SkolepolitikSkolepolitik

  • Folkeskolerne overgår til selveje
  • Den enkelte skole får fuld metodefrihed
  • Pengene følger eleven
  • Folkeskoleloven forenkles
  • Den kommunale administration og ledelse af folkeskolen fjernes
Overskrift

Tekst her

Overskrift

Tekst her