Derfor skal halal-produkter mærkes

Islam skal ingen indflydelse have i samfundet

Halalcertificerede varer og produkter skal fremover gives en tydelig mærkning, og det skal være forbudt for offentlige institutioner at købe og servere sådanne.

Det kæmper Nye Borgerlige for i folketingssalen.

Se forslagene

Vi skal ikke tillade offentlig særbehandling af muslimer.

-Peter Seier Christensen, Fremskridtsordfører

Få nyt i sagen!

Halalcertificerede varer og produkter skal mærkes

Et voksende problem

Landbrug & Fødevarer estimerer, at cirka 98 % af kyllingekød produceret i Danmark er halalslagtet, og at eksporten af halalslagtet dansk oksekød er stigende.

Det gør det svært for forbrugeren at fravælge halalcertificerede varer og produkter.

Halal er støtte til islamiske organisationer

Det saudisk finansierede Muslim World League er den eneste organisation, der halalcertificerer dansk kyllingekød ved eksport.

Organisationen er forbundet med kvindeundertrykkelse og dødsstraf og er imod religionsfrihed.

Offentlige institutioner skal ikke skabe efterspørgsel efter varer produkter, der støtter udbredelsen af islam, og det skal være nemt for danskerne at fravælge disse.

Vi skal sikre dyrevelfærden

Traditionel halalslagtning indebærer, at dyret ikke må være bedøvet forud for slagtning.

Men selvom halalslagtning uden bedøvelse er forbudt i Danmark og Sverige, oplyser Fødevarestyrelsen, at slagtning uden bedøvelse finder sted i nogle EU-lande, og at import af dette kød til Danmark er tilladt.

I Nye Borgerlige mener vi, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt oplyst om, hvorvidt kødproduktionen er sket under forsvarlige vilkår for dyrene.

Det vil vores mærkningsordning ændre på.

Forbrugeroplysning

Ingen borgere skal uforvarende komme til at bidrage til udbredelsen af islam gennem afgifter til islamiske organisationer.

Med Nye Borgerliges forslag om en mærkningsordning vil forbrugeren oplyses om, at der er tale om varer og produkter, hvor der er betalt en afgift til halalcertificering.

Det skal være nemt at fravælge halal.

Sådan løser vi det

En tydelig mærkning af halalcertificerede varer og produkter

Med Nye Borgerliges forslag om mærkning af halalcertificerede varer og produkter vil forbrugeren nemt kunne fravælge det.

Mærkningen skal informere om, hvorvidt varer og produkter er halalcertificerede, om der er betalt afgift af det til en islamisk organisation, og om slagtningen af kød er foregået med eller uden forudgående bedøvelse.

Det gør det nemt for forbrugeren at fravælge islamisk velsignet kød og uforvarende støtte udbredelse af islam samt dyreplageri.

Forbyd halalcertificerede varer og produkter i offentlige institutioner

Offentlige institutioner bør ikke bidrage til efterspørgslen efter halalcertificerede varer og produkter.

Derfor skal det være forbudt for offentlige institutioner at købe og servere disse.

Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen. Derfor skal islam ingen indflydelse have i vores samfund.

-Peter Seier, Fremskridtsordfører

Få mit nyhedsbrev her