Natur, miljø og landbrugNatur, miljø og landbrug

  • Naturværdier er fælles og skal beskyttes
  • Kulturlandskabet er dansk natur
  • Landbrug- og fiskeri er både natur, kultur og økonomi
  • Landbrug- og fiskeri må ikke nedbryde naturen
  • Råstofindvinding skal ske med respekt for naturværdierne
Overskrift

Tekst her

Overskrift

Tekst her