Peter blog

  • Peter Seier April0561

Skrot seneste klimapåfund fra SF

29. July 2020|0 Comments

SF's forslag om at forbyde nysalg af alle benzin- og dieselbiler, der kører mindre end 20 kilometer på literen fra 2022, er både dumt og unødvendigt.

  • Peter Seier April0561

Milliardgave til Sydeuropa? Lad danskerne stemme om EU-regning

18. July 2020|0 Comments

I de kommende mange år bindes Danmark til at betale mange milliarder kroner hvert år i understøttelse til de lande i EU, som i årtier har ført en uansvarlig økonomisk politik. Pengene bruges i dag. Vores børn og børnebørn betaler regningen. 2,1 milliarder kroner om året i 30 år vil det koste dem. Det er helt urimeligt. Nye Borgerlige vil derfor, så snart Folketinget mødes efter sommerferien, fremsætte et beslutningsforslag om at afholde en folkeafstemning ifølge Grundlovens paragraf 42 om både EU’s budget og milliardgaven til de andre EU-lande.

  • Peter Seier April0561

Klimalov: Det bliver dyrt

8. July 2020|0 Comments

Energiaftalen vil i sig selv koste 19,9 milliarder kroner i diverse tilskudsordninger. . Energiøerne har en kapacitet på 4 Gw. Hvis prisen på el ikke stiger, svarer det til et tab på 1,6 millioner kr i TIMEN, når møllerne producerer fuld kapacitet.

  • Peter Seier April0422

Danskerne skal ikke betale mere til EU

18. June 2020|0 Comments

Danmark skal ikke samle andres regninger op. Vi kan ikke tillade os at indskrive vores børn og børnebørn til at finansiere Sydeuropas fremtidige overforbrug.

Det skal være slut med landbrugsfjendtlig politik

17. June 2020|0 Comments

Danmark kan være stolt af sit landbrug. I Nye Borgerlige har vi fået nok af regeringens fjendtlige politik overfor landbruget.

  • Peter Seier April0561

Nej til ny EU-fond

27. May 2020|0 Comments

I politik er der en tid til at give efter, og en tid til at stå fast. Nu er tiden til det sidste. Det er beskeden til Mette Frederiksen. Danmark skal ikke forære utallige milliarder til Sydeuropa.

Dansk klimalov vil flytte produktion og CO2-udledning til udlandet

18. May 2020|0 Comments

Det er naivt at tro, at store lande som Kina og USA vil kigge vores vej, når vi blot gør os selv fattigere. Varerne vil blive produceret i et andet land, der er mindre klimaeffektive og dermed føre til større CO2-udledning. På den måde vil USA og Kina blot takke os for at gavne deres økonomi

  • Peter Seier April0511

Spark klimaloven til hjørne – og helst helt ud af stadion

30. April 2020|0 Comments

Det er ikke nogen hemmelighed, at Nye Borgerlige er modstandere af den kommende klimalov, som vil reducere Danmarks CO2 udledning med 70 %. Det var en dårlig ide inden coronakrisen. Det er en endnu dårligere ide i dag. Vi har ikke brug for at klatte med pengene i denne situation. Vi har rigelig andet at bruge dem på.

Nye Borgerlige siger nej til ekstra penge til EU

22. April 2020|0 Comments

Regeringen og de EU-positive partier har igen bevilget flere penge til EU. Og det i en tid hvor Danmark står overfor store økonomiske udfordringer. Med meget svære problemer i forbindelse med Covid-19.

Rigsfællesskabet – en fremtidig nøgleposition efter Corona

12. April 2020|0 Comments

Vi skal sammen udvikle og skærpe vores fælles profil overfor EU. Den voksende rivalisering mellem stormagterne USA, Kina og Rusland bør ligeledes motivere os i rigsfællesskabet til sammen at stå stærkere i den arktiske region. Også efter Coronakrisen. For skal den fælles samhørighed i rigsfællesskabet vedblive en succes, er det helt afgørende, at samarbejdet udvikles i et tæt samarbejde mellem Grønland, Færøerne og Danmark.

