Regionsvalg 2017

Nye Borgerliges mærkesager

Nye Borgerlige anser det for en kerneopgave i velfærdssamfundet, at alle borgere har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres brugerbetaling.

Nye Borgerlige går ind for decentralisering og en mere borgernær offentlig sektor. Det gælder også for sundhedsvæsenet, hvor årtiers centralisering og DJØFisering har gjort sundhedssystemet ufleksibelt, dyrt og bureaukratisk.

Nye Borgerlige mener, regionerne bør nedlægges. Sygehusene skal drives som selvejende institutioner gerne opdelt i mindre specialenheder, og der skal være vandtætte skotter mellem dem, der KØBER sundhedsydelser, og dem, der LEVERER sundhedsydelser.

Så længe regionerne består, vil Nye Borgerlige i regionsrådene arbejde for at:

  • Personalet bruger tiden på patienterne og ikke på administration og kontrol
  • De lokale sygehuse får lov at bestå, og at sundhedshuse og akutklinikker i lokalområdet styrkes
  • Skadestuerne giver en ventetidsgaranti på højst en time
  • Personalet ikke går med religiøs hovedbeklædning i arbejdstiden
  • Patienterne får tilbudt dansk mad og halalslagtet kød forsvinder fra menuen
Region Hovedstaden

Spidskandidat: Poul V. Jensen

Region Sjælland

Spidskandidat: Johannes Lumholt

Region Syddanmark

Spidskandidat: Holger Gorm Petersen

Region Midtjylland

Spidskandidat: Thomas Kold

Region Nordjylland

Spidskandidat: Erling P. Bach

Del denne side