En friere familie

Det er for dyrt at være familie i Danmark. Nye Borgerlige vil sænke skatter og afgifter, så familierne får meget mere til sig selv.

Sådan vil Nye Borgerlige sikre din familie mere frihed:

  • Registreringsafgiften afskaffes helt
  • Ingen skat af de første 90.000 kroner og en flad skat på 37 %
  • Markant lavere afgifter på el, benzin, is, kaffe og chokolade
  • Skatterabat på op til 9.100 kroner om måneden, hvis I er selvforsørgende og fravælger de offentlige pasningstilbud
  • Pengene følger barnet, så I frit kan vælge den institution eller skole, der passer bedst til jeres barn

Meld dig ind i dag og støt vores kamp for en stærkere familie.

Bliv medlem

Bilafgifter koster dig og din familie over 20.000 kroner om året:
De fleste familier har brug for en eller to biler for at få familielivet til at hænge sammen. Særligt, hvis man er bosat uden for storbyerne.

Beregninger viser, at en familie med et eller to børn i gennemsnit betaler over 20.000 kroner om året i bilafgifter. Når man fjerner registreringsafgiften og andre bilafgifter, giver man altså familier langt større økonomisk frihed og fleksibilitet.

Læs mere om, hvordan bilafgifter rammer familierne her

Ingen skat af de første 90.000 kroner og en flad skat på 37 %:
Ved at sætte beskæftigelsesfradraget op til 90.000 kroner og fjerne arbejdsmarkedsbidraget sikres det, at alle i arbejde får mærkbart flere penge til sig selv og sin familie.

En typisk arbejderfamilie med to børn vil med Nye Borgerliges samlede plan få hævet den disponible indkomst med 3.900 kroner om måneden. Hertil kommer markante afgiftslettelser, der i gennemsnit svarer til 2.000 kroner om måneden efter skat for en familie på fire personer.

Skatterabat på op til 9.100 kroner om måneden, hvis I er selvforsørgende og fravælger de offentlige pasningstilbud:
Hvis du ønsker at passe dit barn hjemme i stedet for at sende det i vuggestue eller dagpleje, skal det være muligt.

Derfor vil Nye Borgerlige give et skattefradrag på lønindkomsten på op til 109.200 kroner om året svarende til 9.100 kroner om måneden, hvis du ikke gør brug af vuggestue eller dagpleje.

Læs mere om vores hjemmepasningsudspil her

Frit skolevalg – pengene skal følge barnet:
Skolerne skal sættes fri, og forældre skal have frihed til at vælge den skole, de ønsker for deres børn. Vi ønsker et voucher-system, hvor pengene følger barnet, så forældrene kan vælge frit.

Læs mere om vores skolepolitik her

Nye Borgerliges familiepolitik er fuldt finansieret. Læs mere her.

Læs mere om vores plan