Derfor skal den offentlige sektor være mindre

Hvis vi ikke over de næste år slanker den offentlige sektor ved at skære frås væk og bremse politikernes detailstyring, kan den private sektor ikke vokse. Der kommer til at mangle folk.

Så må man enten importere endnu mere arbejdskraft udefra eller vinke farvel til den velstand, som den private sektor skaber.

Der er allerede i dag mangel på arbejdskraft, som truer et økonomisk opsving. Hvis man, som regeringen planlægger, ukritisk lader den offentlige sektor vokse med 50.000 flere offentligt ansatte, vil Danmark helt uden for diskussion blive et fattigere land, end vi har mulighed for.

Både de skattelettelser, afgiftslettelser og besparelser, som vi har med i Nye Borgerliges plan, gavner arbejdsudbuddet og giver mulighed for flere jobs i den private sektor.

Det er gavnligt og nødvendigt.

Vi begynder med at nedlægge jobcentrene, privatisere DR og DSB samt slanke centraladministrationen, hvor der i dag er knap 44.000 medarbejdere. Det frigiver medarbejdere til de første to til tre år.

Parallelt hermed sikrer vi, at offentligt ansatte, der leverer kerneydelser, sættes fri, så de ikke skal bruge op mod halvdelen af deres tid på administration og møder.

Det giver flere timer med borgerne, bedre service og mindsker risikoen for, at det offentlige fremover skal lægge beslag på en uansvarligt stor del af arbejdsstyrken.

Det er ikke nogen let øvelse at gøre den offentlige sektor mindre. Men jo før, vi går i gang, jo bedre.

Vi vil hvert år fremlægge konkrete forslag til, hvor og hvordan den offentlige sektor kan slankes over de næste 14 år med godt 7.000 mennesker om året.

Efterhånden, som vi får afdækket og afviklet frås med danskernes penge og fjerner politikernes detailregulering, vil der blive frigivet en masse tid og en masse penge i den offentlige sektor.

Naturlig afgang til pension eller et andet job betyder, at man i langt de fleste tilfælde kan nøjes med ikke at genbesætte en stilling, der bliver ledig.

Men det er klart, at de mange mennesker, der i dag er ansat i f.eks. integrationsprojekter, ulandsprojekter eller til andre opgaver, politikerne spilder penge på, vil blive afskediget og skal finde sig et nyt job i den private sektor.

Nye Borgerlige er bevidste om, at der kommer flere ældre de kommende år. Derfor afsættes 43 mia. kr. i planen til at sikre, at det offentlige forbrug grundlæggende set følger med kernevelfærden.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen