I denne uge behandler Folketinget to forslag om at forbyde stoffet glyfosat, som blandt andet indgår i ukrudtsmidlet Round-Up.

Baggrunden for begge forslag er bekymring. Denne gang for både mennesker, bier og grundvand, og det er jo en fair sag at gå og bekymre sig.

Ubegrundet frygt for Glyfosat

Fra Nye Borgerliges side er vi dog altid optagede af, om der er grund til at være bekymret, før vi rent faktisk bliver bekymrede. Sådan er det tydeligvis ikke for forslagsstillerne. For fakta, videnskab og herunder den danske miljøstyrelse fastslår, at der ikke er nogen miljø- eller naturmæssig risiko forbundet med brugen af godkendte glyfosat-midler, hvis de bruges efter forskrifterne.

Og konklusionen bygger på solide data opsamlet gennem mange år. For glyfosat er velundersøgt og langt, langt størstedelen af faglitteraturen og sundhedsmyndigheder verden over vurderer, at Roundup og glyfosat ikke udgør en sundhedsrisiko. Glyfosat er tværtimod en fantastisk opfindelse, der virker ved at angribe et enzym, der findes i planter, men hverken i mennesker eller dyr.

Glyfosat gavner biodiversiteten

Alligevel vil Enhedslisten og det fremsatte borgerforslag forbyde brugen af glyfosat. Et totalforbud vil ikke mindst ramme dansk landbrug, der anvender glyfosat til blandt andet at sikre, at markerne kan gensås med vintersæd. Hvis den mulighed fjernes vil det betyde, at vi skal importere korn for at dække det danske forbrug eller alternativt udlægge mere jord til landbrug, hvilket går ud over biodiversiteten.

Samtidig vil et forbud forøge CO2-udslippet fra landbruget, da fjernelse af ukrudt i så fald skal ske ved gentagen pløjning, hvilket også vil gå ud over biodiversiteten i jorden. Derudover vil det også medføre et betydeligt økonomisk tab for danske landmænd, uden at vi opnår andet, end at nogle politikere har fået en god fornemmelse af at have gjort noget.

Politik skal bygge på fakta og fornuft. Derfor skal det også fremadrettet være muligt at anvende glyfosatmidler. Et forbud vil være i strid med videnskabelige fakta og viden – og sund fornuft.