Asylstop nu

ALDRIG MERE ET 2015

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne. De skal ikke herop.

Indvandring under dække af asyl har gjort umådelig skade på det danske samfund. Et asylstop er første skridt til at bremse skaden.

Den komplet mislykkede udlændingepolitik koster danskerne 33 milliarder kroner om året. Vi kunne hjælpe mange flere for færre penge i nærområderne.

Derfor skal vi indføre et totalt stop for tildeling af spontan asyl

Vi skal ikke igen opleve et 2015, hvor migranter vandrer på vores motorveje. Nye Borgerlige stiller den 5. marts forslag i Folketinget om at afskaffe adgangen til at søge spontan asyl i Danmark.

 Følg vores kamp for et asylstop nu – Aldrig mere et 2015

JA – HOLD MIG OPDATERET

“Mette Frederiksen har lovet danskerne et nyt asylsystem. Nu skal løftet indfries. Støt mig i kampen for at løse udlændingepolitikken fra bunden.

-Pernille Vermund, Fædrelandsordfører

Vi skal forsvare det trygge og frie Danmark, som vi kender og holder af. Lad mig fortælle dig hvordan.

JA – FOR FRIHED OG FÆDRELAND

Mange grunde til et asylstop

Asylsystemet er inhumant

Den nuværende asyllovgivning er dysfunktionel og inhuman. Den hjælper de få på bekostning af de mange, og den koster rigtig mange penge. Alene i 2016 kostede modtagelsen af asylansøgere hele 3 milliarder kroner. Den næste bølge kan blive endnu dyrere. De penge er bedre brugt i migranternes nærområder.

Asylsystemet skader Danmark

Den nuværende asyllovgivning påfører det danske samfund store skader over tid. Den fungerer som en magnet for migranter, der ikke deler vores værdier, ikke overholder vores love og som direkte modarbejder vores frihed, demokrati og folkestyre. Det betyder, at der kommer flere danske ofre for kriminelle asylansøgere, og at regningen til offentlig forsørgelse, kriminalforsorgen og de sociale myndigheder forbliver massiv. Det skal vi stoppe gennem et asylstop.

Stop menneskesmugleriet

Det er ofte kyniske menneskesmuglere, som smugler migranter til Europa – og derefter til Danmark. Vi skal ikke fortsætte med at skade vores eget land og støtte et inhumant system af menneskesmuglere. Et asylstop vil fjerne motivationen for at lade sig smugle hertil og dermed ødelægge menneskesmuglernes afstumpede forretning.

En historisk chance

Frem til Coronakrisen undskyldte politikerne sig med, at det ikke var muligt at indføre asylstop. Men krisen har vist, at det udelukkende er et spørgsmål om politisk mod, om man vil stoppe for spontan asyl.

Pernille Vermund Nye Borgerlige Asylstop Nu

“Det er kun mangel på politisk vilje, der står i vejen for at afskaffe adgangen til at søge spontant asyl i Danmark NU og begynde at løse udlændingepolitikken fra bunden. Ikke flere lappeløsninger – ikke flere brudte løfter.”

-Pernille Vermund, Fædrelandsordfører

Det er muligt at forsvare det trygge og frie Danmark, som vi kender og holder af. Lad mig fortælle dig hvordan.

JA – UDLÆNDINGEPOLITIKKEN SKAL LØSES FRA BUNDEN