Familiepolitik

Mere tid og frihed til familien

Familien er en grundsten i det borgerlige samfund

Mange børnefamilier oplever, at det socialdemokratiske velfærdshamsterhjul gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor vil Nye Borgerlige sikre mere tid og frihed til danske børnefamilier.

Mere frihed til danske familier

Danske familier er forskellige og prioriterer forskelligt. Mere frihed og flere penge sikrer, at du og din familie kan skabe en hverdag, der er tilpasset netop jeres behov.

Det socialdemokratiske velfærdshamsterhjul og det høje skattetryk ensretter i dag familielivet. Det umuliggør en hverdag, der er tilpasset den enkelte families behov. I Nye Borgerlige har vi respekt for, at forskellige familier har forskellige behov.

Derfor har vi udarbejdet en politik, der giver danskerne mere frihed og tid til at indrette sig, som det passer bedst for den enkelte familie.

Mere frihed til danske familier

Danske familier er forskellige og prioriterer forskelligt. Mere frihed og flere penge sikrer, at du og din familie kan skabe en hverdag, der er tilpasset netop jeres behov.

Det socialdemokratiske velfærdshamsterhjul og det høje skattetryk ensretter i dag familielivet. Det umuliggør en hverdag, der er tilpasset den enkelte families behov. I Nye Borgerlige har vi respekt for, at forskellige familier har forskellige behov.

Derfor har vi udarbejdet en politik, der giver danskerne mere frihed og tid til at indrette sig, som det passer bedst for den enkelte familie.

Vi skal ikke være regeringens skaffedyr

Undersøgelser viser, at danske børnefamilier har en af de højeste samlede arbejdstider i Europa. Faktisk er Danmark et af de få lande, hvor det stort set ikke påvirker familiens arbejdstid at få børn. Og siden tvangsfordelingen af barslen blev indført, er danske børn kommet endnu tidligere i institution.

Socialdemokratiske feminister vil sikkert mene, at det er godt – for ligestillingen og kvinders selvrealisering, og det er isoleret set meget muligt. Men er det rimeligt, at børnene skal betale prisen for det socialdemokratiske eksperiment? Det mener vi ikke i Nye Borgerlige.

Danskerne skal ikke være skaffedyr for velfærdsstaten. Vi skal være frie til at bestemme over mere af vores egen tid – og flere af vores egne penge.

Derfor vil vi i Nye Borgerlige sikre en markant sænkelse af indkomstskatten og en række hverdagsafgifter, så danskerne får bedre råd til at prioritere det, der skaber værdi for den enkelte familie.

Din familie skal have flere penge mellem hænderne

Vi mener, at de første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skal være skattefri. Derefter skal man betale 37 procent af resten. Det er enkelt og til at forstå.

En almindelig familie med to voksne og to børn vil med Nye Borgerliges samlede plan få hævet den disponible indkomst med 3.900 kroner om måneden.

Hvis man tilføjer værdien af de afgiftslettelser, som Nye Borgerliges økonomiske plan indeholder, vil en helt almindelige familie få op mod 5.900 kroner om måneden mere til familiens forbrug.

Og dermed vil de også få langt større indflydelse over deres egen hverdag.

Din familie skal selv bestemme, hvem der skal holde barsel

Familier er forskellige, og det må og skal være sådan, at det er i den enkelte familie, man finder ud af, hvordan barslen fordeles. Det er hverken staten eller EU, der skal bestemme, hvordan din familie skal leve.

Men staten har nu efter krav fra EU bestemt præcis, hvor mange uger du og din partner som minimum skal afholde hver – også selvom I selv vil noget andet.

Nye Borgerlige kommer til at kæmpe indædt imod, at politikerne æder sig endnu længere ind i danskernes privatliv. Familielivet er nemlig dit – ikke statens.

Vores ønske er, at vi går i den stik modsatte retning og giver den enkelte familie fuld råderet over alle 52 ugers barsel, så man fuldstændig frit kan fordele barsel, som det passer den enkelte familie bedst, hvad enten det er mor, far eller bedsteforældre, der tager den.

