VALGPROGRAM & VISIONER

Nye Borgerlige Næstveds vision for Næstved kommune er at skabe en kommune med mindre bureaukrati og med en administration tættere på den enkelte by, borger og erhvervsdrivende.
Vi kæmper for decentralisering. Vi vil have beslutningerne tilbage til borgeren!
….. også selv om de ikke bor i selve Næstved by.
NYE BORGERLIGE VIL VÆRE ET PARTI FOR HELE KOMMUNEN!
  • Mere velfærd – uden det koster mere, ved at gøre tingene rigtigt!
  • Nye Borgerlige Næstved kæmper for en offensiv erhvervsudvikling; især ved Fuglebjerg nær Vestmotorvejen og Tappernøje som ligger på hver side af Sydmotorvejen.
  • Glumsø kommune har kæmpe potentiale som pendlerby, da byen får en helt ny station i forbindelse med Fehmernbælt-forbindelsen.
  • Nye Borgerlige vil have hele kommunen i vækst og mener at vi kommunalt skal skabe rammer og forudsætninger for en hurtig og effektiv sagsbehandling.
  • Nye Borgerlige Næstved ønsker at tiltrække nye borgere til HELE NÆSTVED KOMMUNE. Dette skal komme naturligt som følge af udvikling af vores erhvervsområder og -politik. Nye Borgerlige Næstved går på valg på, at dækningsafgiften skal fjernes med det samme!
Nye Borgerlige Næstved mener, at kommuneskatten skal sænkes.
Decentralisering og forenkling er nøglen til lavere skat.
Nye Borgerlige Næstved mener, at der kan spares penge i Næstved kommune, uden det går ud over vores velfærd.

Der er en stor mulighed for at spare penge ved at standse store projekter i kommunen, som har et fåtal af borgeres interesse, især når vi ser, at pengene bliver taget fra børnehaver, skoler og ydreområder.

Nye Borgerlige Næstved vil have mindre kommune og mere borger – der skal decentraliseres.

Vi skal have kommunen tættere på borgeren, både i Næstved men også i oplandet og ydreområderne. Den bedste måde at servicere Næstved kommunes borgere på er at være ude, hvor det sker.

Nye Borgerlige Næstved vil kæmpe for, at vi får rute 54, motorvejen mellem Rønnede og Næstved, sat i gang til gavn for borgere og erhvervsliv i Næstved kommune.

Vi ønsker en konstruktiv debat med alle bysamfund i Næstved Kommune, så borgerne i højere grad kan se kommunen som en for alle.

Nye Borgerlige Næstved mener, at kommunerne skal have større frihed til at planlægge erhverv og udvikle byernes forretningsliv.
Nye Borgerlige Næstved vil kæmpe for, at vi får udviklet vores erhvervsliv og dertil infrastruktur til samme, så oplandet ikke bliver affolket.
Vi vil samtidig arbejde for en kortere sagsbehandlingstid for virksomheder og handlende, der vil udvide eller etablere sig i Næstved kommune.

Nye Borgerlige ønsker Næstved Havn bevaret som industrihavn, så længe denne er rentabel for kommunen. Vi mener også, der er muligheder for en nytænkning af grønne arealer og udvidelse af inderhavn for at skabe et hyggeligt og indbydende miljø for byens borgere.

Vi ser gerne flere boliger i centrum, som stimulerer handelslivet og skaber mere liv i gaderne. Også uden for butikkernes åbningstider.

Fælles ansvar for samfundets svageste.Systemet er efterhånden blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld.De der har allermest behov for hjælp lades i stikken og det skal vi lave om på.

Faciliteterne til foreningslivet er slet ikke gode nok.Derfor skal vi have renoveret, hvor det trænger mest med fokus på at hele kommunens fritidsliv prioriteres.
Vandland er ikke nødvendigvis løsningen. Vi ser hellere en fornuftig decentralisering.

Nye Borgerlige Næstved mener, vi skal have kulturen ud i hele kommunen.

Nye Borgerlige Næstved mener, vi skal støtte op om idrætten i Næstved kommune for at skabe en udpræget sundhed og livskvalitet til den udøvende.

Det er tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave.

Alt for mange penge spildes på integration, der ikke virker.

Vi stiller krav til hinanden – det skal vi selvfølgelig også gøre til de tilrejsende.

Nye Borgerlige Næstved vil arbejde for en decentralisering af de enkelte skoler og pasningsordninger. Skolerne skal selv have frihed til at fastsætte timetal i samarbejde med forældre.

Vi skal have skolerne med fulde klassetrin tilbage til vores lokalsamfund.

Nye Borgerlige Næstved vil have at vores daginstitutioner, skal have mere råderum og indflydelse, samt en økonomi som gør, at institutionen bliver et godt sted at være både for ansatte og børn.

Pengene skal altid følge barnet.

Nye Borgerlige Næstved vil have en anstændig pleje af kommunens ældre.

Vi mener, at private aktører bør stå for en større del af ældreplejen, så vi kan stille større krav til den enkelte virksomhed med hensyn til standard og udbud.

Hvis borgeren ønsker yderligere hjælp end de kommunale/private tilbud, står det borgeren frit for via egenbetaling.

Nye Borgerlige Næstved mener, at institutioner og den handicappede borger skal have mere indflydelse på den hjælp og pleje, som er til gavn for den enkelte – det være sig i offentligt eller privat regi.

Nye Borgerlige Næstved mener, vi skal satse på grøn omstilling i Næstved kommune.

Vi skal fortsætte udskiftning af belysning til LED og energioptimere alle steder, hvor det kan gøres med økonomisk fordel.

Nye Borgerlige Næstved vil arbejde for at få bander og kriminelle grupperinger ud af vores byer i Næstved kommune.
Nye Borgerlige Næstved vil arbejde for byfornyelser i hele Næstved kommune med respekt for den bestående bygningsmasse.