Nye Borgerlige mener, at udlændinge, der begår socialt bedrageri,  skal findes, sigtes, anklages, dømmes – og udvises.

Jeg har været til møder med justitsminister, Nick Hækkerup, hvor jeg har talt varmt om vores forslag om at oprette en specialenhed i politiet, der skal arbejde sig til bunds i udlændinges svindel med sociale ydelser og grov social svindel generelt. Hvis alt går vel, starter forhandlingerne om en flerårig politiaftale efter påske.

Ny politienhed skal stoppe socialt bedrageri

Der snydes og svindlet i alle landets kommuner. Politiet får kun kendskab til en brøkdel, en endnu mindre andel kommer for retten, og i alt for få tilfælde bliver de skyldige udvist. Derfor er der brug for mere aktiv politiefterforskning.

Sagerne om svindel bliver alt for sjældent afsløret af tre væsentlige årsager:

  • Kommunerne, politiet og skattevæsenet arbejder ikke tæt nok sammen
  • Der bliver efterforsket for lidt på mistanke
  • For få sager føres til retten

Derfor ønsker vi tre ting:

  • Oprettelse af en specialenhed i politiet mod socialt bedrageri
  • Anmeldelsespligt for betjente og forvaltning, der bliver bekendt med socialt bedrageri
  • Hårdere straffe for socialt bedrageri, så udlændinge, der dømmes, bliver udvist

Udlændinge står for halvdelen af det sociale bedrageri

Stikprøver i lufthavnen i sommer viste, at over 50 procent af dem, der blev afsløret i at rejse på ferie, mens de hævede enten dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse, havde udenlandsk baggrund.

Selvom der i dag kun tages stikprøver, skønnes der i alt at blive udbetalt mellem 9 og 15 milliarder kroner i uberettigede offentlige ydelser, hvoraf en del vil være bedrageri.

En specialiseret efterforskningsenhed har derfor potentiale til at afdække svindel for rigtig mange penge, der kan komme tilbage i danskernes lommer og bruges på kernevelfærd.

Specialenheden skal have ansatte med speciale i socialt bedrageri. De skal gå målrettet efter at få afdækket, hvordan udlændinge systematisk og bevidst udnytter vores tillidsbaserede samfund.

I dag er de ansatte i kommunerne og de ansatte i Udbetaling Danmark slet ikke klædt på til at efterforske og afsløre snyderiet.

HK Kommunal gennemførte i 2017 en rundspørge blandt de medlemmer, der arbejder med fejludbetalinger eller socialt bedrageri. Ud af de respondenter svarede 30,5 procent, at de havde været udsat for trusler eller intimidering. 10 procent svarede, at de havde været udsat for trusler om vold.

Jeg kan godt forstå, at det kan være svært for en ansat i kommunen at sætte sig op mod et bandemedlem. Derfor er det en god ting for kontrolenhederne ude i landet, at de kan lade en specialenhed hos politiet løfte de særligt udfordrerne sager.

LÆS MERE OM SPECIALENHEDEN HER