Afgifter på el skal være markant lavere

En alt for stor del af din elregning udgøres af moms og afgifter til staten. Det er tosset, når der samtidig er et udbredt ønske om øget elektrificering af samfundet.

Hertil kommer, at det især er dem, som tjener mindst, der rammes af de høje elafgifter. Afgifterne vender den tunge ende nedad.

Nye Borgerlige vil sænke elafgiften fra 90,0 øre pr. kilowatttime (2021-priser) i 2022 til 0,8 øre pr. kilowatttime svarende til EU’s minimumssats.

Regeringen vil kun nedsætte afgiften med 14 øre pr. kilowatttime i 2022.

En typisk dansker bruger 1.600 kilowatttimer el om året. Med Nye Borgerliges forslag vil samme person spare 1.600 kroner om året på elregningen, når man samtidig tager højde for, at der også betales moms af afgifter.

Det er penge, man i stedet kan bruge, som man selv finder bedst frem for at lade politikerne bestemme over dem.

Danskerne får lov til at beholde flere af deres egne penge

En familie på fire bruger typisk 9.500 kr. om året på el, hvormed man med Nye Borgerliges plan vil spare 4.400 kr. på el-regningen hvert år.

Når elafgiften sænkes så meget, kan vi også fjerne den såkaldte grønne check. Det er et underligt system, hvor politikerne kræver afgifter op med den ene hånd – og så giver lidt af det tilbage med den anden.

Samtidig udgør den grønne check en ekstra skat, fordi aftrapningen virker som en ekstra skat på 7,5% på indkomster mellem 425.000 og 432.000 kr.

Ved at sænke afgiften får politikerne mindre at bestemme. Danskerne kan til gengæld selv bestemme mere selv – også over deres egne penge

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen