Folketingsvalg 2019

Nye Borgerlige København har høje ambitioner når det gælder Folketingsvalget. Vi glæder os til at repræsentere vores vælgere.

Kandidater

Nye Borgerlige opstiller Ketil Wathne Rasmussen, Helle Rosenvig, Cherif Ayouty og Tom Andkjær som kandidater til folketinget i Københavnskredsen.

Ketil Wathne Rasmussen
Kandidat til Folketinget

Født den 31/01-1975 på Frederiksberg.

Bachelor i Spansk erhvervssprog og international erhvervskommunikation CBS.

Tryghed og tillid skaber frihed. Disse værdier er fundamentet for velfærd og harmonisk sameksistens. Det er så integreret i danskernes kulturelle mentalitet, at vi risikerer at tage dem for givet. Men danske værdier er ikke universelle værdier. Trygheden, tilliden og friheden er truet, hvis mennesker der ikke deler vores værdier, kommer hertil og får lov til at sætte dagsordenen. Demokrati, tolerance, frisind og mangfoldighed er værdifulde værdier, som vi skal kæmpe for at bevare.

MobilePay #43860
Bank: 7854 – 01466336
(mærk overførslen “KWR”)

Helle Rosenvig
Kandidat til Folketinget

Cand.pharm.

Københavner på 25. år. Mor til 2 sønner og 1 datter.

Stifter af Mit Bryst. Et Kunstprojekt.

Bruger løb og Qi Gong til afstresning i en hektisk hverdag.

Mærkesager:
1. Sundt erhvervsklima – vi skal styrke iværksætteriet og de mindre virksomheder
2. Sundt arbejdsmarkedsklima – nedlæg jobcentrene, a kasserne kan hjælpe deres medlemmer
3. Sund medmenneskelighed – syge skal vurderes af lægefaglige ikke af tilfældige sagsbehandlere, de skal have lov til at blive raske uden at blive jaget rundt.

Mobilepay #36880
Bank: 9570 12001533
(mærk overførslen “HelleR”)

Tom Andkjær
Kandidat til Folketinget

Jeg er Folketingskandidat for Nye Borgerlige i Københavns Storkreds. Skulle jeg få æren af at komme i Folketinget, vil mit arbejdsområde hovedsagelig blive Udlændinge og integrations politik.

Mit mål er en sund og fornuftig politik, som tager udgangspunkt i hvad der er bedst for Danmark. For mig er de danske værdier helt unikke og noget vi skal værne om.

Danske værdier handler ikke om hvad man spiser, hvilken tro man har eller hvor man er født. Man kan sagtens gå 100% ind for Danmark og de danske værdier og så være født i et andet land med en anden tro.

Danmark er som udgangspunkt et demokratisk kulturkristent land. Vi adskiller stat og kirke, men den kristne tro er en del af danmarks fundament.

Danske værdier bygger på Grundloven og demokratiets grundregler. Ingen religiøse love eller dogmer står over Grundloven.

Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor vi bekender os til en fælles kultur, baseret på demokratiske kultur-kristne værdier.

Jeg ønsker ikke, at Danmark skal være et multikulturelt samfund, da vi bliver nød til at have nogle fælles værdi og kultur regler. 

Min modstand imod et multikulturelt samfund, betyder ikke en modstand imod multietnicitet i Danmark.

Jeg vil bekæmpe alle former for religiøs eller ideologisk ekstremisme.

Mobilepay #545550

Cherif Ayouty
Kandidat til Folketinget

Jeg er uddannet civilingeniør.

Jeg elsker Danmark, og jeg forstår hvorfor danskerne år efter år bliver kåret blandt verdens lykkeligste nationer. Sådan skal det fortsætte, og det vil jeg gerne yde et solidt bidrag til ved at engagere mig aktivt i dansk politik og forsvare mit adoptivland mod dets fjender, som opholder sig her i landet. Og det er jeg godt udrustet til.

Da jeg har opnået alt det, jeg drømte om, kan jeg nu fokusere på mit eftermæle i livet, og det er at gøre alt hvad jeg kan for at sikre en fremtid for alle danskere og vores efterkommere, så de kan leve i fred, frihed og tryghed.

Mine mærkesager omfatter udlændingepolitik med stop for asyl, stop for indvandring af ikke-vestlige, der ikke kan forsørge sig selv, stramning af straffeloven for – og udvisning af – kriminelle udlændinge samt lukning af Integrationsministeriet. Jeg vil også indføre en plan for at skabe stadig flere arbejdspladser i den private sektor, hvor halvdelen af de offentlige ansatte skal flyttes til for at reducere bureaukratiet uden at forringe velfærdens kvalitet. Til sidst, ønsker jeg at give det danske justitssystem total uafhængighed af EU- og FN-domstolene.

I dag opløses staten og samfundet indefra af uduelige og selviske politikere samt radikaliseret muslimer, mens bureaukrater i EU-toppen og FN saboterer den danske nation udefra. Denne kurs mod kaos kan og skal standses. Sikkerhed for borgerne og tillid til regering og Folketing skal genoprettes. Det ægte Danmark skal rettes op for at kunne eksistere for 1.000 år frem.

Se Cherifs præsentationsvideo

MobilePay #25262508