Forsknings- og uddannelsespolitikForsknings- og uddannelsespolitik

  • Afskaf uddannelsesloftet
  • Fjern omprioriteringsbidraget
  • Mere støtte til grundforskning.
  • Større frihed, mindre politisk styring af universiteterne
  • Brugerbetaling for udenlandske studerende
  • Ingen SU til udlændinge
Overskrift

Tekst her

Overskrift

Tekst her

Del denne side