Temasider

Imod tvangsfordeling af gymnasieelever

Men med tvangsfordeling af elever gør man dem ansvarlig for tidligere tiders forfejlede udlændingepolitik. Samtidig vil det ikke hjælpe på den fejlslagne integration.

Læs mere

Bedre vilkår for SMV’erne

Det skal være slut med, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor færrest vælger at blive selvstændig.

Læs mere

Respekt for dyrenes behov

Vores kæledyr og brugsdyr er helt afhængige af os, og derfor skal vi tage ansvaret for dem på os.

Læs mere

Sådan styrker vi Danmarks forsvar

Vores sikkerhed har indtil videre været garanteret af Nato, men vi har i årtier ikke vist viljen til at investere i vores sikkerhed.

Læs mere

Derfor er kernekraft løsningen

I dag er atomkraft langt mere sikkert, det er Co2-neutralt og det er afgørende for vores uafhængighed af Rusland i forhold til energiforsyningen.

Læs mere

Jobcentrene skal lukkes

Politikerne har udviklet et system, der piner og plager de syge og nedslidte, sætter for mange på livslang offentlig forsørgelse, men reelt set ikke skaffer ret mange ledige et job.

Læs mere

Du skal selv bestemme over dit seniorliv

Du har som pensionist krav på selvbestemmelse og tryghed. Danskerne skal have lov til at bestemme mere selv i deres alderdom.

Læs mere

Almindelige familier skal have langt mere til sig selv

En almindelig familie med to børn vil gennem Nye Borgerliges samlede plan få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug.

Læs mere

Mennesker med handicap skal behandles med respekt

Har du et handicap, der gør, at du har brug for hjælp, skal du have hjælpen. Og du skal have den rettidigt.

Læs mere

Din skat skal ikke betale for frås

Politikerne har en pligt til ikke at fråse med de penge, vi betaler i skat, hvilket sker i alt for stort omfang i dag.

Læs mere

Syge og nedslidte skal fri af kommunens kløer

Nye Borgerlige vil nedlægge jobcentrene og gøre syge og nedslidte frie af kommunens kløer.

Læs mere

Selvstændige skal have luft under vingerne

Danmark er blandt de lande i Europa, hvor færrest vælger at blive selvstændige. Nye Borgerlige vil give selvstændige luft under vingerne med skattelettelser og mindre bureaukrati.

Læs mere

Et bedre land at være ung i

Nye Borgerlige vil gøre fremtidens Danmark mere trygt, frit og rigt, så alle får bedre muligheder for at leve det liv, de ønsker.

Læs mere

En friere familie

Det er for dyrt at være familie i Danmark. Nye Borgerlige vil sænke skatter og afgifter, så familierne får meget mere til sig selv.

Læs mere

Dine egne frie valg giver mindre frås

Den nobelprisvindende amerikanske økonom Milton Friedman opstillede ovenstående matrice for at beskrive de fire måder, man kan bruge penge på.

Læs mere

233.000 nye private arbejdspladser

Samlet set vil den private beskæftigelse blive forøget med 233.000 frem mod 2035, og Danmark bliver 80 mia. kroner rigere, end hvad regeringen lægger op til.

Læs mere

Velstanden skal øges med 80 milliarder kroner

Den socialdemokratiske regering har på to år reduceret velstanden i Danmark med 14 milliarder kroner. Nye Borgerliges plan går i den modsatte retning.

Læs mere

Mindre frås giver mere vækst og kernevelfærd

Nye Borgerlige påtager sig at påvise frås for 6 milliarder kroner hvert år i de 14 år, som Planen for et mere borgerligt Danmark løber.

Læs mere

Registreringsafgiften på motorkøretøjer skal helt væk

Registreringsafgiften er en af de mest skadelige og forvridende afgifter, politikerne har indført.

Læs mere

Afgiften på el skal være markant lavere

Over halvdelen af din elregning udgøres af moms og afgifter til staten. Det er tosset, når der samtidig er et udbredt ønske om øget elektrificering af samfundet.

Læs mere

Mere vækst er bedre end mere omfordeling

Det er væksten, der har fjernet fattigdom i Danmark. Velfærdsstatens omfordeling har kun gjort lidt godt for dem med de laveste indkomster.

Læs mere

Den kommunale administration skal forbedres markant

På grund af politisk slendrian og frås lader politikerne i alt for mange kommuner daleren rulle.

Læs mere

Danskerne skal bestemme mere over deres penge

Når danskerne bestemmer mere over deres egne penge, bliver kernevelfærden bedre.

