Djøfferi og overregulering er en møllesten om halsen på dansk økonomi

Mængden af love og regler er vokset os over hovedet

For mange regler og love giver politikerne for meget magt og gør livet dyrere og mere besværligt for danskerne. De mange regler gør langt fra altid gavn.

I år 2000 – året før Anders Fogh Rasmussen blev statsminister – bestod de statslige love og bekendtgørelser af 11 millioner ord. Tyve år senere var regelmængden vokset til 21 millioner ord. Næsten fordoblet – og det fortsætter.

Amerikansk forskning peger på, at amerikanerne i gennemsnit er blevet 0,4-0,7 % fattigere, hver gang regelmængden er steget med 1 %.

Derfor vil Nye Borgerlige halvere regelmængden. Vores mål er at forenkle lovgivningen med 10 millioner ord inden 2035.

Færre love og regler betyder behov for færre skattekroner og færre ansatte til at administrere reglerne. For eksempel omfatter lovgivningen for dagpenge og jobcentre nu mere end 29.000 sider. Det er helt håbløst.

Nye Borgerlige vil skære igennem og lukke jobcentrene. På jobcentrene arbejder flere end 9.000 mennesker med at administrere de mange tusinde love, bekendtgørelser, vejledninger osv.

I ministerierne arbejder et andet lag af bureaukrater med at udfærdige nye regler. Der produceres tre siders nye regler til jobcentrene hver dag.

Hertil kommer andre love såsom integrationsloven eller lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. De skal afskaffes. Integration er et personligt ansvar. Dermed er det også et personligt ansvar at leve op til de betingelser, danskerne stiller for at opnå permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab.

Mængden af regler og love er i sig selv udtryk for, at politikerne centraliserer magten og bestemmer mere og mere. Nye Borgerlige vil vende udviklingen ved at gå systematisk til værks. Danskerne skal bestemme mere selv – også over flere af deres egne penge.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen