– o –

På førstedagen d. 7. maj 2019 for udskrivelse af af valg til Folketinget deltog vores
folketingskanditat, Peter Seier Christensen i valgmøde på Step Inn i Næstved.

– o –

Det stod i avisen 16-03-2019

– o –

– o –

– o –

25. marts afholdes generalforsamling i Nye Borgerlige Næstved.
Peter Seier Christensen er desværre forhindret i at være tilstede og
diskutere aktuel politik sammen med vores lokalefolketingskandidat
Bo Erik Hansen, men vil komme på et senere tidspunkt.

Indkaldelse til generalforsamlingen 2019

– o –

Bo Erik Hansen på fortovene med flyers

– o –

Alt er klappet og klart til valgkamp..
siger vores lokale folketingskandidat

– o –

Nyhedsbrev nr. 1  2019
fra vores kandidat Bo Erik Hansen

– o –

 Nye Borgerlige i Næstved
MobilePay til brug ved modtagel-
se af støttebidrag til valgmaterialer.

–  0  –

Nytårshilsen fra formanden 2018.

–  0  –

Nye Borgerlige, Næstved’s besøg af Peter Seier Christensen på Axeltorvet
sammen med folketingskandidaten, Bo Erik Hansen 13/10 var velbesøgt.
Flere lokale bestyrelsesmedlemmer deltog.

Her ses “Holdet” før uddeling af flyers

Spørgelysten til kandidaterne var stor

Spørgelysten til kandidaterne var stor

Mange ville gerne tale med Peter Seier Christensen,

som de kun havde set på TV

Også vores lokale bestyrelsesmedlem,
Lars Erik Clausen ville mange gerne i dialog med

Flere ønskede at debattere på stedet

En bekendt til Lars Erik Clausen lovede
at gå hjem og læse den modtagne flyer

 

Thomas har to stadepladser på Axeltorvet og ønskede, at der kom
flere stadeholdere, men mente at stadepladspriserne afholdt mange.


Mød Sjællands Storkred’s spidskandidat samt vores lokale nyvalgte kandidat på Axeltorvet lørdag den 13. oktober.

Mens Danmark har nydt den dejlige sommer har bestyrelsen i Nye Borgerlige Næstved (NBN) været i fuld gang med at forberede sig på det kommende folketingsvalg.

Vi har været på kandidatjagt, og vi har fundet – synes vil selv – den bedst egnede kandidat, Bo Erik Hansen, som vi mener, vil kunne repræsentere Næstved kommune i Folketinget på bedste vis.

Det har været vigtigt for NBN at finde den rigtige balance mellem de landspolitiske og de lokale interesser.
Det synes vi er opnået med det valg, der er truffet.

Kredsmandatet for Sjællands Storkreds får Peter Seier Christensen, der startede partiet sammen med Pernille Vermund for 3 år siden. Peter Seier Christensen er partiets politiske næstformand og bosiddende i Nordsjælland.

Som repræsentant for Næstvedkredsen anbefalede bestyrelsen Bo Erik Hansen. Det var en stor glæde for bestyrelsen, at en samlet medlemsforsamling var enig med bestyrelsen i dette valg.

Peter Seier Christensen og Bo Erik Hansen vil være tilstede på Axeltorvet lørdag den 13/10 mellem kl 10.00 og kl. 13.00 sammen med medlemmer fra Næstved kredsen.

Vi glæder os til at møde jer.
Med venlig hilsen
Formand Verny Krog

———————————————————————————————————————————————————————-

INDKALDELSE TIL OPSTILLINGSMØDE

Det er lykkedes os, at få medstifter af DE NYE BORGERLIGE og partiets spidskandidat i Sjællands Storkreds Peter Seier Christensen til at komme på besøg MANDAG DEN 17. SEPTEMBER og fortælle om partiets politik.

Det er derfor besluttet at udskyde opstillingsmødet til denne dato. Som følge heraf udsendes ny annoncering af opstillingsmødet.

NYE BORGERLIGE NÆSTVED INDKALDER TIL VALGMØDE OG OPSTILLINGSMØDE

Mødet afholdes i:

DEN GAMLE MATERIALEGÅRD
ELMEVEJ 1
FENSMARK

Mødestart kl. 19.00

Dagsorden for mødet:

  1. Indlæg og politisk orientering af spidskandidat Peter Seier Christensen
  2. Kort pause
  3. Indlæg af opstillede lokale folketingskandidater
  4. Valg af Næstvedkredsens lokale folketingskandidat
  5. Valg af delegerede til partiets årsmøde
  6. Afslutning

Medlemmer af Nye Borgerlige Næstved som ønsker at blive opstillet som folketingskandidat skal annoncere deres kandidatur på mail til formanden senest den 26. AUGUST 2018.

Potentielle kandidater vil derefter blive indkaldt til godkendelsesmøde hos hovedbestyrelsen.  

På lokalforeningens NBN vegne
Verny Krog
Formand

 

 

Generalforsamlingen 2018

På generalforsamlingen i Nye Borgerlige Næstved
torsdag d. 5. april 2018 blev Verny Krog valgt til ny formand.

Verny Krog (tv) lykønskes af generalforsamlingens dirigent,

organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, Jesper Hammer

Efter valg til bestyrelses konstituerede denne sig således:

Formand Verny Krog,
Næstformand Lars E. Clausen,
Politisk ansvarlig og kasserer Bo Woetmann,
Webmaster Thomas Andreasen,
Sekretær Heidi Glærud,
Knud Andersen,
Ungdom Mathias Bach,
Bestyrelsessupleant Ulla Mortensen og
Bestyrelsessupleant Jytte Hansen.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Lokalvedtægter 2018