Dyrepolitik

Vi skal have respekt for dyrene

Det er en borgerlig hjertesag at varetage og give plads til dyrenes behov. Vores kæledyr og brugsdyr er helt afhængige af os. Derfor skal vi også tage ansvaret for dem på os.

Strengere straffe for dyremishandling

Nye Borgerlige ønsker, at samfundet i højere grad afspejler vores etiske forpligtelse over for dyrene.

Derfor foreslår vi at straffe dyremishandling hårdere, for det er groft at svigte sit ansvar over for et kæledyr eller et brugsdyr.

Fængselsstraf og bøde skal tages i brug langt oftere i sager om dyremishandling.

Domstolen skal oftere gøre brug af den maksimale straf for vanrøgt og mishandling, og bødestraffe skal forhøjes – også for første forseelse.

De groveste sager om dyremishandling bør udløse en fængselsdom på de maksimale 2 år, hvilket gælder sager såsom udsultning eller tortur af dyr med døden til følge.

Den skyldige bør altid fratages retten til at holde dyr, og samtidig bør dyrevelfærdslovens §60 ændres, så et forbud mod dyrehold ikke længere kun begrænses til racen, som det er gået ud over i den konkrete sag.

Strengere straffe for dyremishandling

Det er en borgerlig hjertesag at varetage og give plads til dyrenes behov.

Nye Borgerlige ønsker, at samfundet i højere grad afspejler vores etiske forpligtelse over for dyrene.

Derfor foreslår vi at straffe dyremishandling hårdere, for det er groft at svigte sit ansvar over for et kæledyr eller et brugsdyr.

Fængselsstraf og bøde skal tages i brug langt oftere i sager om dyremishandling.

Domstolen skal oftere gøre brug af den maksimale straf for vanrøgt og mishandling, og bødestraffe skal forhøjes – også for første forseelse.

De groveste sager om dyremishandling bør udløse en fængselsdom på de maksimale 2 år, hvilket gælder sager såsom udsultning eller tortur af dyr med døden til følge.

Den skyldige bør altid fratages retten til at holde dyr, og samtidig bør dyrevelfærdslovens §60 ændres, så et forbud mod dyrehold ikke længere kun begrænses til racen, som det er gået ud over i den konkrete sag.

Større fokus på organiseret kriminalitet

Organiseret, systematisk smugling af dyr bør oftere straffes med fængsel, og der bør idømmes bøder, som svarer til dyrenes danske handelsværdi.

Beslaglægning af dyr bør ske oftere end i dag, og politiet bør samtidig tildeles midler til at huse de beslaglagte dyr.

Og bliver samme ejer dømt tre gange for overtrædelse af dyrevelfærdsloven inden for kort tid, beslaglægges dyrene, og ejer frakendes retten til at holde og beskæftige sig med dyr.

På grund af manglende ressourcer og handlemuligheder hos politiet og lange sagsbehandlingstider, lider mishandlede dyr i dag unødigt.

Politiets efterforskning af dyremishandling bør derfor styrkes.

Ændring af hundeloven

Hundeloven forbyder besiddelse og avl af 13 specifikke hunderacer, og disse hunde aflives i dag, hvilket ofte sker på alt for svagt grundlag.

Forbuddet gælder også krydsninger for krydsninger, hvori de nævnte racer indgår.

Nye Borgerlige vil ændre hundeloven.

Listen bør kun gå to generationer tilbage, og forbuddet mod de 13 racer samt krydsninger bør bibeholdes – men kun to generationer tilbage for krydsningers vedkommende eller minimum 25 % DNA fra en forbudt race.

En andel på mere end 25 % vil være relativt let at spore, og derudover vil en hund med mindre end 25 % DNA fra en forbudt race i overvejede grad være en anden race.

Omvendt bevisbyrde bør ændres til normal bevisbyrde, og fremover bør politiet bevise, at hunden er ulovlig – for eksempel ved en billig DNA-test – der påviser en andel DNA på mindst 25 % af en forbudt race.

Ændring af hundeloven

Hundeloven forbyder besiddelse og avl af 13 specifikke hunderacer, og disse hunde aflives i dag, hvilket ofte sker på alt for svagt grundlag.

Forbuddet gælder også krydsninger for krydsninger, hvori de nævnte racer indgår.

