20.12.2017 Forudsætningen for et rigere og friere Danmark er en ny udlændingepolitik.

Jo tidligere de borgerlige partier i regeringen erkender det, jo før kan vi komme i gang med at genoprette det Danmark, der har gjort danskerne til et af de rigeste folk i verden.

VLAK og DF har flertallet og muligheden for at gribe fat om nældens rod og løse udfordringerne i udlændingepolitikken fra grunden én gang for altid.

De gør det bare ikke.

Jeg mener, at nogen bør give Lars Løkke Rasmussen en sæk med mod og vilje i julegave. Mod og vilje til at udrette noget for Danmark og danskerne – indtil nu har han brugt sine energi på at holde sig selv ved magten. Han skylder danskerne at bruge magten til at gøre det rigtige og nødvendige.

Uden det mod og vilje vil Venstre både stå i vejen for at løse årtiers fejlslagne udlændingepolitik og for at få sænket skatten, afskaffet bureaukratiet og givet danskerne mere af deres frihed tilbage.

Det tilkommer ikke mig at uddele karakterer til de enkelte partier, for de er i grunden alle ansvarlige for, at det borgerlige samarbejde ikke leverer de resultater, som danskerne burde kunne forvente. Men jeg kan se, at proppen i flasken er statsministeren.

Det er ham, der vil have lapper på kludetæppet i stedet for rigtige løsninger, og det er hans strategi at binde det danske folkestyre op på forældede konventioner, sænke ambitionerne og reducere dansk politik til et EU-styret marionetdukketeater.

Vi må have proppen ud af flasken.

 

Erkendelse følges ikke af handling
I 35 år har politikerne gået som katten om den varme grød.

Man har langsomt erkendt, at asylpolitikken er grundlæggende forkert indrettet, man har langsomt erkendt at alt for mange flygtninge er blevet til uintegrerede indvandrere, og man har langsomt erkendt, at med indvandringen fra de muslimske lande fulgte den islamiske religion og ideologi, som er i opposition til vores værdier og presser sig mere og mere på.

Men erkendelsen af 35 års fejlslagen udlændinge- og integrationspolitik mangler at blive fulgt op af handling, der effektivt bremser nedbrydningen af vores samfund og påbegynder reparationsarbejdet.

Når erkendelsen af, at vi kører i den forkerte retning, er tilstede, så kan man undre sig over, at politikerne fortsætter i samme retning blot i langsommere tempo.

I stedet for at vende om, så har de placeret Danmark i nødsporet, og der kan vi fortsætte julen over. Mit håb er, at juledagene vil give anledning til refleksion hos vel især Venstres leder, statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lappeløsningernes tid må være forbi
Når han kommer tilbage fra juleferie, håber jeg, han indkalder partilederne med ét bestemt budskab: ”Lappeløsningernes tid er forbi”.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har flere gange i den sidste tid sagt, at han ønsker et paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik. Han har flertallet til at gøre det. Men man kan have sine tvivl om, hvorvidt han er manden, der har viljen og modet til at gennemføre det.

Et paradigmeskift vil nødvendigvis medføre, at vi skal sætte dansk lov over konventioner og EU-regler. Der skal indføres et asylstop, og migranter på midlertidigt ophold skal ikke have forlænget deres opholdstilladelse. Desuden skal de kriminelle udlændinge ud, og dem med permanent opholdstilladelse skal forsørge sig selv og i øvrigt forsikre sig privat mod arbejdsløshed.

Det vil kunne få Danmark til at bevæge sig i den rigtige retning. Det vil vise, at danske borgerlige politikere sætter danskernes frihed og velstand højere end hensynet til EU og nogle forældede konventioner.

Paradigmeskift i den økonomiske politik
Der er også brug for et paradigmeskift i den økonomiske politik.

Den offentlige sektor er sandet til i love og regler. Danskerne bestemmer i dag for lidt og politikerne alt for meget. Skatten er for høj, servicen for ringe og DJØF’eriet allestedsnærværende.

Der er rigeligt at tage fat på, når politikerne har løst den vigtigste udfordring først – udlændingepolitikken

LA kom i Folketinget for at sætte disse spørgsmål højt på dagsordenen i modsætning til Venstre, som i mange år har forsømt en borgerlig økonomisk politik. Jeg er ærgerlig over, at LA har forvaltet sine muligheder så ringe, for partiet har mange af de rigtige løsninger – en lidt mindre offentlige sektor, lavere skat og større frihed til danskerne.

Pernille Vermund