Alle skal have råd til en sikker bil

Lars Boje Lars Boje Mathiesen Nye Borgerlige bilafgift registreringsafgift

“Jeg elsker biler”

Bilafgifterne skal sættes ned

Danmark har verdensrekord i bilbeskatning.
Men hvorfor skal danskerne spændes hårdere for end bilister i vores nabolande?
Tyskland og Sverige fungerer fint uden afgifter.
Det vil være godt for både din økonomi og for samfundsøkonomien at sænke afgifterne.
Vi skal have flere nye, bedre og mere sikre biler på vejene.

1
Bilister betaler overpris

Det er rimeligt, at bilister betaler afgift for slid på vejene, støj og forurening. Men afgifterne skal ikke være højere, end de udgifter samfundet har på grund af bilisme.

Afgifterne er  i dag helt ude af balance. Bilisterne betaler i gennemsnit 76.500 kroner mere i afgift pr. bil, end de bør.

Skatteministeriet har regnet ud, at for at være balance med samfundets udgifter skal registreringsafgiften sænkes fra 150 procent til 15 procent.

Det ville betyde, at f.eks. en ny Nissan Qashqai ville kunne fås for 178.000 kroner. Den koster i dag 283.000 kroner. Som bil nummer to ville man kunne købe en ny VW Up for 86.000 kroner mod i dag en nypris på 116.000 kroner.

Svar på spørgsmål 734 til skatteministeren om bilisternes overbetaling i afgifter

Bilafgifter rammer børnefamilier og danskere uden for de store byer hårdt

Registreringsafgiften er en skat på mobilitet. Skatteministeriets beregninger (klik og se hvor meget på et danmarkskort) viser, at danskere uden for de store byer betaler langt mere i bilafgifter end dem i de store byer.

Skatteministeriet har også opgjort, at børnefamilier betaler langt mere. (klik og se en graf over hvor meget)

Det er hverken retfærdigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er derfor både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Bilafgifter er dum klimapolitik

Politikerne vil gøre det endnu dyrere for danskerne at køre bil for at leve op til klimalovens målsætninger. Men regeringens egne økonomer og Elbil-kommissionen regnede sig frem til, at højere afgifter på biler og brændstof er den dyreste og mest ineffektive løsning.

Det koster 5 til 17 gange mere at reducere CO2-udslippet ved at hæve bilafgifterne end omkostningen ved at blive ved med at udlede den samme mængde CO2.

3

De høje afgifter gør os fattigere

Mobilitet skaber velstand. Danmark vil blive rigere ved at sænke afgifterne på biler. 4,6 milliarder kroner ville velstanden stige med, hvis registreringsafgiften blev sat ned til 15%.

At de alt for høje bilafgifter gør os fattigere kan også ses ud af skatteministeriets beregninger.

Ved at sænke afgiften vil danskerne få en gevinst på 13,2 milliarder kroner, som kan bruges på andre ting eller bedre biler.

Staten ville kun gå glip af 7 milliarder i indtægter. Det er det, der kaldes en forvridende skat.

Svar på spørgsmål 99 til skatteministeren om velstandstabet ved de for høje bilafgifter

Danmark har verdensrekord i bilbeskatning. Hvorfor skal danskerne spændes hårdere for end andre europæiske lande?

grafik