Nye Borgerlige vil ændre hundeloven.

Listen bør kun gå to generationer tilbage, og forbuddet mod de 13 racer samt krydsninger bør bibeholdes – men kun to generationer tilbage for krydsningers vedkommende eller minimum 25 % DNA fra en forbudt race.

En andel på mere end 25 % vil være relativt let at spore, og derudover vil en hund med mindre end 25 % DNA fra en forbudt race i overvejede grad være en anden race.

Omvendt bevisbyrde bør ændres til normal bevisbyrde, og fremover bør politiet bevise, at hunden er ulovlig – for eksempel ved en billig DNA-test – der påviser en andel DNA på mindst 25 % af en forbudt race.

Retssikkerhed for hunde og deres ejere

Som reglerne er i dag, bliver en hund administrativt fjernet fra ejeren, inden hundens race er afklaret.

Fremover bør administrativ fjernelse af en hund kun ske, såfremt der i hvert tilfælde er en begrundelse for det – eksempelvis begrundet mistanke om, at hunden vil forårsage skade på andre hunde eller mennesker.

Sagen bør fremover afgøres inden for en rimelig tidsramme for sagsbehandlingen, for vi må aldrig acceptere, at en hund og ejer er adskilt på ubestemt tid.

Normal bevisbyrde – fremfor omvendt bevisbyrde – bør ligeledes gælde i skambidssager.

Kort sagt skal hunde og deres ejere have retssikkerhed.

Stop for hvalpe- og killingefabrikker

Der findes kyniske mennesker, der tjener penge på såkaldte hvalpefabrikker eller killingefabrikker, hvor de driver rovdrift på moderen og ofte sælger hvalpene og killingerne, mens de er meget små.

Der har været eksempler på dette i Danmark, men ofte er der tale om fabrikker i udlandet, hvorefter hvalpe og killinger bliver importeret til Danmark og solgt videre.

Nye Borgerlige vil stoppe fabrikkerne på dansk jord samt smuglingen ind i landet fra hvalpe- og killingefabrikker på udenlandsk jord.

Derfor vil vi forbyde kommerciel handel med hvalpe og killinger og indføre jævnlig myndighedskontrol med avlere og opdrættere.

Det betyder ikke, at man som familie ikke kan købe sin hvalp eller killing privat, men hvis man skal købe kæledyr professionelt, skal man enten købe fra en DKK-godkendt opdrætter, en licenseret privatavler eller adoptere fra et godkendt hundeinternat.

Licenserede avlere/opdrættere skal for at få licensen fremvise hvalpe, der interagerer med moderhunden på fødestedet, hvilket vil gøre det endnu sværere at være smugler.

Derudover skal politiet fremover som en del af stikprøvekontrollen ved grænsen have fokus på transporter af hvalpe og killinger, hvorefter smuglere skal retsforfølges.

Og så vil vi fremover gøre det lovpligtigt at sterilisere moderdyret efter andet kejsersnit, da graviditet herefter må anses for farligt.

I dag ses der i visse grelle tilfælde, at en hundeavler har brugt et avlsdyr, selvom dyrlægen har frarådet det – til frygtelig gene og/eller risiko for moderdyret.

Det skal der sættes en stopper for.

Stop for hvalpe- og killingefabrikker

Der findes kyniske mennesker, der tjener penge på såkaldte hvalpefabrikker eller killingefabrikker, hvor de driver rovdrift på moderen og ofte sælger hvalpene og killingerne, mens de er meget små.

Der har været eksempler på dette i Danmark, men ofte er der tale om fabrikker i udlandet, hvorefter hvalpe og killinger bliver importeret til Danmark og solgt videre.

Nye Borgerlige vil stoppe fabrikkerne på dansk jord samt smuglingen ind i landet fra hvalpe- og killingefabrikker på udenlandsk jord.

Derfor vil vi forbyde kommerciel handel med hvalpe og killinger og indføre jævnlig myndighedskontrol med avlere og opdrættere.

Det betyder ikke, at man som familie ikke kan købe sin hvalp eller killing privat, men hvis man skal købe kæledyr professionelt, skal man enten købe fra en DKK-godkendt opdrætter, en licenseret privatavler eller adoptere fra et godkendt hundeinternat.

