Lokalafdeling

Velkommen til Nye Borgerlige Helsingør

Vi er en aktiv lokalforening, der arbejder ligeligt for at fremme Nye Borgerlige’s landspolitiske mærkesager lokalt og for, at lokalpolitikken i Helsingør Kommune præges af de vigtige principper, som Nye Borgerlige står for.

Konkret arbejder vi lokalpolitisk for:

 • Integration er et privat ansvar og ikke en offentlig opgave. Der skal ikke prioriteres skatteindbetalinger til integration udover hvad der er lovbestemt.
 • Normalisering af Helsingør Kommunes kulturbudget til landsgennemsnit.
 • Normalisering af Helsingør Kommunes administrative udgifter til landsgennemsnit
 • Tilbagerulning af besparelse på skoler, institutioner, handicap og ældreområdet
 • Mulighed for at vælge godkendte private tilbud på social og handicapområdet.
 • Bedre vilkår for private aktører og erhvervsliv i byen.
 • Optimering af det nye Sundhedshus. Længere åbningstider og flere lægetilbud.
 • Større frihed til skolerne. Skoler skal være selvejende institutioner.
 • Tryg by! Ballademagere skal straffes – ikke tilbydes væresteder, gratis fritidspas og
  lommepengejobs mv.

Støt op ved at stemme på vore kandidater, som du ser her på siden, og meget gerne også ved at blive medlem hos os.

Danmark og vi har brug for dig!