Danmark skal aldrig underkaste sig EU’s fælles asylpolitik

9. April 2020|0 Comments

Ungarn, Polen og Tjekkiet er netop blevet dømt ved EU-Domstolen for at nægte at modtage flygtninge. Afgørelsen understreger, hvorfor Danmark aldrig skal underkaste sig EU’s fælles asylpolitik. Det skal selvfølgelig ikke være EU der bestemmer hvem der skal have adgang til en medlemsstat. Indvandringspolitikken skal bestemmes af politikere valgt ved direkte, frie valg – ikke af teknokrater og embedsmænd i EU.

Coronakrisen – dødsstødet til EU?

3. April 2020|0 Comments

Jeg og Nye Borgerlige mener, at EU er en fiasko. Det er en konsekvens af den fundamentale uenighed om, hvordan Europa skal tackle økonomiske, sociale og internationale politiske udfordringer. De eksisterende kløfter mellem nord og syd i unionen bliver i disse dage bare stadigt tydeligere og stadigt dybere.

Albanien skal ikke optages i EU

28. March 2020|0 Comments

Det burde være selvindlysende, at hvis EU mener noget med, at demokrati og frihed skal være bærende søjler i samarbejdet, så skal man ikke lukke lande ind, der har en muslimsk flertalsbefolkning, eller bygger på [...]

Det strammeste mandat muligt

28. March 2020|0 Comments

Der har været en debat om et såkaldt forhandlingsmandat, som Nye Borgerlige har støttet.  Et forhandlingsmandat beskriver, hvad regeringen vil arbejde for i forbindelse med Danmarks forhandlinger i EU.  Dette forhandlingsmandatet handler om de forhandlinger, [...]

Dansk klimalov. Ih, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten

9. March 2020|0 Comments

Klimaloven er ren symbolpolitik som kommer til at koste Danmark en formue, og som kommer til at blive voldsomt indgribende i danskernes hverdag. Ih, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten, da de gik over en træbro.

Forskning i atomkraft – ja tak

26. February 2020|0 Comments

Nye Borgerlige fremsætter et forslag i Folketinget om, at atomkraft igen kan indgå i dansk energiplanlægning. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal bygge atomkraftværker i Danmark, men vi skal have gang i forskningen igen, også i offentligt regi.

Ingen SU til udlændinge

17. February 2020|0 Comments

En ny opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at udgifterne til SU til udenlandske studerende i Danmark er eksploderet. I 2013 blev der udbetalt 88 millioner kroner, mens tallet i 2018 var steget til svimlende 513 millioner kroner.

  • Peter Seier Christensen Nye Borgerlige

Et forbud mod glyfosat strider imod sund fornuft

15. January 2020|0 Comments

I denne uge behandler Folketinget to forslag om at forbyde stoffet glyfosat, som blandt andet indgår i ukrudtsmidlet Round-Up. Hensigten bag begge forslagene er bekymring. Denne gang for både mennesker, bier og grundvand, og det er jo en fair sag at gå og bekymre sig.

USA’s kamp mod terror er også vores

5. January 2020|0 Comments

Jeg er taknemlig for, at USA nedkæmper de terrorister, der truer vores sikkerhed. Som et lille land har vi ikke magt og ressourcer til at fjerne truslerne alene. Derfor er det altafgørende for Danmarks og danskernes sikkerhed, at vi er allierede med USA.

  • Peter Seier Christensen Nye Borgerlige

Djøficering banede vejen for svindel i Forsvaret

13. December 2019|0 Comments

Som forsvarsordfører for Nye Borgerlige følger jeg den seneste skandalesag i forsvarsministeriet tæt. Det er skandaløst, at der har været en praksis, som gør, at samme person kan kontrollere sig selv i forbindelse med et indkøb.

Nye Borgerlige støtter ikke en klimalov

3. December 2019|0 Comments

Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, på videnskabelighed og på realisme. Problemerne skal behandles rationelt, og med dokumenterbare effekter. At hæmme den økonomiske vækst, er den forkerte måde at gribe problemet an på.