Licenserede avlere/opdrættere skal for at få licensen fremvise hvalpe, der interagerer med moderhunden på fødestedet, hvilket vil gøre det endnu sværere at være smugler.

Derudover skal politiet fremover som en del af stikprøvekontrollen ved grænsen have fokus på transporter af hvalpe og killinger, hvorefter smuglere skal retsforfølges.

Og så vil vi fremover gøre det lovpligtigt at sterilisere moderdyret efter andet kejsersnit, da graviditet herefter må anses for farligt.

I dag ses der i visse grelle tilfælde, at en hundeavler har brugt et avlsdyr, selvom dyrlægen har frarådet det – til frygtelig gene og/eller risiko for moderdyret.

Det skal der sættes en stopper for.

Registrering af katte

I Danmark er der desværre et stort antal overskudskatte, der tit ender med at blive aflivet på internater.

Nye Borgerlige vil gerne finde og straffe de ejere, der på grund af dovenskab eller kynisme tillader, at deres katte formerer sig uhæmmet og dermed på stribe sætter kuld i verden.

Der bør sikres et krav om mikrochip eller øremærkning af katte, så det altid er muligt at stille en ejer til regnskab, hvis han eller hun ikke løfter sit ansvar for dyrets ve og vel.

Heste skal ikke være isolerede

Heste er flokdyr, og det er dyrplageri at isolere dem.

Hvis man ikke har råd eller plads til at anskaffe selskab til hesten i form af et muldyr, æsel eller en mindre pony, kan man ikke holde hest forsvarligt.

Folketinget har vedtaget i dyrevelfærdsloven, at heste købt efter januar 2021 ikke må stå alene.

Men dette er ikke en løsning, da heste kan leve i mange år.

Nye Borgerlige vil udfase undtagelsen i løbet af to år, da isolerede heste ikke kan accepteres.

Vi skal respektere vores tamdyrs instinkter.

Derudover vil vi sikre, at smitsomme sygdomme såsom herpes og kværke fremover skal indberettes til en database, som dyrlæger og andre relevante faggrupper har adgang til, da det er uvurderlig viden for at stoppe smitteudbrud.

Heste skal ikke være isolerede

Heste er flokdyr, og det er dyrplageri at isolere dem.

Hvis man ikke har råd eller plads til at anskaffe selskab til hesten i form af et muldyr, æsel eller en mindre pony, kan man ikke holde hest forsvarligt.

Folketinget har vedtaget i dyrevelfærdsloven, at heste købt efter januar 2021 ikke må stå alene.

Men dette er ikke en løsning, da heste kan leve i mange år.

Nye Borgerlige vil udfase undtagelsen i løbet af to år, da isolerede heste ikke kan accepteres.

Vi skal respektere vores tamdyrs instinkter.

Derudover vil vi sikre, at smitsomme sygdomme såsom herpes og kværke fremover skal indberettes til en database, som dyrlæger og andre relevante faggrupper har adgang til, da det er uvurderlig viden for at stoppe smitteudbrud.

Ingen rewilding

Når nationalparker og tværkommunale naturparker etableres efter lokale ønsker i samspil med landbruget, er det et positivt islæt.

For naturnationalparker kan være med til at bevare vores særegne landskaber, natur og kulturhistoriske værdier.

Men konceptet rewilding, som et flertal i Folketinget vedtog i 2021, hvor der på sørgelig vis gives lov til at dispensere fra dele af dyrevelfærdsloven i naturnationalparkerne, skal stoppes.

Måske husker du billederne af køer og kalve, der stod i det rene mudder og kun var skind og ben, fordi de i månedsvis ved Mols Bjerge var blevet udsultet i deres alt for lille indhegning.

De var blevet så desperate efter føde, fordi de ikke blev fodret, at de ifølge en dyrlæge havde forsøgt at spise bark og giftige planter.

Nye Borgerlige foreslår at ændre loven, så miljøministeren ikke længere kan tillade, at almindelige regler for dyrevelfærd bliver tilsidesat.

For statsligt dyrplageri, hvor dyr skal sulte ihjel, fordi nogle politikere har en romantisk forestilling om natur og dyrehold, kan på ingen måde forsvares.

