Fiskeri

 Fiskeri i Danmark

Fiskerierhvervet i Danmark en del af en stolt og lang tradition, som vi skal bevare.

Beskyttelse af kystfiskeri og de mindre kuttere

Ligesom landbruget er fiskerierhvervet i Danmark en del af en stolt og lang tradition, som vi skal bevare.

I dag er erhvervet truet af blandt andet lave kvoter og af politikere, der ikke kan se værdien af at bevare fiskeriet – og dermed kulturen i de kystnære byer.

Nye Borgerlige ønsker at sikre det skånsomme kystfiskeri, der er en del af svaret på, hvordan vi kan bevare fiskerikulturen i balance med havmiljøet.

Derfor foreslår vi, at der udarbejdes en handleplan for udviklingen og sikringen af fiskeriet, så de små erhvervsfiskere har andre muligheder end ophugning.

Det skal sikres, at erhvervsfiskere får bedre muligheder for at opretholde deres status i perioder med lave fiskekvoter.

Beskyttelse af kystfiskeri og de mindre kuttere

Ligesom landbruget er fiskerierhvervet i Danmark en del af en stolt og lang tradition, som vi skal bevare.

I dag er erhvervet truet af blandt andet lave kvoter og af politikere, der ikke kan se værdien af at bevare fiskeriet – og dermed kulturen i de kystnære byer.

Nye Borgerlige ønsker at sikre det skånsomme kystfiskeri, der er en del af svaret på, hvordan vi kan bevare fiskerikulturen i balance med havmiljøet.

Derfor foreslår vi, at der udarbejdes en handleplan for udviklingen og sikringen af fiskeriet, så de små erhvervsfiskere har andre muligheder end ophugning.

Det skal sikres, at erhvervsfiskere får bedre muligheder for at opretholde deres status i perioder med lave fiskekvoter.

Stop for videoovervågning af fiskerne

Fiskeriovervågningen bør stoppe, når forsøgsperioden udløber.

For det er ikke foreneligt med et frit samfund, at man som selvstændig erhvervsdrivende i udgangspunktet mistænkeliggøres og udsættes for myndighedernes videoovervågning.

Bifangst bør begrænses til et minimum ved hjælp af de tekniske løsninger, der findes.

EU skal blande sig udenom medlemslandenes jagt- og fiskeripolitik

Samtidig med at EU opstiller en modsætning mellem biodiversitet og jagt, sidestiller EU også minedrift med lystfiskeri og jagt. Det må være en særlig forståelse for fiskeri og jagt, man har i EU, hvis minedrift kan sidestilles med det.

EU skal ikke have lov til at diktere hvilke områder, danskerne må jage. Danskerne skal naturligvis selv bestemme Danmarks jagtpolitik og de foranstaltninger, der skal opretholde en sund biodiversitet og grøn natur i Danmark.

I Nye Borgerlige ønsker vi at beskytte og værne om vores natur, og anerkender, at forudsætningerne for dette er nationalt bestemte regler for jagt og fiskeri, dikteret af Danmark.

Desuden vil et forbud mod jagt- og lystfiskeri i dele af Danmark kunne medføre store økonomiske tab på grund af reduceret turisme. Eksempelvis estimeres det, at udenlandske lystfiskerturister bruger 180 mio. kroner i Danmark årligt, hvilket EU’s forslag potentielt kan hæmme. [2]

Dansk jagt og fiskeri skal beskyttes og forbedres – ikke forbydes.

EU skal blande sig udenom medlemslandenes jagt- og fiskeripolitik

Samtidig med at EU opstiller en modsætning mellem biodiversitet og jagt, sidestiller EU også minedrift med lystfiskeri og jagt. Det må være en særlig forståelse for fiskeri og jagt, man har i EU, hvis minedrift kan sidestilles med det.

EU skal ikke have lov til at diktere hvilke områder, danskerne må jage. Danskerne skal naturligvis selv bestemme Danmarks jagtpolitik og de foranstaltninger, der skal opretholde en sund biodiversitet og grøn natur i Danmark.

I Nye Borgerlige ønsker vi at beskytte og værne om vores natur, og anerkender, at forudsætningerne for dette er nationalt bestemte regler for jagt og fiskeri, dikteret af Danmark.

Desuden vil et forbud mod jagt- og lystfiskeri i dele af Danmark kunne medføre store økonomiske tab på grund af reduceret turisme. Eksempelvis estimeres det, at udenlandske lystfiskerturister bruger 180 mio. kroner i Danmark årligt, hvilket EU’s forslag potentielt kan hæmme. [2]

Dansk jagt og fiskeri skal beskyttes og forbedres – ikke forbydes.