Frås

Derfor skal fråseriet stoppes

Når du som arbejdende dansker ikke længere skal betale for frås i det offentlige, får du langt flere penge til dig selv samt mere frihed og kontrol over dit eget liv.

Velstanden giver os muligheder for at leve i tryghed, give vores børn en uddannelse, behandle de syge, give de ældre en værdig alderdom og tage vare på dem blandt os, der ikke kan klare sig selv. Men politikerne har en pligt til ikke at fråse med de penge, vi betaler i skat, hvilket sker i alt for stort omfang i dag.

Når politikerne spilder vores penge, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Det vil vi Nye Borgerlige lave om på ved årligt at påvise frås for 6 milliarder kroner.

Halvdelen af de penge, vi alle sammen sparer ved at fjerne frås, fører vi i Nye Borgerliges økonomiske 2035-plan tilbage til kernevelfærden, som vi styrker med 3 mia. kroner om året. Den anden halvdel sender vi tilbage til danskerne i form af lavere skatter og afgifter.

Velstanden giver os muligheder for at leve i tryghed, give vores børn en uddannelse, behandle de syge, give de ældre en værdig alderdom og tage vare på dem blandt os, der ikke kan klare sig selv. Men politikerne har en pligt til ikke at fråse med de penge, vi betaler i skat, hvilket sker i alt for stort omfang i dag.

Når politikerne spilder vores penge, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Det vil vi Nye Borgerlige lave om på ved årligt at påvise frås for 6 milliarder kroner.

Halvdelen af de penge, vi alle sammen sparer ved at fjerne frås, fører vi i Nye Borgerliges økonomiske 2035-plan tilbage til kernevelfærden, som vi styrker med 3 mia. kroner om året. Den anden halvdel sender vi tilbage til danskerne i form af lavere skatter og afgifter.

Nye Borgerlige vil give alle i arbejde mere til sig selv:

–  Ingen skat af de første 90.000 kroner

–  Flad indkomstskat på 37%

–  Registreringsafgiften afskaffes helt

–  Mere efterspørgsel på din arbejdskraft

–  Du skal ikke betale for nyuddannede universitetskandidaters underhold

pernille vermund, formand, nye borgerlige

Konkrete forslag

Ingen skat af de første 90.000 kroner

Med Nye Borgerliges politik hæves bundfradraget, så du ikke skal betale skat af de første 90.000 kroner, du tjener om året. De penge skal du selv have lov til at bestemme over.
.

Flad indkomstskat på 37 %

Der er brug for et nyt og enkelt skattesystem. Med Nye Borgerliges politik sænkes skatten på arbejde til en flad sats på 37 %. Det vil sige, at alle indkomstgrupper skal betale den samme del af deres løn i skat.
.

Mere efterspørgsel på din arbejdskraft

Nye Borgerliges politik vil skabe vækst og velstand svarende til godt 80 mia. kr., hvilket øger efterspørgslen på din arbejdskraft. Når velstanden med vores politik stiger, vil arbejdsgiverne få brug for flere hænder.

Registreringsafgiften afskaffes

Hvis du er i arbejde, har du ofte brug for en bil. Alligevel har politikerne besluttet, at danskerne skal straffes for at køre bil og betale overpris.

Når du køber bil, er op mod 150 % af prisen udelukkende skatter og afgifter.

Derfor vil Nye Borgerlige fjerne registreringsafgiften, så biler kommer til at koste, hvad de koster – og dermed bliver billigere.

.

Arbejdsmarkedsbidraget fjernes

Arbejdsmarkedsbidraget er en straf for at gå på arbejde og tager 8 % ud af din løn.

Dette skal fjernes.

Du skal ikke betale for nyuddannede universitetskandidaters underhold

En del af finansieringen til skatte- og afgiftslettelserne kommer fra at omlægge SU-en på sidste del af lange videregående uddannelser til et statsgaranteret og billigt lån.

Samtidig skal nyuddannede akademikere ikke længere kunne gå to år på dimittend-dagpenge, når de er blevet færdiguddannede. De må i stedet finde sig et arbejde og optjene retten til dagpenge.

For det er helt urimeligt over for dem, der aldrig får en universitetsuddannelse, men som kommer ud at arbejde og betaler skat fra dag ét, at de skal betale til, at unge og rørige akademikere får dagpenge og ikke bare tager det job, de kan få.

Nye Borgerliges økonomiske politik er fuldt finansieret.