Nye Borgerlige Vordingborg

Der er udvalgt 5 områder som uddybes nedenstående:

  • Politiske visioner nedprioriteres – det utænkte kan ikke planlægges
  • Decentralisering – fremme af nærhedsprincippet
  • Forkæl erhvervslivet – grundlaget for vores økonomiske råderum
  • Landzonerens pinsler – overfortolkning af lovgivning
  • Flygtninge- / Integrationspolitik

Politiske visioner nedprioriteres
Vi vil først og fremmest have fokus på kommunens primære kærneopgaver: infrastruktur, ressourcer til folkeskole og ældreomsorg og gode rammer for erhvervslivet.

Vi vil i langt højere grad overlade mere ansvar til dem der vælger at bo i vores kommune og have fokus på at skattekronerne bliver forvaltet optimalt. Har som målsætning, at i år 2020 har vi den laveste skatteprocent blandt kommunerne Øst for Storebælt. Vores mandat vil 100 % blive brugt på at fremme vilkårene for kommunes indbyggere og forkaster derfor nuværende vision frem til år 2030 som lyder ”Vi skal være storbyens sundeste og smukkeste forhave”. Langt hen ad vejen er det jo storbyens lovfabrik der forværrer vores vilkår og skaber splid.

Decentralisering
Så mange funktioner som muligt skal føres fra det offentlige og tilbage til borgerne. Kun opgaver der ikke bedst løses i familien og lokalområdet overlades til fællesskabet eller løftes til et højere niveau. Med andre ord vil vi have fokus på decentralisering hvor det er muligt. Det giver størst livskvalitet for alle.

Forkæl erhvervslivet
Politiske initiativer skaber ingen værdier, men omfordeler kun andre folks penge. Derfor skal Vordingborg Kommune markedsføres ved, at her værnes borgerne imod udefrakommende trusler, som ofte udspringer fra Christiansborg.

Basis for vores velstand, erhvervslivet, har været unødigt presset i alt for mange år. Derfor skal det have ekstra fokus i en kortere årrække. Det vil give basis for flere lærepladser, gøre indhug i kontanthjælpmodtagernes rækker så flere får en mere meningsfyldt hverdag. Som en banal tilføjelse er det jo erhvervslivets velbefindende der er forudsætningen for uddannelse, sygdomsbehandling og pensioner mv.

Landzonerens pinsler
Initiativer og aktiviteter der opstår i landzoner skal ikke længere stoppes af lovgivning der overfortolkes af centrale myndigheder. Vi forlanger respekt om det kommunale selvstyre. Trives landsbyerne trives byerne.

Flygtninge- / Integrationspolitik
Er man flygtning er man midlertidigt forvist/flygtet fra sit hjemland og skal derfor ikke integreres, men forberedes til hjemsendelse når krigstrætheden melder sig. Det gælder især hvis man kommer fra et muslimsk land, da det er i disse lande der er mest at genopbygge.