  • Peter Seier Christensen Nye Borgerlige

Regeringen skjuler omkostningerne ved klimaloven

29. November 2019|0 Comments

Vi lærte én ting i valgkampen i maj: Flertallet af politikerne mener, at Danmark skal redde verden. Det nye, politiske flertal har nemlig besluttet, at vi skal nedbringe vores CO2-udledninger med 70 procent frem mod 2030. Men vælgerne blev aldrig oplyst om, hvad omkostningerne ville blive.

Vi skal have fornuften tilbage på miljøområdet

18. November 2019|0 Comments

Jeg stillede for nylig miljøministeren et skriftligt spørgsmål: “Vil ministeren redegøre for, hvor mange tilfælde af sygdom der er registreret grundet pesticider i grundvandet i de seneste 25 år? …” Ministeren slap for at svare på spørgsmålet ved at tale udenom.

100% populisme

4. November 2019|0 Comments

Nye Borgerlige bakker ikke op om en klimalov med en målsætning om en reduktion af den danske CO2 udledning på 70 % i 2030. Det er glædeligt at læse i dagens udgave af Berlingske, at den meget erfarne erhvervsmand, Lars Rebien Sørensen udtrykker de samme synspunkter.

Nye Borgerlige tilslutter sig ikke en klimalov med et reduktionsmål på 70 %

29. September 2019|0 Comments

Regeringen og dens støttepartier har sat en målsætning om en reduktion af den danske CO2 udledning på 70 % i 2030. Nye Borgerlige støtter ikke reduktionsmålet på 70 %. Vi støtter heller ikke en kommende klimalov. Da vi står ret alene med dette synspunkt, vil jeg gerne forklare her, hvorfor vi mener, som vi gør.

Lad os komme ud af Marrakesh-aftalerne

12. September 2019|0 Comments

Marrakesherklæringen blev underskrevet uden den store offentlige debat. Som interesserede kan erindre, blev der heller ikke talt meget om FN-aftalen, indtil kort før den skulle underskrives, hvor der kom stor debat om den. Aftalen er positiv overfor multikultur og vil fremme ikke-vestlig migration til blandt andet Danmark.

Har FNs migrantpagt alligevel retslige virkninger?

13. August 2019|0 Comments

Danmark skrev i december 2018 under på FNs migrantpagt. Forud var gået en diskussion om, hvorvidt aftalen ville være juridisk bindende for Danmark. Den daværende regering og Lars Løkke Rasmussen forsikrede, at den ikke var bindende. Nu fremgår det af et lækket notat fra EU-Kommissionens juridiske tjeneste, at pagten alligevel vil have retslige virkninger.

Hjertelig velkommen til Danmark Præsident Trump

1. August 2019|0 Comments

Donald Trump har valgt at besøge Danmark i starten af september. Det skal vi være glade for. USA’s præsident er den mest magtfulde person i verden, og det er en anerkendelse af Danmark, at han vælger at bruge tid på at besøge os.

Stemmeret i Danmark skal forbeholdes danske statsborgere

11. May 2019|0 Comments

I en kronik i Berlingske d. 5 maj plæderes for, at udlændinge uden danske statsborgerskab skal have stemmeret til folketingsvalget, når de har boet i landet i en årrække. Alternativet og en socialdemokratisk borgmester har foreslået det samme. Det er, udover at være i strid med Grundloven, en ualmindelig dårlig ide.

Der er ikke råd til fejhed

19. April 2019|0 Comments

Rasmus Paludan har sat dagsordenen den seneste uges tid, og det har ikke været kønt at følge. En demonstration af et par minutters varighed på Nørrebro blev mødt af omfattende hærværk og uroligheder. En efterfølgende ikke-demonstration i Albertslund, hvor han end ikke mødt op, førte også til hærværk.