Dyr skal ikke anvendes som rekvisitter i et håbløst statsligt naturromantisk projekt, som flere dyrlæger og eksperter råber vagt i gevær om.

Et vildskud at hegne natur og dyr inde - og mennesker ude

Indhegning, som er en del af filosofien bag rewilding, bliver lige så meget et hegn, der holder mange naturelskere ude som dyrene inde.

Den lokale skovbørnehave vil ikke kunne bruge området mere, da man aldrig ved, hvornår der dukker en flok ungtyre op.

Og adgangsforholdene for ældre, dårligt gående og mennesker med handicap bliver så besværlige, at de ikke kan komme der.

Vi skal passe på biodiversiteten, på landskabsværdierne og på det rene vand i kilder, åer og søer – de mange herlighedsværdier og de mange smukke udsigter.

Men det er et vildskud at hegne naturen ind, så danskerne lukkes ude og dyrene inde.

Dyrene kommer til at lide og sulte, og danskerne berøves muligheden for at færdes i den natur, som giver os så megen glæde og værdi.

Almindelige regler for dyrevelfærd skal heller ikke kunne tilsidesættes af private avlere/biologer, hvis dyr afgræsser statens arealer, og hvor ejeren modtager EU og/eller statsstøtte.

Al statslig støtte til naturprojekter, hvor dyr er involveret, skal fremover fratages personer og virksomheder, der er dømt for at overtræde dyrevelfærdsloven.

Bliver man som modtager af støtte sigtet og dømt for overtrædelse af dyrevelfærdsloven, skal man miste sin støtte permanent per matrikel og ikke per CVR-nummer.

Et vildskud at hegne natur og dyr inde - og mennesker ude

Indhegning, som er en del af filosofien bag rewilding, bliver lige så meget et hegn, der holder mange naturelskere ude som dyrene inde.

Den lokale skovbørnehave vil ikke kunne bruge området mere, da man aldrig ved, hvornår der dukker en flok ungtyre op.

Og adgangsforholdene for ældre, dårligt gående og mennesker med handicap bliver så besværlige, at de ikke kan komme der.

Vi skal passe på biodiversiteten, på landskabsværdierne og på det rene vand i kilder, åer og søer – de mange herlighedsværdier og de mange smukke udsigter.

Men det er et vildskud at hegne naturen ind, så danskerne lukkes ude og dyrene inde.

Dyrene kommer til at lide og sulte, og danskerne berøves muligheden for at færdes i den natur, som giver os så megen glæde og værdi.

Almindelige regler for dyrevelfærd skal heller ikke kunne tilsidesættes af private avlere/biologer, hvis dyr afgræsser statens arealer, og hvor ejeren modtager EU og/eller statsstøtte.

Al statslig støtte til naturprojekter, hvor dyr er involveret, skal fremover fratages personer og virksomheder, der er dømt for at overtræde dyrevelfærdsloven.

Bliver man som modtager af støtte sigtet og dømt for overtrædelse af dyrevelfærdsloven, skal man miste sin støtte permanent per matrikel og ikke per CVR-nummer.

Mærkning af halalcertificerede varer og produkter

Traditionel halalslagtning indebærer, at dyret ikke må være bedøvet forud for slagtning.

Halalslagtning foregår efter islamiske forskrifter sådan, at dyret udblødes med hovedet nedad, mens der siges en bøn på arabisk.

Flere dyrerettighedsorganisationer har advaret om, at dette tilfører dyret en meget stor grad af stress og smerte i de ofte lange minutter, det tager livet at forlade kroppen.

Selvom halalslagtning uden bedøvelse er forbudt i Danmark, oplyser Fødevarestyrelsen, at slagtning uden bedøvelse finder sted i nogle EU-lande, og at import af dette kød til Danmark er tilladt.

Nye Borgerlige mener, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt oplyst om, hvorvidt kødproduktionen er sket under forsvarlige vilkår for dyrene.

Derfor foreslår vi, at halalcertificerede varer og produkter i Danmark fremover skal gives en tydelig mærkning – både hvad angår halalcertificering og slagtemetode.

Forbrugernes oplysning står helt centralt, og de har krav på at kunne se, hvad der i maden, og hvor det kommer fra.

Det skal være nemt at fravælge halal og dyrplageri.