EnergipolitikEnergipolitik

  • Energi skal være billig, rigelig og pålidelig
  • Højspændingsledninger skal lægges i jorden
  • Energiafgifterne skal sættes ned
  • Ny vindkraft kun på kommercielle vilkår
  • Offentlig støtte til alternative energiformer skal udfases
Overskrift

Tekst her

Overskrift

Tekst her