Du skal selv bestemme over dit seniorliv

Du har som pensionist krav på selvbestemmelse og tryghed. Danskerne skal have lov til at bestemme mere selv i deres alderdom – også over flere af deres egne penge. Udover at forhøje ældrechecken vil Nye Borgerlige sænke eller fjerne en række af de skatter og afgifter, der gør det dyrt at være pensionist.

Sådan hjælper Nye Borgerlige dig, der er pensionist:

  • Ældrechecken hæves med 12.000 kroner om året
  • Markant lavere afgifter på el, benzin, is, kaffe, chokolade og alkohol
  • Mulighed for at tjene penge uden at blive modregnet i folkepension
  • Du skal frit kunne vælge plejehjem
  • Folkepensionen skal stige med velstanden

Meld dig ind i dag og støt vores kamp for frihed og værdighed til de ældre

12.000 kroner mere om året før skat:

De pensionister, der ikke har fået sparet nok op selv og som ikke har nogen indtægter ved siden af folkepensionen, har ikke meget at leve for.

Nye Borgerlige vil hæve ældrechecken med 12.000 kroner om året før skat. Det er en forøgelse af ældrechecken med 65 procent i forhold til i dag.

Billigere el, benzin, is, kaffe, chokolade og alkohol:
Politikerne har valgt at lægge afgifter på el, vand, benzin, is, kaffe, chokolade og alkohol. Det rammer især pensionister og andre danskere med lave indkomster. Vi vil fjerne dem helt eller sænke dem så meget, som EU tillader.

Med Nye Borgerliges politik gør det alt i alt betragteligt billigere at købe eksempelvis vin og chokolade. På elregningen vil vores politik spare en enlig cirka 1.600 kroner om året.

Mulighed for at tjene penge ved siden af folkepensionen:
Hvis du er seniorer, og du kan og vil, skal du også have friheden til at arbejde uden at blive straffet.

Nye Borgerliges økonomiske plan fjerner modregningen i pensionsydelser for lønindtægt. Det skal give dig som pensionist mere frihed og selvbestemmelse.

Bedre service på plejehjem og flere tilbud:
Ældrepleje skal stadig finansieres over skatten, men Nye Borgerliges politik gør, at politikerne ikke længere kan bestemme over de penge, der skal betale for lige netop din ældrepleje. I stedet skal pengene følge dig.

Nye Borgerliges politik er, at der skal være helt frit valg af plejehjem på tværs af kommuner og mere konkurrence imellem de forskellige plejehjem. Derfor vil Nye Borgerlige gøre det nemmere for private at drive og oprette friplejehjem, der kan konkurrere med de kommunale tilbud på blandt andet service.

Med pengene øremærket til dig og flere frie valg sikres du som pensionist maksimal kontrol over din egen tilværelse.

Folkepensionen skal stige med velstanden

Folkepensionister skal nyde godt af velstandsfremgangen i samfundet. Når samfundet bliver rigere, skal folkepensionen derfor reguleres op i samme takt.

Det er de ældre, der har lagt grunden til vores velstand i dag. Derfor skal man også have andel i fremgangen, selvom man ikke længere tjener penge selv.

Nye Borgerliges ældrepolitik er fuldt finansieret