aldrig er langt til den nærmeste.

Alle aspekter af ens situation skal inddrages med hensyn til eksempelvis familie, venner, boligsituation, funktionsnedsættelse, job samt uddannelse.

Det skal altid være det samme team, der følger den enkelte helt til dørs, bevilger den nødvendige hjælp og følger op med jævne mellemrum for at tilpasse hjælpen efter behovene.

Med andre ord skal det være slut med et hav af kommunale sagsbehandlere, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør.

Mere enkle regler samt korrekte og hurtigere afgørelser vil hjælpe det enkelte menneske med handicap til en hurtigere afklaring og i mange tilfælde til en højere grad af selvforsørgelse.

Og det vil også hjælpe de pårørende, der i dag oplever en enorm utryghed og ikke kan arbejde, fordi kommunen trækker tilbud om hjælp i langdrag, og de derfor i lange perioder selv må passe deres familiemedlem.

Dem, der kan selv, skal selv

Når de syge, udsatte og nedslidte kontanthjælpsmodtagere får hjælp i det sundhedsfaglige system og tildelt førtidspension – permanent eller midlertidigt – inden for få måneder, er der kun de raske og rørige tilbage i kontanthjælpssystemet.

Det er Nye Borgerliges holdning, at hvis man er rask og rørig, skal man tage ansvar for sit eget liv. Så skal man ikke være klient i det offentlige system.

Derfor vil vi fjerne de raske og røriges pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De skal ikke rende til møder, deltage i kurser, arbejdsprøvninger, modtage løntilskud osv.

De får friheden til at leve, som de vil. De må til gengæld tage ansvar for deres eget liv.

Jobcentrene bliver nedlagt, og de raske og rørige får deres kontanthjælp. I begyndelsen på det niveau, det er i dag, men hver tredje måned sættes kontanthjælpen ned, indtil man rammer Ydelseskommissionens grundsats.

En trappemodel for kontanthjælp vil tilskynde til at finde et arbejde hurtigt, og samtidig forsvinder behovet for kontrol og formynderi.

For forsørgere med børn vil der være et børnetilskud, der forbliver på samme niveau og ikke sættes ned hver tredje måned.

Dem, der kan selv, skal selv

Når de syge, udsatte og nedslidte kontanthjælpsmodtagere får hjælp i det sundhedsfaglige system og tildelt førtidspension – permanent eller midlertidigt – inden for få måneder, er der kun de raske og rørige tilbage i kontanthjælpssystemet.

Det er Nye Borgerliges holdning, at hvis man er rask og rørig, skal man tage ansvar for sit eget liv. Så skal man ikke være klient i det offentlige system.

Derfor vil vi fjerne de raske og røriges pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De skal ikke rende til møder, deltage i kurser, arbejdsprøvninger, modtage løntilskud osv.

De får friheden til at leve, som de vil. De må til gengæld tage ansvar for deres eget liv.

Jobcentrene bliver nedlagt, og de raske og rørige får deres kontanthjælp. I begyndelsen på det niveau, det er i dag, men hver tredje måned sættes kontanthjælpen ned, indtil man rammer Ydelseskommissionens grundsats.

En trappemodel for kontanthjælp vil tilskynde til at finde et arbejde hurtigt, og samtidig forsvinder behovet for kontrol og formynderi.

For forsørgere med børn vil der være et børnetilskud, der forbliver på samme niveau og ikke sættes ned hver tredje måned.

Sådan hjælper vi kontanthjælpsmodtagere

For at hjælpe arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere, som gerne vil have et arbejde og forsørge sig selv, udleveres et tilgodebevis på hjælp til jobsøgning. Med det i hånden kan man hyre professionel privat hjælp til jobsøgning – dog med den betingelse, at betalingen kun falder, hvis indsatsen fører til et job.

Trappemodellen vil gøre det attraktivt for alle i arbejde at forsikre sig mod arbejdsløshed igennem en A-kasse.

Det er vores forventning, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i løbet af få år vil falde betragteligt. Både fordi tilskyndelsen til at tage et arbejde vil blive større, fordi flere vil tegne en arbejdsløshedsforsikring, og fordi Nye Borgerliges økonomiske plan kombinerer lavere skat på arbejde med skabelsen af 233.000 nye jobs i den private sektor.

Nye Borgerlige vil arbejde for, at arbejdsmarkedets parter i større omfang tager ansvar for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning.

Vi er overbeviste om, at hvis arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning i fællesskab bliver organiseret af arbejdsgivere og lønmodtagere, vil man få større fleksibilitet, et mere enkelt system og også et betydeligt billigere og mere effektivt system.

Borgerlige løsninger skal bygges på målsætningen om, at politikerne skal bestemme mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Kort fortalt:

Jobcentrene nedlægges
Fair og hurtig tildeling af førtidspension til syge, udsatte og nedslidte danskere
Handicapområdet skal ud af kommunerne
Raske og rørige på kontanthjælp skal ansvarliggøres

Vores politik er fuldt finansieret. Læs mere i vores plan for et borgerligt Danmark.