Min og Nye Borgerliges skolepolitik er klar. Kort sagt skal skolen tilbage til folket.

Jeg er uddannet lærer, og indtil valget den 5. juni 2019, hvor jeg blev valgt til Folketinget, arbejdede jeg i den danske folkeskole. Derudover har jeg to børn, der begge går på en folkeskole. Jeg har hele vejen igennem været  modstander af skolereformen, inklusion brugt som spareøvelse og nationale tests.

At jeg er blevet valgt til Folketinget, har ikke ændret min holdning. Jeg mener, at skolerne skal slippes løs af politikernes spændetrøje.

Pengene skal følge barnet

Skolerne skal være frie, og pengene skal følge det enkelte barn. Med vores politik vil skolegangen i Danmark fortsat blive betalt over skatten – nøjagtigt som i dag.

Vi vil bare gøre op med, at kommunerne driver skolerne. Kommunerne skal ikke have indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen. De skal kun have tilsynspligt.

Politikerne blandede sig i ekstrem grad med skolereformen, der hverken har løftet elevernes faglige præstationer eller trivsel, hvilket Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) konkluderer.

Respekt for fagpersoner

Jeg har aldrig forstået, hvorfor politikerne mener, at de skal blande sig i alt. Jeg ønsker, at tilliden kommer tilbage til fagpersonerne, og at detailstyringen forsvinder.

Den kæmpe folkeskolelov skal erstattes af en kort skolelov. Skolerne skal have frihed til selv lave den bedste skole i lige præcis deres område – i samarbejde mellem lederen, lærerne, forældrene og børnene.

Det er sådan, man skaber en god skole. En god skole, hvor det også prioriteres at opgradere læreruddannelsen til universitetsniveau med længere praktikperiode end i dag. En god skole, hvor skolerne er funderet i danske værdier om demokrati, ligeværd og ligestilling.

Frie skoler med danske værdier

Det er sundt med respekt om lærergerningen. Det er sundt, at forældre frit må vælge den skole, der passer bedst til deres behov – så længe den selvfølgelig er forankret i danske værdier, sprog, kultur, frisind og demokrati.

Vi skylder de dygtige lærere og ledere, de engagerede forældre at give dem rammerne til at skabe den bedste skole – til gavn for børnene. De rammer er ikke til stede nu. Det vil de blive med Nye Borgerliges skolepolitik.