Din familie skal selv bestemme, hvem der skal holde barsel

Familier er forskellige, og det må og skal være sådan, at det er i den enkelte familie, man finder ud af, hvordan barslen fordeles. Det er hverken staten eller EU, der skal bestemme, hvordan din familie skal leve.

Men staten har nu efter krav fra EU bestemt præcis, hvor mange uger du og din partner som minimum skal afholde hver – også selvom I selv vil noget andet.

Nye Borgerlige kommer til at kæmpe indædt imod, at politikerne æder sig endnu længere ind i danskernes privatliv. Familielivet er nemlig dit – ikke statens.

Vores ønske er, at vi går i den stik modsatte retning og giver den enkelte familie fuld råderet over alle 52 ugers barsel, så man fuldstændig frit kan fordele barsel, som det passer den enkelte familie bedst, hvad enten det er mor, far eller bedsteforældre, der tager den.

Fradrag for at passe egne børn hjemme

I Danmark har helt almindelige familier ofte svært ved at leve af én indkomst, hvilket for mange betyder, at de er nødt til at sende deres små børn i institution, så begge forældre kan passe et arbejde.

Konkurrencestaten og det høje skattetryk ensretter familielivet og umuliggør en hverdag, der er skræddersyet den enkelte familie.

Sådan skal det ikke være, for vi ved, at de første 1.000 dage af et barns liv er de allervigtigste.

I Nye Borgerlige ønsker vi en familiepolitik, som sætter børns trivsel først, og det kræver forældre, der har reelle valgmuligheder i hverdagen. Vi vil give familier langt bedre mulighed for at passe egne børn hjemme eller hos en privat pasningsordning – måske endda hos bedsteforældrene.

Dette vil vi sikre ved at give dig og din ægtefælle eller samlever et beskæftigelsesfradrag – altså lavere skat på arbejde – hvor I sparer op til 9.100 kr. om måneden efter skat og samtidig sparer den egenbetaling, I normalt betaler til en vuggestue- eller dagplejeplads.

Forslaget er et borgerligt kinderæg, da det giver valgfrihed til familierne, letter skattetrykket og sænker det offentlige forbrug – alt sammen uden at stille nogen ringere end andre.

Både enlige og par kan få gavn af forslaget, der er et tilbud om et alternativ til dagpleje og vuggestue – og som er frivilligt at benytte.

Meget billigere biler

De rekordhøje danske bilafgifter gør et stort indhug på danske familiers økonomi og muligheder. Og det gør sig særligt gældende i landområderne og blandt børnefamilier, hvor det ofte er nødvendigt at have to biler for at få hverdagen til at hænge sammen.

Skatteministeriets beregninger viser, at danskere udenfor de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer. Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere i bilafgifter end andre familietyper.

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Nye Borgerlige vil udfase registreringsafgiften over en passende tidshorisont. På den måde undgår man, at de, som netop har købt bil, oplever urimelige værditab. Ved at forpligte sig til en udfasning over tid vil danske familier opleve en kraftig forbedring i deres økonomi, eftersom de kan få bedre biler til færre penge. Dermed får de samtidig bedre råd til andre ting, de har behov for.

Meget billigere biler

De rekordhøje danske bilafgifter gør et stort indhug på danske familiers økonomi og muligheder. Og det gør sig særligt gældende i landområderne og blandt børnefamilier, hvor det ofte er nødvendigt at have to biler for at få hverdagen til at hænge sammen.

Skatteministeriets beregninger viser, at danskere udenfor de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer. Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere i bilafgifter end andre familietyper.

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Nye Borgerlige vil udfase registreringsafgiften over en passende tidshorisont. På den måde undgår man, at de, som netop har købt bil, oplever urimelige værditab. Ved at forpligte sig til en udfasning over tid vil danske familier opleve en kraftig forbedring i deres økonomi, eftersom de kan få bedre biler til færre penge. Dermed får de samtidig bedre råd til andre ting, de har behov for.

