FolkekirkenFolkekirken

  • Den evangelisk-lutherske kirkes særstatus bevares
  • Folkekirken finansieres over kirkeskatten.
  • Staten sikrer kulturarven i form af kirkebygninger, gravpladser o.lign.
  • Folkekirken bestemmer over egne anliggender
  • Kirkeministeriet nedlægges
Overskrift

Tekst her

Overskrift

Tekst her