Derfor skal skolerne sættes fri

Skolen er folkets – ikke politikernes

Nye Borgerlige vil lade pengene følge det enkelte barn, og med forankring i dansk sprog, kultur og frisind, lade vores dygtige lærere og engagerede forældre skabe den bedste skole til netop deres område.

Mindre stat – mere menneske. Det er sådan, man skaber en god skole – til gavn for børnene.

Gå ikke glip af vores kamp for et friere og dansk skolesystem
Vis mig hvordan

Politikerne skal bestemme mindre

  • Bureaukrati og centralisering har taget bestemmelsen væk fra lærerne og forældrerne
  • Den har ikke hævet fagligheden for børnene
  • Den seneste reform blev vedtaget uden noget evidensgrundlag

Nye Borgerlige vil:

  1. Give magten tilbage fra politikerne til skolerne. Mindre stat – mere menneske
  2. Lade pengene følge barnet, så forældrene frit kan vælge en skole med danske værdier
  3. Have færre storskoler,  og flere lokale skoler styret af lærerene og forældrene

Nye Borgerliges skolepolitik

En dansk folkeskole

Skolerne skal være frie, og pengene skal følge det enkelte barn. Med vores politik vil skolegangen i Danmark fortsat blive betalt over skatten – nøjagtigt som i dag. Men vi vil stille krav til skolerne om at de er funderet i danske værdier, sprog, kultur, frisind og demokrati. Skoler, der baserer sig på et islamisk grundsyn, skal derfor ikke modtage offentligt tilskud

Et nationalt curriculum

Nye Borgerlige er modstandere af de nationale tests. I stedet ønsker vi et nationalt curriculum for 1. – 3., 4. – 6. og 7. – 9. klassetrin, som skolerne helt selv tilrettelægger etableringen, driften og indholdet i undervisningen af. Kommunen skal udelukkende føre tilsyn.

Politikerne skal bestemme mindre, og borgerne mere

I Nye Borgerlige vil vi vise tillid til de mennesker, der ved, hvordan man skaber den gode skole. Derfor skal den kæmpe folkeskolelov erstattes af en kort skolelov. Skolerne skal have frihed til selv lave den bedste skole i lige præcis deres område – i samarbejde mellem lederen, lærerne, forældrene og børnene. Det er nemlig dem som bedst kender de lokale behov. 

En fornyet respekt

I Danmark skal der herske respekt om lærergerningen, og lærerne skal trives, glædes og udvikles i deres job. Derfor ønsker vi at opgradere læreruddannelsen til universitetsniveau og med en længere praktikperiode end i dag. Det højner fagligheden og skaber fornyet respekt om lærergerningen.