Senere skolestart

At begynde i børnehave vil for mange børn åbne en spændende og stor verden fuld af eventyr og muligheder. Desværre har der i de senere år været en kedelig tendens, hvor nogle kommuner, som led i en spareøvelse presser vuggestuebørn i børnehave, hvor normeringerne er lavere, før barnet fylder 3 år.

Antallet af børn, der begynder tidligt i børnehave, er – stik imod eksperters anbefalinger – mangedoblet siden 2008. Med andre ord tilsidesættes barnets tarv til fordel for kommunens økonomi.

Derfor ønsker Nye Borgerlige, at det suverænt skal være forældrene – og ikke kommunen – der bestemmer, om deres barn skal starte i børnehave før tid.

Det samme gør sig gældende på skoleområdet, for det har store konsekvenser for de børn, der oplever en dårlig skolestart. Alligevel er det ikke en mulighed for alle forældre at få skoleudsat deres barn, da reglerne er forskellige fra kommune til kommune.

Nye Borgerlige mener, at de regler bør ensartes, så den enkelte familie får det sidste ord.

Derfor ønsker vi, at det skal være forældrenes egen afgørelse, om deres barn skal have udskudt skolestarten – og dermed blive et ekstra år i børnehaven.

For børn er forskellige, og det skal respekteres.

Familierne er en grundsten i det borgerlige samfund

Familierne er grundsten i det borgerlige samfund og omdrejningspunkt for vores liv og hverdag. Det er her, vi lærer om sammenhold, kærlighed, pligter og ansvar. Kort sagt, hvad det vil sige at være menneske. En stærk familie ruster den enkelte til at indgå i fællesskaber og indtræde i samfundet.

Derfor er vi som borgerlige også bevidste om familiens helt afgørende betydning for det enkelte menneske og for samfundet. Det fællesskab, man fødes ind i, kan ikke erstattes af offentlige institutioner. Den kærlighed, familien giver, kan aldrig erstattes af nok så meget offentlig omsorg.

At værne om familien er derfor også at værne om både individ og samfund.

Familierne er en grundsten i det borgerlige samfund

Familierne er grundsten i det borgerlige samfund og omdrejningspunkt for vores liv og hverdag. Det er her, vi lærer om sammenhold, kærlighed, pligter og ansvar. Kort sagt, hvad det vil sige at være menneske. En stærk familie ruster den enkelte til at indgå i fællesskaber og indtræde i samfundet.

Derfor er vi som borgerlige også bevidste om familiens helt afgørende betydning for det enkelte menneske og for samfundet. Det fællesskab, man fødes ind i, kan ikke erstattes af offentlige institutioner. Den kærlighed, familien giver, kan aldrig erstattes af nok så meget offentlig omsorg.

At værne om familien er derfor også at værne om både individ og samfund.

En familieretssystem baseret på retfærdighed og retssikkerhed

Vi skal passe på familien – også når den går i stykker. Ægteskaber ender nogle gange i skilsmisser, og forhold slutter. Men i de ægteskaber og forhold, hvor der også er børn involveret, ser vi alt for ofte, at børnene bliver brugt som våben mod den ene forælder.

Det er ofte bopælsforælderen, der kan køre samværsforælderen ud på et sidespor, og i værste fald kan det betyde, at samværsforælderen helt mister kontakten med sit barn eller sine børn.

En sådan mangel på retssikkerhed er hverken rimeligt over for den udsatte forælder eller for barnet.

Vi skylder de børn og forældre, der kommer i klemme at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og løse problemerne. For det må aldrig være sådan, at man kan udnytte de lange sagsbehandlingstider til at stille sig selv bedre ved at udøve samværschikane.

Det handler om familielivet, som er det dyrebareste, vi har, og det må ikke gå i stykker på grund af et ineffektivt og uretfærdigt system.

En almindelig familie med to børn vil igennem Nye Borgerliges samlede plan få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug eller opsparing