Ytringsfrihed uden men

16. April 2019|0 Comments

Hvad vil der ske, hvis Paludan bliver forhindret i at demonstrere og ytre sig? Roen vil nok dæmpe sig for en tid, men problemet med de voldsparate går ikke væk af den grund. Der vil vise sig en anden anledning til at udøve hærværk og vold. Det har vi også set, inden Paludan kom på banen.

Socialdemokratiets bluff

9. April 2019|0 Comments

Socialdemokratiet har fuldt fortjent været under beskydning de seneste dage for deres forslag til tidligere pension for udvalgte grupper. Tanken er angiveligt, at nedslidte skal tidligere på pension, og de har lagt op til, at kriteriet bla. skal være, at det er mennesker, som tilhører særlige faggrupper, og som har været på arbejdsmarkedet i mindst 40 år.

Jihadister skal aldrig lukkes ind i Danmark

30. March 2019|0 Comments

Politikerne har vidst i mange år, at jihadister udrejst for at tilslutte sig Islamisk Stat en dag ville forsøge at komme tilbage til Danmark. Men politikerne har ikke taget affære. Her i 11. time kort før et folketingsvalg forsøger regeringen så at vise handlekraft ved at udelukke krigernes børn fra automatisk at opnå dansk statsborgerskab.

Lindholm og den ultimative lappeløsning

10. January 2019|0 Comments

I nye Borgerlige ønsker vi, at der bliver taget fat om nældens rod i udlændingespørgsmålet. Det betyder, at vi mener, at man skal løse problemerne direkte. For eksempel: Vi ønsker, at der ikke skal komme flere asylansøgere til Danmark. Derfor vil vi indføre et asylstop

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere stiger fortsat eksplosivt. Så gør dog noget ved det.

29. November 2018|0 Comments

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fortsætter med at stige eksplosivt. I 1988 var der 95.025 ikke-vestlige i Danmark. I 2018 er der 493.468. Det er en femdobling på 30 år. Inden valget i 2015 lovede hele den blå blok en straksopbremsning efter valget. De fik magten, men de leverede det modsatte.

Nye Borgerliges tre ufravigelige krav kan sagtens gennemføres

16. November 2018|0 Comments

Hvis vi bevogtede vores grænser og afviste migranterne, ville der stort set ikke komme nogen asylansøgere til landet. Danmark kunne afvise næsten alle asylansøgere, selvom vi er med i Flygtningekonventionen. Men det vil de nuværende politikere ikke.

Peter Seier Christensens tale til årsmødet

31. October 2018|0 Comments

Nye Borgerlige er lige fyldt 3 år. Og hvor er vi kommet langt. Vi står til at komme i Folketinget i meningsmålingerne her med under et halvt år til valget. Vi SKAL i Folketinget og det med flest mulige mandater. Jeres mandater. Vi har stiftet 64 lokalforeninger over hele landet. Jeres lokalforeninger. Det er en imponerende præstation. Det er Jeres præstation.

Vanviddet må stoppe. Vi løslader terrorister før tid

16. October 2018|0 Comments

I 2010 blev fire mænd anholdt mistænkt for at ville angribe Jyllandsposten. De ville ”hævne” muhammedtegningerne ved at myrde flest mulige af JP’s medarbejdere. De ville trænge ind på redaktionen, bagbinde personalet, halshugge så mange som muligt og smide deres afhuggede hoveder ud af vinduet

Bandeskyderier. Historien gentager sig

26. September 2018|0 Comments

Så er den gal igen: Skyderier mellem bander med mellemøstlig baggrund er brudt ud på ny. Senest har en uskyldig bilist sent mandag aften været fanget i en krydsild på Holbækmotorvejen, nær Roskilde. Jeg har aldrig hørt noget lignende ske her i Danmark!

Man tager sig til hovedet: Syrere rejser hjem på ferie

12. July 2018|0 Comments

Hvordan kan mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge, rejse tilbage til det land, som de er flygtet fra? Svaret er, at hvis det er familiesammenførte til flygtninge, kan de frit rejse tilbage til Syrien, uden at det har konsekvenser for deres ophold. Så bliver de nemlig ikke regnet som flygtninge.