Vækst og velstand: Nye Borgerliges politik vil skabe 233.000 nye private arbejdspladser

Der skabes alene i kraft af Nye Borgerliges plan godt 80.000 nye jobs i den private sektor.

Samlet set vil den private beskæftigelse blive forøget med 233.000 frem mod 2035, og Danmark bliver 80 mia. kroner rigere, end hvad regeringen lægger op til.

Det dækker over, at vi reducerer den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra ca. 720.000 personer i dag til ca. 620.000 personer i 2035.

Det svarer til ca. 100.000 færre offentlige fuldtidsansatte. Naturlig afgang til pension eller et andet job betyder, at man i langt de fleste tilfælde kan nøjes med ikke at genbesætte en stilling, der bliver ledig.

Men det er klart, at de mange mennesker, der i dag er ansat i f.eks. integrationsprojekter, ulandsprojekter eller til andre opgaver, politikerne spilder penge på, vil blive afskediget og skal finde sig et nyt job i den private sektor.

Samtidig aflyser vi regeringens plan om at øge den offentlige beskæftigelse med yderligere ca. 50.000 fuldtidspersoner frem mod 2035. Hertil kommer de positive effekter af vores plan, som løfter beskæftigelsen med yderligere godt 80.000 personer.

Dermed løftes den private beskæftigelse med rundt regnet 233.000 personer i 2035 i forhold til regeringens plan.

Brug for flere folk i arbejde
Hvis vi ikke over de næste år slanker den offentlige sektor ved at skære frås væk og bremse politikernes detailstyring, vil den offentlige sektor blive en endnu tungere møllesten om halsen på dansk økonomi. Der kommer til at mangle folk til at passe de mange ældre, som kommer.

Der er allerede i dag mangel på arbejdskraft, som truer et økonomisk opsving. Hvis man, som regeringen planlægger, ukritisk lader den offentlige sektor vokse med 50.000 flere offentligt ansatte, vil Danmark helt uden for diskussion blive et fattigere land, end vi har mulighed for.

Både de skattelettelser, afgiftslettelser og besparelser, som vi har med i Nye Borgerliges plan, gavner arbejdsudbuddet og giver mulighed for flere jobs i den private sektor.

Det er gavnligt og nødvendigt.

Vores politik er fuldt finansieret. Bliv medlem eller læs mere i vores plan for et mere borgerligt Danmark.

Bliv medlem
Læs planen