ÆldrepolitikÆldrepolitik

  • Folkepensionen skal sikre alle en værdig alderdom
  • Alle skal spare op til alderdommen
  • Pengene følger den ældre
  • Madordninger og hjemmehjælp privatiseres
  • Flere plejehjem skal være fri-plejehjem
Folkepensionen skal reguleres med velstanden

Folkepensionister skal nyde godt af velstandsfremgangen i samfundet. Når samfundet bliver rigere, skal folkepensionen derfor reguleres op i samme takt. Det er de ældre, der har lagt grunden til vores velstand i dag. Derfor skal de også have andel i fremgangen, selvom de ikke længere tjener penge selv.

Alle skal spare op til alderdommen

700.000 danskere sparer ikke op til alderdommen. Det belaster de offentlige kasser og betyder at alt for mange kun har folkepensionen at leve for, når de bliver gamle. Nye Borgerlige vil give alle på overførselsindkomst 2.500 kr. mere om måneden, som skal sættes ind på en pensionsopsparing, og desuden forpligte alle i arbejde til at spare mindst det samme beløb op – dog maksimalt en sjettedel af bruttolønnen. Det vil sikre alle danskere en livrente på 13 – 17.000 kroner om måneden oven i folkepensionen.

Overskrift

Tekst her