Læs mere

Dem, der kan, skal have mere frihed

Det er for dyrt at være familie i Danmark. Nye Borgerlige vil sænke skatter og afgifter, så familierne får meget mere til sig selv.

Læs mere

Danmarks offentlige sektor skal være lidt mindre

Hvis vi ikke over de næste år slanker den offentlige sektor ved at skære frås væk og bremse politikernes detailstyring, kan den private sektor ikke vokse. Der kommer til at mangle folk.

Læs mere

Mængden af love og regler er vokset os over hovedet

For mange regler og love giver politikerne for meget magt og gør livet dyrere og mere besværligt for danskerne.

Læs mere

Stop SU til udlændinge

SU til udlændinge koster statskassen over en halv milliard kroner om året – og tallet stiger. Det er på tide, at vi løser problemet fra bunden.

Læs mere

mette thiesen

En retfærdig socialpolitik

Nye Borgerlige stiller forslag i folketingssalen om en kompensationsordning til borgerne for kommunernes sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser på socialområdet.

Læs mere

tema bonnekald

STOP muslimsk bønnekald i Danmark

I april gjaldede muslimsk bønnekald ud over Aarhus. Det er uacceptabelt, og det skal stoppes, inden det bider sig fast. Derfor vil Nye Borgerlige forbyde muslimske bønnekald i Danmark inden sommerferien.

Læs mere

tema mette thiesen

Fjern tilskuddet til friskoler med islamiske værdier

Islam skal ingen indflydelse have i samfundet. Nye Borgerlige stiller forslag om at fjerne tilskuddet til friskoler baseret på islamiske værdier.

Læs mere

tema MFer

Stop mørklægning

I 2013 vedtog politikerne den gældende offentlighedslov. Den har gjort det vanskeligt – og i flere tilfælde umuligt – for borgere og journalister at gå politikerne efter i sømmene.

Læs mere

mette thiesen

Retfærdighed og retssikkerhed i samværssager

Et nyt system, der skulle hjælpe flere i samværssager, gør det modsatte. Det er ikke et retssamfund værdigt. Jeg og Nye Borgerlige kæmper for at ændre det.

Læs mere

tema krimimelle udlaaendinge

Udvis kriminelle udlændinge efter første dom

Det er ganske rimeligt og helt nødvendigt, hvis vi skal have bugt med den kriminalitet blandt udlændinge, som plager det danske samfund og hver dag giver nye ofre.

Læs mere

tema larsboje

Alle skal have råd til en sikker bil

Danmark har verdensrekord i bilbeskatning. Men hvorfor skal danskerne spændes hårdere for end bilister i vores nabolande?

Læs mere

tema MFer

§ 42 er danskernes værn mod uansvarlige politikere

Et flertal af danskerne er imod flere lempelser i udlændingepolitikken. Vi skal bruge 60 politikeres underskrifter for at sende en lempelse til folkeafstemning.

Læs mere

tema pernille

Asylstop NU

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne. De skal ikke herop. Indvandring under dække af asyl har gjort umådelig skade på det danske samfund. Et asylstop er første skridt til at bremse skaden.

Læs mere

tema mette thiesen2

En friere skole

Nye Borgerlige vil lade pengene følge det enkelte barn, og med forankring i dansk sprog, kultur og frisind, lade vores dygtige lærere og engagerede forældre skabe den bedste skole til netop deres område.

Læs mere

tema MFer

Halalcertificerede varer skal mærkes

Halalcertificerede varer og produkter skal fremover gives en tydelig mærkning, og det skal være forbudt for offentlige institutioner at købe og servere sådanne.

Læs mere

Danskerne skal høres om EU

Et nyt EU-forslag vil koste danskerne milliarder over de næste 30 år. I Nye Borgerlige ønsker vi forslaget sendt til folkeafstemning.

Læs mere

tema krimimelle udlaaendinge

Udlændinge svindler med sociale ydelser

Alt for mange udlændinge lever i dag på offentlig forsørgelse. Alt for mange svindler sig til ydelser, de slet ikke er berettigede til.

Læs mere

tema flytninge

For (D)anmark

Vores frie og trygge samfund er under pres. Koranklodser og soldater med våben i gaderne. Det er det Danmark, som politikernes svigt har givet os.

Læs mere

tema talerstol

Støt vores kamp for Danmark

Vi er fire medlemmer af Folketinget, og sammen med jer vil vi gøre det bedste for Danmark og for danskerne. Det er vores land og vores børns fremtid, det handler om.

Læs mere

tema borgerlighed

Borgerlig Renæssance

Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste samfund. Det er værd at værne om. Vi skal genrejse det borgerlige Danmark – vi skal have en borgerlig renæssance.

Læs mere